Pavadinimas
Audronė Barūnaitė Welleke. Egzodo augintiniai beletristai. Kazys Almenas (1992)