Juozas Aputis        Lietuvos rašytojų sąjungą pasiekė skaudi žinia, kad eidamas 74 –uosius metus mirė žymus prozininkas, Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4 –ojo laipsnio ordino kavalierius, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Vyriausybės premijos laureatas Juozas Aputis.

 

       Juozas Aputis gimė 1936 m. birželio 8 d. Balčių kaime (Raseinių r.). 1948 m. baigė Balčių pradinę mokyklą, 1950 m. Nemakščių septynmetę, 1954 m. Viduklės vidurinę mokyklą. 1954 – 1955 m. dirbo Balčių klubo-skaityklos vedėju. 1960 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Dar studijų metais pradėjo dirbti „Literatūros ir meno“ redakcijoje korektoriumi. 1963 – 1965 m. „Mūsų žodis“ redakcijoje dirbo atsakinguoju sekretoriumi, 1965 – 1969 m. buvo „Literatūros ir meno“ literatūrinis darbuotojas, 1969 – 1978 m. „Girių“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, 1978 – 1979 m. Miškų ministerijos inžinierius. 1980 – 2001 m. dirbo „Pergalės“, vėliau „Metų“ žurnale, buvo vyr. redaktoriumi, prozos skyriaus vedėju.

 

       Rašytojas Juozas Aputis kūrybinį darbą pradėjo 1960 m. Per penkis dešimtmečius parašė ir išleido: „Žydi bičių duona“: apsakymai, 1963; „Rugsėjo paukščiai“: novelės, 1967; „Horizonte bėga šernai“: novelės, 1970; „Sugrįžimas vakarėjančiais laukais“: novelės, 1977; „Tiltas per Žalpę“: apysakos, 1980; „Keleivio novelės“: novelės, 1985; „Gegužė ant nulūžusio beržo“: novelių rinkinys, 1986; „Skruzdėlynas Prūsijoje“: apysakos, 1989; „Vargonų balsas skalbykloje“: apysaka, 1991; „Smėlynuose negalima sustoti“: romanas,1996; „Dvi apysakos“, 1996; „Novelės“, 2004; „Vieškelyje džipai“: novelių knyga, 2004; „Maži atsakymai į didelius klausimus“: pokalbiai, esė, 2006.

 

       Parengė Broniaus Radzevičiaus apsakymų rinktinę „Link Debesijos“ (1984) bei romano „Priešaušrio vieškeliai“ nebaigtą 2 –ąją dalį.

 

       Išvertė V. Totovenco apysaką „Prie senojo Romos vieškelio; Ovnatanas; Jeremijos sūnūs“,1972; J. Korineco romaną „Labų dienų nuo Vernerio“, 1975; D. Grigorovičiaus apysakų rinkinį „Kaimas“, 1977; C. Kosmačo romanus „Pavasario diena“; „Baladė apie trimitą ir debesį“, 1980; J. Trifonovo romaną „Senis“, 1984; V. Šuktinas istorinį romaną (1929–1974) „Atėjau jums duoti laisvę“, 1985.

 

       Už kūrybinius nuopelnus rašytojas buvo apdovanotas: 1971 m. Žemaitės literatūrine premija už apsakymą „Erčia, kur gaivus vanduo“; 1987 m. Respublikine premija už novelių knygą „Gegužė ant nulūžusio beržo“; 1996 m. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4 –ojo laipsnio ordinu; 1996 m. Juozo Paukštelio premija už knygą „Smėlynuose negalima sustoti“; 1997 m. A. Vaičiulaičio literatūrine premija; 1998 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija; 2004 m. "Imbiero vakarų" J. Kunčino vardo premija; 2005 m. Nacionaline kultūros ir meno premija; 2005 m. P. Cvirkos literatūrine premija už novelių knygą „Vieškelyje džipai“.

       Velionis bus pašarvotas šv. Jonų bažnyčios koplyčioje Vilniuje. Lankymas kovo 2 d. (antradienį) nuo 11 val., šv. Mišios už mirusįjį –18 val.; kovo 3 d. – nuo 9 val., atsisveikinimas – 13 val., karstas išnešamas –14 val. Laidotuvės vyks Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.

       Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba

       2010-03-01