TEKSTAI.LT
<< Atgal

 
Sigitas Poškus

Eilėraščiai iš knygos „NEBAIGTA PASAKA“

Šuo
Kamuolys
Ragas
Nėra yra
Šiandien
Gimtadienis
Laikas
Centras
Mėlyna daina
Pagalvosiu tada
Keistumai
Kelias
Spalvos
Rašyklės

Į viršų

ŠUO

ž m uo k
se suo
uo sis

žel muo
teš teš teš
nuo
muo

kuo mi
mi kuo
ak
muo

au au

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

Į viršų

KAMUOLYS

mazgas
ant jo mazgas
ant mazgo mazgas
dar mazgas
mazgas

anta mazgų
mazgas
mazgo mazgelis

kilpų kilpos
mazgų mazgai
priraizgyta
nebežinau kiek

kalės mazgų
kamuoly
zgū

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

Į viršų

RAGAS

pabudau atėjau
ir sakau
jums:
ūžia bakūžė
telyčia (ji čia netyčia)

labas garažas
ražas...

raguotas raguolis
pabudęs

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

Į viršų

NĖRA YRA

Užsimerki

nieko nėra ir nebus
nėra ir nebus
nėra

bet vieną akį
šiek tiek pramerkęs
matai:

vis tiek yra
yra yra yra
viskas:

stalas kėdė namas
riedučiai brolis
ant palangės gėlė
(ji – kaktusas)

atėjo teta
sako „labas“

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

Į viršų

ŠIANDIEN

prie lango sėdžiu
pro langą žiūriu
sergu

ką matau ką matau
ką galvoju?

vasara kaip ašara
diena kaip langas
namukai namai nameliūkščiai
gatve žū – ū – va – žiuoia

cha!
ir save matau
per gatvę einantį

kokia šviesoforo šviesa?
balta balta
ir mėlyna

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

Į viršų

GIMTADIENIS

jis panašus į šeštadienį
jeigu skaičiuoti
pradėsi pirmadieniu

o kada pirmadienis?

praeina šeštadienis
kaip gimtadienis
sekmadienis
kaip vardadienis
tada ateina pirmadienis

iš kur?
iš Kauno pusės
pro Kryžkalnį

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

Į viršų

LAIKAS

seni daiktai
nulėpę visai
lėtai
į palėpę kopia

palėpėje ankšta
pilna daiktų
marios laiko
niekas netrukdo nelaiko

daryk ką nori
arba nedaryk

pelė patyliukais krebžda

tegu tie daiktai
čia pabus pailsės dulkės
kokį šimtą metų

per šimtą metų
kojas įgis nulips –
žiū –
vėl kaip nauji

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

Į viršų

CENTRAS

atėjau į centrą
esu dabar centre

o kas yra centras?

šiaurės pietų ašis
į visas puses vienodai toli

dangus ir žemė
virš abiejų vandenai
briedis devyniaragis plaukia

raidė „A“ raidė „Ž“
pagiry guli
daugtaškis

name kambarys
kambary skrynia
skrynioje maišelis
maišelyje aš

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

Į viršų

MĖLYNA DAINA

klausausi dainos
mėlynos dainelės

apie tave ir mane
šitame mieste prie jūros

stogų kepurės apsiverkė
besiklausydamos

ir aš dainuoju
stengiuos neverkti:
blue blue blue

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

Į viršų

PAGALVOSIU TADA

nespėjęs užmigti pabundu
nespėjęs pabusti atsikeliu
žiū – baigiasi vasara

rudens vakarai ilgesni
užmigęs lėčiau pabusiu
pabudęs lėčiau atsikelsiu

bus tada laiko
pagalvoti apie viską
apie ką pagalvoti nespėjau
krebždėdamas vasaros ausy
į visas puses

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

Į viršų

KEISTUMAI

atveriu langą
atverčiu knygą –
pasaulis ateina ir sulenda
į ausis į akis į nosį

kaip ir telpa tiek daug?

esu
kaip jūra gilus
aukštas kaip dangus
kaip statinė storas

ir jūs tokie pat!

bruzda čeža
visose statinėse

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

Į viršų

KELIAS

žalias kelias
žalias pakeles kelia
skauda kelį

są –
narys narelis erelis
žeme rop – oja
žalias

rop rop ropok
žal žalėk

lėk – i – keliu
(kelį užmiršk
te neskauda)
žaliu
yla

galvos žalios žyla

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

Į viršų

SPALVOS

geltona
raudona
mėlyna

geltoną maišom su mėlyna
spalva kokia?
pelė žalia
(kieno pilve?)

raudona ir geltona skina
oranžinį tau man – dariną

mėlyna su raudona susipažino –
prieš audrą dangus violetinis
(žinom)

geltona raudona mėlyna
pelė (apsirikom)
žolė mandarinas dangus
o spalvos tik trys

kitur balta
šalta

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

Į viršų

RAŠYKLĖS

rašyklių yra visokių:
dienai ir nakčiai
širdžiai ir protui
daiktui ir padarui

kiras rašo sparnu
danguje ant vandens
žuvis uodega
saulė mėnulis ir žvaigždės
debesyse

aš rašau
pieštuku popieriuje
kreida lentoje
kartais ant namo sienos

mašinos rašo kelyje
traktoriai dirvoje
bulvės vagoje
akmuo pievoje

visi rašo tą patį:
esam esam esam
juokui ir ašaroms

Poškus, Sigitas. Nebaigta pasaka: Eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1998.

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt