TEKSTAI.LT
<< Atgal

 
Butkų Juzė


JAUNŲ DIENŲ TVARKORAŠTIS

Ko snausti,
Jei vien tik sapnuojas pelėdos?!
Jei ir ausys piliečių
iš gėdos
jau pradeda rausti?!
Aš kviečiu
rankoves bent tris syk atriesti
ir blokšti,
nagai kurių riesti
susmego į juodžemio plokštį.
Kelnelkas aukštokai paraitę
skubėkim kulniuoti
per murziną klaną,
per tuščią giraitę —
rytai kur žaibuoti.
Dieve tu mano!
tuomet,
kada jaunystės Kristus išlįs per ragą
rėksnės Magdalenos paguosti,
krūtinė liks tuščias tik karstas,
o skruoste
senatvė kuomet
rūpestingai išars gilią vagą, —
vėlu bus surinkti išmėtytus varstus!

Kalba autentiška

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt