TEKSTAI.LT
<< Atgal

 
       Švabiška idilė

       Kad ir kaip keista, tarp gana lengvai suprantamos ir adaptuotos poezijos kūrėjų kartkartėmis neaiškiu būdu atsiranda pavėlavusių „genijų“. Jų reikšmė kartais nepalyginti didesnė nei „laiku“ pripažintų kūrėjų, atradusių savo balsą bei gerbėjus ir nuolat klajojančių Parnase. Kadangi šie talentai, skirtingai nuo tų poetų, kurie iš karto prisitaiko prie materialinių, socialinių, ir kultūrinių sąlygų, visiškai nekreipia į tai dėmesio, likdami amžinai vieniši, bet ištikimi giliajam sielos šauksmui. Bent tiek. Gaila tik, kad dažniausiai tas sielos šauksmas pasirodo nieko vertas. Hermannas Lenzas – toks. Kyla klausimas – kodėl? Juk tokia vienatvė tokioj supersąmoningoje valstybėje kaip Vokietija, visada pakankamai dėmesingai žvelgusioje į kultūrą...
       Poetas, prozininkas (1913–1998) pripažinimo sulaukė tik peržengęs šešiasdešimties metų slenkstį. Argi vertėjo su tokiu švabišku atkaklumu vis rašyti, rašyti, rašyti ir spjauti į stebuklus, vykstančius pokarinėje Vokietijoje, ir nieko nematyti? Ne mūsų reikalas… Kita vertus, Lenzas nepasižymi nei kokia elitine estetika, nei avangardine kalba. Jis pakankamai paprastas, net primityvus. O vis dėlto – koks sunkus kontaktas su išoriniu pasauliu... Truizmas? Bet prisiminkim: jei vidinė menininko kūryba nukreipta į išorinį priėmėją, tai ji, nesusidurdama su deramu supratimu, turėtų išnykti. Bet čia kaip ir kiekviename truizme – tiesa gaji tik iki tam tikros ribos. Nes daug pavyzdžių, kai kūrėjas, išplėštas iš realybės gniaužtų, tampa vos ne nuoširdžiausiu jos reiškėju. Be to, visada atsiras tų, kurie, paėmę už ausų, ištemps į dienos šviesą. Kodėl taip nutinka – nežino netgi Dievas...
       Hermannas Lenzas patenka į Lietuvą ir pavėluotai, ir, kaip įprasta, nenormaliai – lengviausiu keliu. Su plona eilėraščių knygute, sudaryta atvirkštine chronologine tvarka (eilėraščiai nuo vėliausių iki ankstyviausių). Milžinišku 500 egz. tiražu, iš kurio gal kokius dvidešimt nupirks besidomintys vokiečių poezija, visa kita – supus. Argi kas nors mūsuose rimtai domisi Vokietijos kultūra? Net ekskursijos ten nevažiuoja, net ekonominiai emigrantai. Dar pakankamai kompleksuojame prieš vokiečius ir jiems pavydime, kartkartėmis aikštingai primindami istorines piktadarybes ir taip tenkindami savo amžiną nepilnavertišką brandumą. O daiktus Made in Germany (kad ir kur kas brangesnius už kiniškus) apsiputoję perkame ir sakome – SEHR GUT. Deutsche qualität. Aha! Bet kultūrinis vakuumas nuo to neišnyksta. Atrodytų, kad po Günterio Grasso Vokietijoje nieko nėra ir kad vokiškos kultūros sklaida Lietuvoje net sąmoningai blokuojama. Velniai žino.
       Vis dėlto grįžkime prie Lenzo… Nieko per daug ypatingo: elegiškas, reminiscenciškas vokietukas, kaip ir dauguma poetų, kalbantis tik su savimi. Truputį milošiškas, kavafiškas – senas, pavargęs. Nes visi poetai – seniai. Ir nesvarbu, jam 18 ar 70 metų. Jis silpnapročio veidu ar angelo, ar Marčėno. Visi poetai gimsta seni. Toks jau šių menininkų žvilgsnio ypatumas – pelėsiai ir kerpės. Poezija – senių menas.
       Tik vis skaitydamas ir žinodamas, kad Lenzas kariavo Rusijoje ir Vakarų Europoje, laukiau to visiškai nekasdieniško santykio su tikrove ir mirtimi. Nes poetas, tūnantis apkasuose, turėtų šią patirtį labiau sublimuoti nei koks pižonas, visą gyvenimą šlifuojantis šaligatvius. Laukiau to ir jau, maniau, nesulauksiu, bet vis dėlto kartą užlipau ant prieštankinės minos:
       Medžiai lyg stirksantys kaulai, / Pūvančių kūnų tvaikas / prie Volchovo, troškią vasarą. / Eini, per tuos kūnus žergdamas / Atsargiai iš lėto, kad tik / Neužgautum nė vieno numirėlio. / O vis tiek nuostabu tau regisi / Tapyba, poezija, muzika / Ir visa, kas nieko nepaveikia. / Keista šitaip gyventi.
       Labai gerai!

       CASTOR&POLLUX

       Šiaurės Atėnai. 2006-09-10 nr. 812

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt