1

Prie žiemos vartų
vėlybą vakarą
darganos verčias.
Rudenį lauko nearto
žagarai verkia.

Vėjas pragaras
žemę karia.

Birti, priberti ir apiberti:
svirtį, lauką, kiekvieną kerčią...
toli ir arti
vėjas pragaras
sniegu užverčia.

Galūlauke dumia patrakusi merga, —
nugarą šuniui apžergusi ragana
vytiniu čaižo,
barškalais barška,
padangę raižo
sniegiška marška.

Ragana, ragana, ragana
ilgu, nematomu žagaru
padangėj rango
išbalusias marškas.

Ir balta, kaip danguj,
ir darganos čerška,
kai
p pragaras.


2

Žiema.
Gelžkelis — Užžertas gelžkelis
Prie gelžkelio — relsai ir sniegas;
relsai — geležiniai.

Telegrafai žiūri, telegrafai lūžta
į geležines gelžkelio pavėžes.
z  z  z  z   ————   z  z  z  z
ruja vėjas išsirėžęs.

Šniokštauja vielos, ūžauja vielos,
šniokščia, ūžia
telegrafai susigūžę
ū  ū  ū  ū   ————   ū  ū
virpa vielos,
švilpia vėjas iš girių,
iš pušynų, iš lankužės,

Pusnim vėjo verčiamas
margas šuo žergia.
Geltonos putos iš snukio kerčių
verčias...

Tamsumoje:
vielos,
šuo,
vėjas,
ū  ū   ——————   ū  ū
staugia, kaukia
velnišku balsu.

Margas šuo išsirėžė
ir patiesė kojas, kaip ėdžias,
tenai, kur geležinės gelžkelio pavėžės.

Vėji, ei, sustauk,
nasrus pavirpink,
kaip šuo prieš mirtį:
a   ——————   u  u  u!..


3

... baigia margis nusialinti.
Perveriantis vėjas — gyslos stinksi.
Iš tolo —
ekspresas,
ekspresas internacionalinis
atitrinksi.

Ekspresas internacionalinis
ant Lietuvos gelžkelių bliauna
ir margą šunį, šunį — nacionalinį
į du gabalu be gailesčio piauna.

Neapverktą šunį, nepadūsautą šunį
paliko pakrūmėje —
nieko daug
iau nebebus:
ekspresas perkūnais,
kaip biesas nudūmė
per tusčius Lietuvos laukus.

Tik žiūri telegrafai, lūžta telegrafai
į geležines gelžkelio pavėžes.
ir
per cypiančius vielas
zuja vėjas išsirėžęs...

_________________
Kalba autentiška
Keturi vėjai Nr. 4. – Kaunas, 1928 m. vasaris