TEKSTAI.LT
<< Atgal

 
Henry Parland

Eilėraščiai iš knygos „PAVASARIS KAUNE“

„Iš visų gyvūnų...“
„2.20 turėjau...“
„Aš išėjau nusipirkti cigarečių...“
„Dabar aš žinau...“
„Pas mane užsuko motina...“
„Maži vaikai turėtų žaisti...“
„Aš bijau...“

Kaune mirė suomių dainius
„Juokingiausia kad žmogus...“
„Kaip po velnių...“
„Vėl persišaldžiau...“
„Kaip bežiūrėtum...“
„Didžiulė mane laikiusi tuštuma...“
„Kodėl labiau už viską...“

Į viršų

***
Iš visų gyvūnų
labiausiai mėgstu
gyvatę, žiurkę ir beždžionę.

Gyvatę,
kad žmonių nekenčiama.

Žiurkę,
kad žmonės ja
šlykštisi.

Beždžionę,
kad ji tokia juokinga
kaip mes.

Parland, Henry. Pavasaris Kaune: Eilėraščiai, straipsniai, laiškai. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.

Į viršų

***
2.20 turėjau
:65;
– 40 aš pamečiau
:25 atidaviau „Pieno lašo“ draugijai

2.28;
1000: –
150! – pamečiau
likusią dalį pragėriau
(ir sakyk žmogau
kad gyvenimas gerėja!)

Parland, Henry. Pavasaris Kaune: Eilėraščiai, straipsniai, laiškai. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.

Į viršų

***
Aš išėjau nusipirkti cigarečių
tuo metu
jį mirtinai sumušė.
Dabar kažkas prikiša:
jo nebūtų mirtinai sumušę –
O aš atsakau:
vis tiek būtų taip padarę
ir aš
nebūčiau gavęs savo cigarečių.

Parland, Henry. Pavasaris Kaune: Eilėraščiai, straipsniai, laiškai. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.

Į viršų

***
Dabar aš žinau –
tai priklauso nuo kojinių!
Viskas, erotika, estetika, religija
žmogaus vertė
(kas būtų pats
Belzebubas
su pora naminių megztų kojinių
prazulintų
didžiojo piršto?)

Parland, Henry. Pavasaris Kaune: Eilėraščiai, straipsniai, laiškai. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.

Į viršų

***
Pas mane užsuko motina:
sakyk
ko trūksta
mano meilei?
mano vaikai nemyli manęs taip
kaip aš jų

Abejingumo
tariau
trupučio vėsinančio abejingumo
nudelbusi akis
ji nuspūdino šalin.

Parland, Henry. Pavasaris Kaune: Eilėraščiai, straipsniai, laiškai. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.

Į viršų

***
Maži vaikai turėtų žaisti,
sako tėtis ir mama,
žaisti mažų vaikų žaidimus
– ten buvo mažylis
jis savo alaviniams kareivėliams
nutraukė galvas
tėtis ir mama nupirko naujus

Parland, Henry. Pavasaris Kaune: Eilėraščiai, straipsniai, laiškai. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.

Į viršų

***
Aš bijau
labai bijau
kad vieną dieną mes išlįsim
lauk iš savęs pačių
kad varvančiom nosim
apsisiautę savo asmenybių lietpalčiais
stovėsim ant kranto
ir stebėsim lytis, nešamas pro šalį.

Parland, Henry. Pavasaris Kaune: Eilėraščiai, straipsniai, laiškai. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.

Į viršų

***
Juokingiausia kad žmogus
neturi menkiausios nuovokos
ką parašai
būdamas girtas (arba blaivas).

Parland, Henry. Pavasaris Kaune: Eilėraščiai, straipsniai, laiškai. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.

Į viršų

***
Kaip po velnių
Susigaudyti
kurlink eiti –
svarstant vienaip
namo
svarstant antraip –
ne namo!
Ir stovi galop
žmogus kaip įbestas
kol už valkatavimą
suima policija
(smagumėlis).

Parland, Henry. Pavasaris Kaune: Eilėraščiai, straipsniai, laiškai. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.

Į viršų

***
Vėl persišaldžiau
sėdžiu namie
čiaudėdamas poeziją
ant rašomojo stalo.
Bacilų ir eilėraščių mikrobai
spiečia kambaryje;
aš negaliu teisingai įvardyti
kas yra
viena
ir kas yra kita.

Parland, Henry. Pavasaris Kaune: Eilėraščiai, straipsniai, laiškai. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.

Į viršų

***
Kaip bežiūrėtum
vis vien
juk tas pats.
Man gyvenimas
vis vien
ne mano kišenei
kad ir koks pigus jis būtų.

Parland, Henry. Pavasaris Kaune: Eilėraščiai, straipsniai, laiškai. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.

Į viršų

***
Didžiulė
mane laikiusi tuštuma
vėliau paleido.
Suklupau
parkritau
mirtinai susitrenkiau
į kažką vadinamą tikrove.

Parland, Henry. Pavasaris Kaune: Eilėraščiai, straipsniai, laiškai. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.

Į viršų

***
Kodėl
labiau už viską
aš myliu pinigus?
Nes jie
vienintelė geležis
galinti įkąsti
buldogiškai urzgiančiai
gyvenimo fizionomijai.

Parland, Henry. Pavasaris Kaune: Eilėraščiai, straipsniai, laiškai. – Kaunas: Ryto varpas, 2004.

Vertė ir sudarė Petras Palilionis

Į viršų

       Kaune mirė suomių dainius

       Lapkričio 10 d. Kaune po trumpos ligos mirė švediškai kalbąs suomių dainius, Henry Parlandas, ilgesnį laiką jau buvęs Kaune ir čia savo naują romaną rašęs.
       Žinia apie jo mirtį suomių jaunuosiuose autoriuose iššaukė gilų liūdesį. Vos baigęs natūros egzaminus, Parland'as tuoj įėjo į jaunosios kartos rašytojų būrelį. Greit jis virto vienu geriausiu modernizmo krypties sekėju. Jo nuopelnas, kad suomių studentų literatų ginčai apie moderniškąją literatūrą paskutiniu laiku buvo vedami su didžiausiu karščiu. 1929 m. pavasarį jis išleido savo eilėraščių rinkinį, pavadintą „Idealrealization“. Daugelis jo mažesnių ironiškų eilių fragmentų yra kaipo gyvas ir originalus išreiškimas tų tendencijų, kurios pradėjo reikštis paskutiniuose suomių jaunuosiuose rašytojuose ir prie kurių jis pats linko. Jo puikiausi gabumai reiškėsi gausingais straipsniais „Svenska Pressen“ ir „Hufvudstadtsbladet“. Kaune jis kūrė naują romaną, deja, jo veikalas nutrauktas... ir tai amžinai.
       Henry Parland mirė Kaune, toli nuo tėvynės, kur jį traukė simpatija Lietuvai ir kur jis, kurdamas savo romaną, gal būtų lietuviškus motyvus iškėlęs 22 m. amžiaus.
       Dr.M.M.*

       LIETUVOS AIDAS, 1930 lapkričio 18 d, Nr. 263

       * Prof. Leonas Gudaitis mano, kad šis nekrologas parašytas dr.Makso Mehlemo, 1929–1930 m. bendradarbiavusio „Lietuvos Aide“

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt