Pavadinimas
Donata Mitaitė. Pėsčio paukščio akimis (A. Baltakio „Pėsčias paukštis“)
Algimantas Baltakis: Tikras kūryboje ir gyvenime (2008)
Algimantas Baltakis. Apsisprendimo ir ryžto žmogus (Keli štrichai Vandos Zaborskaitės portretui)
Algimantas Baltakis. Eilėraščiai iš rinkinio „Akimirkos“ (1970)
Algimantas Baltakis. Eilėraščiai iš rinkinio „Atodūsis“ (1993)
Algimantas Baltakis. Eilėraščiai iš rinkinio „Dedikacijos“ (1975)
Algimantas Baltakis. Eilėraščiai iš rinkinio „Duona ir debesys“ (1973)
Algimantas Baltakis. Eilėraščiai iš rinkinio „Keliaujantis kalnas“ (1967)
Algimantas Baltakis. Eilėraščiai iš rinkinio „Keturios stygos“ (1959)
Algimantas Baltakis. Eilėraščiai iš rinkinio „Lietučiui dulkiant“ (1955)
Algimantas Baltakis. Eilėraščiai iš rinkinio „Strazdiškio elegijos“ (1979)
Algimantas Baltakis. Eilėraščiai iš rinkinio „Velnio tiltas“ (1957)
Algimantas Baltakis. Eilėraščiai iš rinkinio „Vienuolynas“ (1998)
Algimantas Baltakis. Eilėraščiai iš rinkinio „Žvirblių žiemavietė“ (2005)
Algimantas Baltakis. Gimiau pačiu laiku (dienoraščių fragmentai, 2008)
Algimantas Baltakis. Gimtadienio posmai
Algimantas Baltakis. Su savim tamsoje
Algimantas Baltakis. Vėjo aimanos. Eilėraščiai
Dalia Jazukevičiūtė. Labiausiai dainuojamas poetas (Algimantas Baltakis, 2006)
Eugenija Vaitkevičiūtė. Poetiško laiko vardu (Algimantas Baltakis. Žvirblių žiemavietė, 2005)