Pavadinimas
Ilona Bučinskytė. Istorijos nuskriaustųjų samprata egzilio tekstuose (2001)