TEKSTAI.LT
<< Atgal

2 0 0 6   m .   „ M e t ų “    1   –   1 2   n r .   t u r i n y s

[3 psl.]
ORIGINALIOJI PROZA
ORIGINALIOJI POEZIJA
ORIGINALIOJI DRAMA
VERSTINĖ PROZA
VERSTINĖ POEZIJA
VERSTINĖ DRAMA
KAZIUI JANKAUSKUI – 100
JURGIUI JANKUI – 100
ANTANUI VAIČIULAIČIUI – 100
JUOZUI APUČIUI – 70
MARCELIJUI MARTINAIČIUI – 70
VLADUI ŠIMKUI – 70
LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA
AKCENTAI
ATODANGOS
SVARSTYMAI
APIE KŪRYBĄ IR SAVE
KŪRYBA IR LIKIMAI
SUKAKTYS
„METŲANKETA
MŪSŲ PUBLIKACIJA
AKIRATIS
E
KŪRYBOS PARAŠTĖSE
TAUTOSAKA. MITOLOGIJA
ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI
IŠ PRAEITIES
RECENZIJOS, ANOTACIJOS
TĖVYNĖS VARPAI
[ * * * ]
REPRODUKCIJOS

Į viršų

Nr. p.   Nr. p.
Ališanka Eugenijus. Ar sunku būti
    europiečiu?
Daujotytė Viktorija.
    Apie namus ir kovą dėl prasmės
Degėsys Liutauras. Mergina su plaktuku
Dirgėla Petras.
    Užmarštis mėlynom kelnėm
Gailius Bernardas. „Da Vinčio kodas“,
    arba Kuo pavojinga virtuali realybė?
Juozaitis Arvydas. Trečioji galimybė
 
3
 
4
1
 
11
 
8-9
10
 
3
 
3
3
 
3
 
3
3
  Kalinauskaitė Danutė. Kauleliai, peilis,
    susmulkėjimai…
Parulskis Sigitas. Loterija, kurioje
    visi laimi
Šerelytė Renata. Iliuzijų spindesys ir
    skurdas
Tamošaitis Regimantas. Laikas
    krosnis kūrenti
Vanagas Rimantas. Sunkiausias
    karas, sere, su savim!
 
7
 
5
 
2
 
12
 
6
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3

Į viršų

ORIGINALIOJI PROZA

Nr. p.   Nr. p.
Ambrazevičiūtė Rimantė. Ilgas
    pasakas mažiemus. Novelė
Bončkutė Genovaitė. Novelės
Černiauskas Rimantas. Novelės
Gutauskas Leonardas. Ponios Lidijos
    dienoraštis. Romanas
 
Ignatavičius Eugenijus. Dvi moterys,
    gerdamos kavą. Novelė
Jasukaitytė Vidmantė. Kai mes
    buvome vilkai. Romanas
 
Jonušys Laimantas. Trylika mėnesių.
    Epistolinė elegija
Mačiukevičius Jonas. Porcija. Romanas
 
5
3
4
 
6
7
 
10
 
8-9
10
 
11
11
 
37
63
14
 
13
14
 
61
 
12
14
 
54
11
  Marcinkevičius Juozas. Tvanki naktis po
    nukryžiavimo. Novelė
Medelis Linas V. Perkalių ledas.
    Apsakymas
Melnikas Jaroslavas.
    Tai kalbu aš. Apysaka
Mikelinskas Jonas. Mūsų emocijų
    vagis. Apysaka
 
Miknevičienė Vida. Novelės
Raižytė Nijolė. Lemties vardas Roza.
    Novelė
Venckevičius Adolfas. Novelės
Venclovas Petras. Tremtis. Meilės ir
    mirties menas. Apysaka
 
2
 
6
 
5
 
1
2
1
 
7
12
 
3
 
47
 
46
 
10
 
14
10
46
 
59
47
 
14

Į viršų

ORIGINALIOJI POEZIJA

Nr. p.   Nr. p.
Balbierius Alis. Eilėraščiai
Baltuškevičius Vladas. Eilėraščiai
Butkutė Elzė. Eilėraščiai
Čigriejus Henrikas Algis. Eilėraščiai
Daugirdas Romas. Eilėraščiai
Galginas Arvydas. J. Eilėraščiai
Geda Sigitas. Vietoje epigrafo. Eilėraščiai
Grajauskas Gintaras. Eilėraščiai
Jakštas Jonas. Eilėraščiai
Janonė Ineza Juzefa. Eilėraščiai
Jasponytė Jurgita. Eilėraščiai
Jasukaitytė Vidmantė. Eilėraščiai
Katkus Laurynas. Eilėraščiai
Keturakis Robertas. Eilėraščiai
Marčėnas Aidas. Eilėraščiai
Miknevičius Lukas. Eilėraščiai
Mikuta Algimantas. Eilėraščiai
6
2
1
5
5
2
10
2
10
12
1
3
11
12
1
1
6
42
43
42
5
33
56
6
6
57
43
58
8
6
6
8
55
8
  Navakas Kęstutis. Iš nežinomo poeto
    dienoraščio. Eilėraščiai
Norvilas Gytis. Eilėraščiai
Patackas Gintaras. Eilėraščiai
Poisson Sara. Eilėraščiai
Reimeris Vacys. Atvertimai. Eilėraščiai
Skripka Vytautas Vilimas. Eilėraščiai
Stacevičius Stasys. Eilėraščiai
Strielkūnas Jonas. Eilėraščiai
Stulpinas Vytautas. Eilėraščiai
Šerelytė Renata. Eilėraščiai
Tamošauskaitė Dalia. Iš vabalų
    gyvenimo. Eilėraščiai
Venclova Tomas. Eilėraščiai
Zelčiūtė Dovilė. Eilėraščiai
Žilaitytė Danutė Joana. Eilėraščiai
 
4
4
11
7
8-9
5
8-9
8-9
3
3
 
12
7
7
6
 
8
40
49
54
74
46
56
8
69
59
 
55
8
65
55

Į viršų

ORIGINALIOJI DRAMA

Nr. p.  
Saja Kazys. Meškos liga. Dviejų dalių
    drama su epilogu
Valiukas Mindaugas.
    „17“. Dviejų dalių pjesė
 
4
 
8-9
 
25
 
60
 

Į viršų

VERSTINĖ PROZA

Nr. p.   Nr. p.
Allen Woody. Novelės. Vertė M. Burokas
Askildsen Kjell. Šunys Tesalonikuose.
    Novelė. Vertė A. Petrauskaitė
Brautigan Richard. Upėtakių žvejyba
    Amerikoje. Vertė S. Repečka
Grigorian Vahagn. Paukščio siela.
    Apysaka. Vertė M. Kontrimaitė
 
Huysmans. Atvirkščiai. Vertė S. Bučiūtė
Jergović Miljenko. Riešutmedžio
    rūmai. Vertė L. Masytė
4
 
3
 
12
 
1
2
6
 
11
45
 
73
 
58
 
61
60
58
 
64
  Kaijakas Vladimiras. Šnorchas.
    Apsakymas. Vertė A. Valionis
Kanovičius Grigorijus. Šėtono apžavai.
    Vertė A. Paulauskienė
Lindgren Torgny. Dorė Biblija.
    Vertė Z. Mažeikaitė
Millás Juan José. Pasakojimai apie
    sutrikusius suaugusius žmones.
    Vertė L. Liubinavičiūtė
 
10
 
12
 
8-9
 
 
7
 
69
 
11
 
78
 
 
69

Į viršų

VERSTINĖ POEZIJA

Nr. p.   Nr. p.
Aivars Eduards. Eilėraščiai.
    Vertė V. Braziūnas
Éluard Paul. Eilėraščiai.
    Vertė J. Mečkauskas-Meškela
Guillevic Eugène. Karnakas.
    Vertė R. Kasparavičius
Heaney Seamus. Eilėraščiai.
    Vertė A. Makštutis
Lorca Federico Garcķa. Eilėraščiai.
    Vertė J. Mečkauskas-Meškela
Mezey Katalin. Eilėraščiai.
    Vertė M. Liugaitė
 
10
 
3
 
7
 
2
 
8-9
 
12
 
65
 
78
 
78
 
78
 
91
 
78
  Neruda Pablo. Dvidešimt meilės
    eilėraščių ir viena nevilties daina.
    Vertė S. Geda
Oláh János. Eilėraščiai.
    Vertė M. Liugaitė
Rakusa Ilma. Eilėraščiai.
    Vertė A. Gailius
Schwitters Kurt. Eilėraščiai.
    Vertė G. Norvilas
Zsille Gábor. Eilėraščiai.
    Vertė M. Liugaitė
 
 
4
 
12
 
6
 
1
 
12
 
 
64
 
77
 
78
 
81
 
80

Į viršų

VERSTINĖ DRAMA

Nr. p.  
Dorst Tankred. Aš, Fojerbachas.
    Pjesė. Vertė A. A. Jonynas
 
5
 
50
 

Į viršų

KAZIUI JANKAUSKUI – 100

Nr. p.  
Peleckis-Kaktavičius Leonas. Apie
    „Jaunystės prie traukinio“ autorių
 
11
 
112
 

Į viršų

JURGIUI JANKUI – 100

Nr. p.  
Peleckis-Kaktavičius Leonas. Ypatingi
    atsiminimai
 
8-9
 
114
 

Į viršų

ANTANUI VAIČIULAIČIUI – 100

Nr. p.  
Klišienė Neringa. Estetinė žaismė
    Antano Vaičiulaičio novelistikoje
 
6
 
82
 

Į viršų

JUOZUI APUČIUI – 70

Nr. p.  
Bražėnas Petras. Iššūkis standartui 6 90  

Į viršų

MARCELIJUI MARTINAIČIUI – 70

Nr. p.  
Sauka Donatas. Taurus poezijos neturtas
    kryžkelėje tarp kaimo ir civilizacijos
 
4
 
99
 

Į viršų

VLADUI ŠIMKUI – 70

Nr. p.  
Daujotytė Viktorija. „Einu į potekstę.
    Tyliu“
 
10
 
103
 

Į viršų

LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA

Nr. p.   Nr. p.
Baranova Jūratė. Lietuvių personalioji
    eseistika: tarp žaismės ir
    fundamentalumo
Daujotytė Viktorija. Apie tapatybę,
    ne(ta)patybę, be(ta)patybę
Jakonytė Loreta. Rašytojai viešumoje:
    šiandieninės periodikos įvaizdžiai
Kmita Rimantas. Sigito Gedos
    lyrikos recepcija sovietmečiu
Mikelaitis Gediminas. Fiodoras
    Dostojevskis Šatrijos Raganos akiratyje
 
 
10
 
7
 
8-9
 
12
 
2
 
 
83
 
81
 
95
 
82
 
83
  Pilipauskaitė Vitalija. Žurnalistinis
    romanas: tarp pseudobiografijos
    ir autoterapijos
Sauka Donatas. Poezija iš
    dainos lopšio („Dienoraštis be datų“
    kaip tautinės
    tapatybės dokumentas)
Talutytė Simona. Konkrečioji poezija
    Lietuvoje
 
 
11
 
 
 
3
 
5
 
 
80
 
 
 
83
 
74

Į viršų

AKCENTAI

Nr. p.  
Peluritytė Audinga. Asmeninės teorijos
    metmenys (V. Daujotytės
    „Mažoji lyrikos teorija“)
 
 
10
 
 
94
 

Į viršų

ATODANGOS

Nr. p.  
Striogaitė Dalia. Balys Sruoga: nuo
    „Sanvartos“ į „Dievų mišką“
 
7
 
101
 

Į viršų

SVARSTYMAI

Nr. p.   Nr. p.
Atmintis be atminties. Apie atsiminimų
    knygas kalbasi Virginijus Gasiliūnas,
    Jūratė Sprindytė, Regimantas
    Tamošaitis, Vytautas Rubavičius

Guščius Alfredas. Konformizmas
    vakar ir šiandien
Jaunųjų rašytojų situacija: ryšiai ir
    atotrūkiai. Pokalbyje dalyvavo Ugnė
    Barauskaitė, Gintaras Bleizgys,
    Marius Burokas, Laura Sintija
    Černiauskaitė, Laurynas Katkus,
    Mindaugas Kvietkauskas,
    Tomas Staniulis

Juknevičius Stanislovas. Savižudybė
    kaip dezintegracija: laiptai į pragarą
 
 
 
11
 
6
 
 
 
 
 
 
1
 
10
 
 
 
96
 
107
 
 
 
 
 
 
86
 
108
  Literatūros studijų būklė jaunosios kartos
    akimis. Pokalbyje dalyvavo Tomas
    Andriukonis, Simona Kalcaitė,
    Giedrė Kazlauskaitė, Benita Lašinytė,
    Vitalija Pilipauskaitė, Jurgita Žana
    Raškevičiūtė, Modesta Jurgaitytė, Ieva
    Katinaitė, Mindaugas Grigaitis,
    Laura Auksutytė, Viktorija
    Daujotytė, Marijus Šidlauskas,
    Mindaugas Kvietkauskas

Reti tinklai netinka. 2005-ųjų knygos.
    Renata Šerelytė, Viktorija Daujotytė,
    Elena Bukelienė, Jūratė Sprindytė,
    Laimantas Jonušys, Solveiga
    Daugirdaitė.
Parengė M. Kvietkauskas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91
 
 
 
 
81

Į viršų

APIE KŪRYBĄ IR SAVE

Nr. p.   Nr. p.
Apie pradžią, išliekamumą ir
    paraleles. Rašytojas Mykolas Sluckis
    atsako į Giedrės Kazlauskaitės
    klausimus
Gyvenimas ir kaukės. Dramaturgą
    Kostą Ostrauską kalbina
    literatūrologės Elena Bukelienė ir
    Loreta Mačianskaitė
Kūrybos žaidimas ir džiaugsmas.
    Literatūrologė Audinga Peluritytė
    kalbasi su rašytoja
    Laura Sintija Černiauskaite
 
 
 
8-9
 
 
 
5
 
 
 
3
 
 
 
107
 
 
 
85
 
 
 
93
  Tarp subtilios poezijos ir prozos
    erezijos. Poetas Gintaras
    Grajauskas
atsako į literatūrologės
    Vitalijos Pilipauskaitės klausimus
Vis dar ieškau savęs. Poetė Liūnė Sutema
    atsako į Birutės Jonuškaitės klausimus
 
 
 
12
 
4
 
 
 
97
 
107

Į viršų

KŪRYBA IR LIKIMAI

Nr. p.   Nr. p.
Dragenytė Ramutė. Judita Vaičiūnaitė
    ir Hermanis Marģeris Majevskis
 
2
 
94
  Kukulas Valdas. Elenos Mezginaitės
    poetinis išsipildymas
 
3
 
102

Į viršų

SUKAKTYS

Nr. p.   Nr. p.
Daujotytė Viktorija. Pamokslo išmintis
    mokslo tekstuose (R. Šilbajorio jubiliejinei
    sukakčiai ir šviesiai atminčiai)
 
 
1
 
 
86
  Šilbajoris Rimvydas. Mirtis ir žodis poezijoj 1 103

Į viršų

„METŲANKETA

Nr. p.   Nr. p.
Požiūriai. Eugenijus Ališanka,
    Marcelijus Martinaitis
 
11
 
90
  Požiūriai. Gintarė Adomaitytė, Vytautas
    V. Landsbergis, Renata Šerelytė
 
12
 
103

Į viršų

MŪSŲ PUBLIKACIJA

Nr. p.   Nr. p.
Gogol Nikolaj. Keturi laiškai įvairiems
    asmenims dėl „Mirusių sielų“.
    Vertė P. Vasiliauskas
Gumiliov Lev. Pasionarumas
    etnogenezėje. Vertė L. V. Medelis
Nietzsche Friedrich. Iš menininkų ir
    rašytojų sielos. Vertė A. Tekorius
 
 
10
 
5
 
2
3
 
 
131
 
123
 
134
128
  Weininger Otto. „Aš“ problema ir
    genialumas. Vertė L. Rybelis
Zweig Stefan. Casanova. Homo eroticus.
    Vertė A. Merkevičiūtė

8-9

4

155

116

Į viršų

AKIRATIS

Nr. p.   Nr. p.
Baranova Jūratė. Gilles Deleuze'as:
    filosofas ir literatūra
Baranova Jūratė. Franzas Kafka ir
    prancūzų postklasikinė filosofija
Clifford James. Apie etnografinį
    siurrealizmą. Vertė V. Šarkovas
Literatūrėlė. Lenkija be rašytojų. Anna
    Naviłowska, Stanislaw Lem, Marta Wyka,
    Radoslaw Wiśniewski. Vertė B. Speičytė
 
6
 
7
 
1
 
 
5
 
116
 
113
 
132
 
 
104
  Okamura Takahiro. Jono Biliūno ir
    Ryūnosuke Akutagawos novelė:
    panašumai ir skirtumai.
    Vertė R. Tamošaitis
Wisława Szymborska – būties poezija.
    Parengė B. Jonuškaitė
 
 
 
11
 
12
 
 
 
118
 
123

Į viršų

E

Nr. p.   Nr. p.
Balbierius Alis. Indas. Demonai
    niekad nesnaudžia. Alchemija
Pinter Harold. Menas, tiesa ir politika.
    Vertė K. Pocius
 
5
 
2
 
92
 
103
  Rekys Tomas. Mažutėlių rojus
Rekys Tomas. Audra Čikagoje
Šliogeris Arvydas. …tokia graži,
    tokia mirtinga
3
10
 
1
120
122
 
108

Į viršų

KŪRYBOS PARAŠTĖSE

Nr. p.   Nr. p.
Adomaitytė Gintarė. Topolių mieste 7 107   Sadauskas Romas. Kelionė su ministru 4 111

Į viršų

TAUTOSAKA. MITOLOGIJA

Nr. p.   Nr. p.
Beresnevičius Gintaras.
    M. Strijkovskio „Kronikos“
    lietuvių dievų sąrašas
Beresnevičius Gintaras. Burtai ir
    tikėjimai Vilniaus krašte
    ketvirtame XX a. dešimtmetyje
 
 
8-9
 
 
12
 
 
127
 
 
110
  Repšienė Rita. Sapno metafizika
Sadauskienė Jurga. Liaudies dainų
    sociokultūrinis statusas XIX a.
5
 
7
98
 
126

Į viršų

ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI

Nr. p.   Nr. p.
Bernotas Albinas. Pro žiūronėlį
    aprasojusiais stiklais
Kubilius Vytautas. Iš „Dienoraščio“
    (Įžanga: Jūratė Sprindytė. Vytauto
    Kubiliaus dienoraščio traukos lauke)
 
4
 
 
1
2
 
124
 
 
113
113
  Kubilius Vytautas. Iš „Dienoraščio“
Mezginaitė Elena. Iš „Dienoraščio“
Miškinis Motiejus. Keli atsiminimai
    apie Rygiškių Joną, prof. Joną Jablonskį
    (Įžanga: Jonas Šlekys. Žmogus,
    gyvenęs literatūra)
11
3
 
 
 
6
124
109
 
 
 
125

Į viršų

IŠ PRAEITIES

Nr. p.   Nr. p.
Almanis Vytautas. Slaptais Altajaus takais
Auksutytė Laura. Liudas Gira ir
    jo „Italia Nuova“
5
 
8-9
115
 
146
  Šenavičienė Ieva. 1863 m. sukilimas
    ir lietuvių kalba
 
6
 
99

Į viršų

RECENZIJOS, ANOTACIJOS

Nr. p.   Nr. p.
Aputis Juozas. Pasikalbėjimas su savim
    (E. Ignatavičiaus „Kiparisų tamsa“)
Areška Vitas. Eilėraščiai dievams
    (S. Stacevičiaus „Juodoji“)
Baublys Karolis. Atgimstančių vertybių
    pasaulis (A. Šlepiko „Lietaus dievas“)
Brazauskas Nerijus. Lietuvių
    mentaliteto beieškant
    (G. Beresnevičiaus „Paruzija“)
Brazauskas Nerijus. Po skirtingais
    arkados skliautais
    (T. Kačerausko „Arkada“)
Bukelienė Elena. Atgyvento laiko
    ženklai (V. Rimkevičiaus „Nežinomieji.
    Gimė rudas kūdikėlis“)
Bukelienė Elena. Ketvirtas romanas
    (G. Aleksos „Fabricijus sprogdina
    arklius“)
Čiočytė Dalia. Iš įsiklausymo – apie
    įsiklausymą (A. E. Puišytės
    „Palaimink žodį ir aidą“)
Daujotytė Viktorija. Poezija iš rizikos
    gyventi (D. Jazukevičiūtės
    „Imperijos moteris“)
Dragenytė Ramutė. Sodri poezija, jeigu
    poezija (V. Rudžiansko „Miesteliai.lt“)
Dragenytė Ramutė. Homeras ir
    agrastai (V. Kukulo
    „Judas taipogi danguj“)
Dragenytė Ramutė. Patogi
    poezija (R. Stankevičiaus „Tylos
    matavimo vienetai“)
Dragenytė Ramutė. Vienišo kiro
    poezija (T. A. Rudoko „Vėjo brolis“)
Dragenytė Ramutė. Saros poezija
    (S. Poisson „Pasienis“)
Gaidauskienė Nida. Ezemplum
    eugenium (E. Ališankos „Exemplum“)
Grigaitis Mindaugas. Nykstančios
    tradicijos atšvaitas (R. Granausko
    „Šunys danguje“)
Guščius Alfredas. Jackaus ir Karolio
    teisybė (B. Bušmos „Būk geras,
    Jackau, nemirk!“)
Jonušys Laimantas. Blogis su žmogišku
    veidu (V. M. Knabikaitės „Mėnesiena
    tamsiame lange“)
Jonušys Laimantas. Kultūra
    nelaisvėje (L. Šepečio „Neprarastoji
    karta. Siluetai ir spalvos“)
Jurgutienė Aušra. Lyrika – estetinės
    savistabos žaizdras (R. Tūtlytės
    „Išliekanti lyrika“)
Kalcaitė Simona. Vienišėjimo
    džiaugsmas (E. Striogaitės „Vienišėja“)
Kalcaitė Simona. Poezija, liudijanti sapnus
    (J. Kalinausko „Sapnų liudininkas“)
Kazlauskaitė Giedrė. Gelbstint sakinio
    eilinį (R. Rastausko „Metimas“)
 
11
 
6
 
3
 
 
1
 
 
12
 
 
2
 
 
6
 
 
2
 
 
11
 
1
 
 
3
 
 
8-9
 
10
 
12
 
11
 
 
7
 
 
7
 
 
2
 
 
4
 
 
6
 
1
 
4
 
7
 
143
 
142
 
141
 
 
142
 
 
143
 
 
144
 
 
144
 
 
142
 
 
140
 
145
 
 
144
 
 
170
 
143
 
135
 
146
 
 
140
 
 
146
 
 
147
 
 
143
 
 
147
 
148
 
137
 
138
  Kazlauskaitė Giedrė. Dvitaškio poezijos
    gimimas (K. Navako „Atspėtos fleitos“)
Kukulas Valdas. Susipažįstant vis iš
    naujo (P. Žemgulytės
    „Nubėgantys vieškeliais“)
Kvietkauskas Mindaugas. Bevardės
    deivės istorija (L. S. Černiauskaitės
    „Kvėpavimas į marmurą“)
Kvietkauskas Mindaugas. Poeto
    enciklopedija (T. Venclovos
    „Vilniaus vardai“)
Malickaitė Rima. Tapatybės
    paieškos (I. Valantinaitės
    „Žuvim ir lelijom“)
Martinkus Vytautas. Literatūrologai –
    ateities vaikai? (V. Kelertienės
    „Kita vertus…“)
Martišiūtė Aušra. Originalumo
    paieškos (S. Parulskio „Trys pjesės“)
Mitaitė Donata. Pagaliau sulauktas
    „Kitaip“ (T. Venclovos „Kitaip“)
Raškevičiūtė Jurgita Žana. Poilsiaujanti
    poezija (P. Norvilos
    „Septyni metų laikai“)
Rubavičius Vytautas. Rašytojo
    galios ir negalios Atgimimo žaizdre
    (L. Jakonytės „Rašytojo socialumas“)
Sprindytė Jūratė. Kitokia esė
    (V. Martinkaus „Šuns mazgas“)
Sventickas Valentinas. Kas išsipildė
    (V. Braziūno, A. Klovos „Iš naminio
    audimo dainos“)
Šerelytė Renata. Amžiaus krizės
    romanas (J. Ivanauskaitės „Miegančių
    drugelių tvirtovė“)
Šerelytė Renata. Tėvynę mylėti
    labiau negu moterį
    (J. Mikelinsko „Čia ir dabar“)
Šerelytė Renata. Tylios pasipriešinimo
    formos (M. Martinaičio
    „Tylintys tekstai“)
Švilpienė Dovilė. Bandymas
    įsilieti į pokalbį („Sambalsiai: studijos,
    esė, pokalbis“)
Švilpienė Dovilė. Dėl ko mušasi
    širdys? (G. Patacko
    „Didysis širdžių mūšis“)
Tamošaitis Regimantas. Tamsiojo
    gyvenimo kronikos (Z. Čepaitės
    „Neapšviestas kelio ruožas“)
Vaitkevičiūtė Eugenija. Apie neigimo
    simptomus ir drąsą (V. Ivanovos
    „Girgždantis žvirgždas“)
Valionis Arvydas. K. Balmonto
    sugrįžimas? (I. Vidugirytės
    „Balmonto Lietuva“)
Venclovas Petras. Kas eina po mūsų?
    („Kauno jaunieji, I, II“)
 
10
 
 
8-9
 
 
4
 
 
5
 
 
10
 
 
10
 
8-9
 
12
 
 
7
 
 
5
 
6
 
 
1
 
 
3
 
 
5
 
 
11
 
 
3
 
 
5
 
 
4
 
 
12
 
 
8-9
 
2
 
140
 
 
176
 
 
140
 
 
144
 
 
145
 
 
147
 
172
 
140
 
 
143
 
 
148
 
139
 
 
151
 
 
146
 
 
139
 
 
140
 
 
149
 
 
141
 
 
133
 
 
137
 
 
179
 
149

Į viršų

TĖVYNĖS VARPAI

Nr. p.   Nr. p.
Adomaitytė Gintarė. Sena moteris
    linguojančiame krėsle
    yra pasaulio laikrodis
Beresnevičius Gintaras.
    Paukščių gripas
Daujotytė Viktorija. Asmeninė literatūros
    istorija (Mokytojos Bronės Katinienės
    šviesiam atminimui)
Dirgėla Petras. Atspindžių mozaika
Dirgėla Petras. Pilis yra nepasiekiama,
    kelias į pilį yra apgaulė
 
 
2
 
3
 
 
11
1
 
4
 
 
153
 
153
 
 
154
154
 
147
  Jonuškaitė Birutė. Nesilpstantis
    dialogo ilgesys
Kunčius Herkus. Sezono metas
Rekys Tomas. Gyvatvorė, arba
    Apmąstymai prie atviro lango
Tamošaitis Regimantas. Istorija greta
    literatūros ir literatūroje
Tamošaitis Regimantas. Blyksnis
    tarp vasaros medžių
Tamošaitis Regimantas. Gintaro
    Beresnevičiaus gyvenimo tekstas
 
7
12
 
5
 
6
 
8-9
 
10
 
149
147
 
152
 
154
 
182
 
151

Į viršų

* * *

Nr. p.   Nr. p.
Adomaitytė G. Malūnėlis ir malūnas
Arnatkevičiūtė L. Amžino ryto pradžia
Bernotas A. In memoriam. Su plunksna
    rankoj – anapusybėn
    (Martynas Vainilaitis)
Brazauskas N. Žvilgsnis
    į 2005 m. literatūrą
Černiauskas R. Ėvė Simonaitytė
    ir jos premijos
Druktenis A. In memoriam. Stasys Sabonis
Gintautaitė A. A. E. Puišytės žodžių aidas
Gintautaitė A. Drąsa bandyti
Jakonytė L. Atrastas knygos pasaulis
Kalėda A. In memoriam. Atsisveikinant
    su Janina Žėkaite
Klimašauskas B. Kol gyvas kaimas,
    tol obelys žydės ir Katedros aikštėje…
Klimašauskas B. Kas garsina
    bažnytkaimį prie „žaliosios upės“
Kukulas V. In memoriam. Ar vien tik
    „atspindžio šešėlis“? (Vytautas Rudokas)
Laurušaitė L. Literatūrinis šiaurės džiazas
Martinaitis M. J. Bobrowskis ties
    Brandenburgo vartais
Mažeikaitė Z. Kraštutinumai
    kuriant literatūrą
Mažeikaitė Z. Laukinis lietuvių
    lyrikos žydėjimas
Mažeikaitė Z. Haiku Švedijoj ir kitur
Mažeikaitė Z. Naujienos iš Švedijos
Mažeikaitė Z. Heinricho Heine's jubiliejui
Mažeikaitė Z. Karalienė Kristina –
    rašytoja?
Mažeikaitė Z. Bestselerių paslaptys
Mažeikaitė Z. Rašytojas ir
    literatūros rinka
4
12
 
 
8-9
 
4
 
3
6
2
7
4
 
10
 
7
 
12
 
8-9
10
 
1
 
1
 
2
3
4
5
 
6
7
 
8-9
153
151
 
 
186
 
154
 
156
157
155
154
156
 
157
 
153
 
152
 
185
156
 
156
 
158
 
159
159
158
157
 
157
158
 
190
  Mažeikaitė Z. Apie kultūros kanoną
    Danijoje ir Švedijoje
„Metų“ inf. 2005 m. Lietuvos
    nacionalinių premijų laureatai
Mitaitė D. Skaitome Rimvydą Šilbajorį
Mitaitė D. Mokslinė konferencija
    „Antanui Venclovai – 100“
Motiejūnas V. Paminėjo Viktorą Miliūną
Motiejūnas V. Rašė girdėdama muziką
Motiejūnas V. Kaziui Inčiūrai – 100
Peleckis-Kaktavičius L. In memoriam.
    „Dviejų tėvynių nebūna“
    (Kazimieras Barėnas)
Pilipauskaitė V. „Literatūros salos“:
    seminaras salose
Reimeris V. In memoriam.
    Palydėjus Petrą Keidošių
Sprindytė J. In memoriam.
    Menestrelio kapas Ispanijoje
    (Vygantas Šiukščius)
Striogaitė D. Apie mirtį kaip apie
    kultūros faktą
Sventickas V. Apie šviesą ir kelią
Tidikytė L. Antano Vaičiulaičio
    kalnų dvasia
Valionis A. Nekrologo poetika
Valionis A. Atodangos: įvykiai ir faktai
Valionis A. Atodangos: faktai ir skaičiai
Valionis A. Atodangos: faktai ir skaičiai
Valionis A. Atodangos: nuo atžindo iki
    „prakeiktųjų užsieniečių“
Valionis A. Atodangos: nuo bestselerio
    kodo iki virtualaus W. Shakespeare'o
Valionis A. Atodangos: nuo
    Nobelio iki Mikės Pūkuotuko
 
12
 
1
2
 
5
3
5
12
 
 
4
 
10
 
2
 
 
4
 
8-9
3
 
7
1
3
4
5
 
7
 
10
 
12
 
154
 
155
157
 
155
157
156
150
 
 
149
 
155
 
157
 
 
152
 
187
155
 
152
157
157
157
157
 
156
 
158
 
153

Į viršų

REPRODUKCIJOS

Nr.   Nr.
Andriulionis Danas
Gylytė Agnė
Griušys Pranas
Gutauskas Leonardas
Jusionis Vidmantas
Juškienė Onutė
Klimavičius Romas
Kosinskaitė Miglė
Kriaučiūnaitė Evelina
Marcinkevičius Vilmantas
Mykolaitytė Jūratė
6
12
8-9
10
2
4
5
3
4
1
8-9
  Paliukienė Ona
Radavičiūtė Diana
Riškutė Giedrė
Sauka Šarūnas
Saukienė Nomeda
Skauronė Ieva
Stankus Vygintas
Stasiulevičius Aloyzas
Šaltenytė Nijolė
Zavišaitė Akvilė
Zirnytė-Žukauskaitė Nelė
5
1
2
7
7
3
12
6
11
10
11

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt