VERDIKTAS

 

MUMSNELEISTAK

ILTAUKŠČIAUKA

NČIOSIRLEISTI

SŽEMIAUMEILĖS

 

 

ražiEnos laukiE

 

Guliu lyg hamletiškoj dramoj

Pasakęs būti ar supūti

Bet tuos žodžius

Pačiumpa vėjas

Ir sukemša atgal gerklėn

Taip ir nežinau

Girdėjo

Miegantys pirmoj eilėj

Ar ne


Įžanga: Jaunųjų poetų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1994. 

JOYRIDE

 

Lipu vi –

Durnaktį

Dulkėtais laiptais

Banano išnara

Po kojomis sustaugia

Rituos

Kaip kūlverstukas

Pro akis lyg rėtį

byra nematyta nauja

Reikėjo kilt liftu...

... jame prieš tūkstantmetį

Užsitrenkė angliakasiai

Lig šiol gyvi vaiduokliai

Liftu

lygu Skrajojančiu olandu

kursuoja 1–13    1–13

                 1–13            1–13

1 – jau ne pragaras

13 – dar ne rojus

Tūkstantmečius

Skaistyklos muitinėje

Verda mirusiųjų gyvenimas

 

Įžanga: Jaunųjų poetų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1994.


 

 

***

Paukščiai čiulba vakuume

Ten

Kur negali skristi garso bangos

Jie plėšo gerkles ir jos plyšta

Vargonų bosais blindaže

Tarp palaidotų tuščių skardinių –

Šalmų skylėtų suvarpytų kirmėlių

 

Nebylios haubicos be vizualaus

Būdingo joms sunkumo

Plevena

Plasnodamos voratinkliniais draiskalais

Jų vamzdžiuose visokie bjaurūs gyviai

Švenčia vestuves ir laidotuves

N–tos epochos vakare

Be alkoholinių ir narkomaninių nirvanų

 

Karas pasibaigęs

Seniai laikas nusimesti

Nuo galvos pagalves


Įžanga: Jaunųjų poetų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1994.

 

 

 

***

Svirplys užkimęs

     Krosnies sugriuvusios

                 Angelas sargas

 

Čerpių skeveldrom

     Nusėta asla

                 Kraujo lašais apšlakstyta... –

 

Laumės bintuojasi kojas

     Ir prarastą

                 Savo skaistybę.

 

Įžanga: Jaunųjų poetų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1994.


 

 

KAPŲ IŠNIEKINTOJA

ARBA NUTRAUKTAS ŽAIDIMAS

 

Smėlio dėžėje

Vaikai numiršta

Iš troškulio

 

Varnėnai aplesę vyšnias

Užsigeria

Jų akimis

 

Atbėgus motina

Iškapsto

Užpustytus kūnus

 

Vaikų pavadinta

Hiena ji

Apsiverkia

 

Įžanga: Jaunųjų poetų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1994.


 

 

***

Nesikask vaike po pamatu

Įgeltusiai kaukolei išmuš dantis

Raudonas tavo kastuvėlis

 

Įžanga: Jaunųjų poetų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1994. 

***

Uolus šienautojas palieka

Tūkstančius žiogų kojelių

Besitampančių rasoj


Įžanga: Jaunųjų poetų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1994.


 

 

***

Ir paukščio skrydis šnabžda kad

Rytoj nelis nes nedreba ranka

Sugniaužus lanką

 

Įžanga: Jaunųjų poetų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1994.


 

 

***

Sraigė nučiuožus nuo bėgių

Krenta kažkur

Užsimerkus


Įžanga: Jaunųjų poetų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1994.


 

 

***

Ką veikia akmenys

Nakty ryte randu

Suprakaitavusius

 

Įžanga: Jaunųjų poetų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1994.

 

 

 

CIGARETĖ

 

Pirštų surakintas liemuo

Droviai mirksi karščiuojanti            a

                                                                             kis

Kažkas nubraukia įkaitusią            a

                                                                             šarą

                                                                             Sprigtu

                                                                             Į peleninę

 

Įžanga: Jaunųjų poetų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1994.


 

JI MEZGA

 

Lyg kalavijai žvanga virbalai

Vilnonė čiurkšlė trykšta lyg fontanas

Ir plečiasi ant kelių kraujo klanas

Tvirtumu plieskiantys grandininiai šarvai

 

Įžanga: Jaunųjų poetų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1994.


 

 

ELEKTROŠOKAS

 

Šv.elnūs tavo kūno plaukučiai

įelektrinti nukrentančių drabužių

Net numirėlį atšalusį

Prikeltų 


Įžanga: Jaunųjų poetų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1994. 

***

Ir idant motinos neišprotėtų

Užbaikime mes pokalbį telefonu

Pažvelkim paskutinį kartą į mėnulį

Ir palinkėję viens kitam saldžių sapnų

Suskriskim į tą pačią lovą

 

Įžanga: Jaunųjų poetų kūrybos almanachas. – Vilnius, 1994.