TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2005 m. Nr. 5-6. (gegužė-birželis)

TURINYS

RIMANTAS VANAGAS. Provincija: išpuvę dantys, kantri siela
SIGITAS GEDA. Eilėraščiai
RAIMONDAS KAŠAUSKAS. Milijoną! arba Stokholmo sindromas. Romanas
LAURA SINTIJA ČERNIAUSKAITĖ. Eilėraščiai
RENATA ŠERELYTĖ. Nelaimingas puodas. Novelė
VACYS REIMERIS. Tas kalnas yra gyvenimas. Eilėraščiai
EUGENIJUS IGNATAVIČIUS. Žilvičiai. Novelė
KAMO NO CHŌMEI. Trijų žingsnių trobelė. Vertė O. Mustepanenko
Sakmė apie bambukų kirtėją. Vertė M. Šiaučiūnas

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
LORETA JAKONYTĖ. Rašytojo laikysena visuomenėje

             A K C E N T A I
PETRAS BRAŽĖNAS. Netikėtos atverstinės, rūstūs atminai (J. Apučio „Vieškelyje džipai“)

             A P I E   K Ū R Y B Ą   I R   S A V E
Hierarchijų truputį gaila. Poetą Kornelijų PLATELĮ kalbina literatūrologė Audinga PELURITYTĖ

             P O L E M I K A
KRESCENCIJUS STOŠKUS. Nerimas dėl kultūros politikos

             S V A R S T Y M A I
ARVYDAS ŠLIOGERIS. Meno likimas technologinėje visuomenėje

             A K I R A T I S
GRIGORIJ ČCHARTIŠVILI. Japoniška savižudybė. Vertė L. Rybelis

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
JŪRATĖ SPRINDYTĖ. Paskutinė, aštuntoji (V. Kubiliaus „Birutė Pūkelevičiūtė – aktorė ir rašytoja“)
ALEKSANDRA FOMINA. Juozas Erlickas – naujųjų laikų kinikas (J. Erlicko „Prisimynimai“)
RAMUTĖ DRAGENYTĖ. Salomėjos veltiniai (V. Daujotytės „Salomėja Nėris: fragmento poetika“)
FELIKSAS MAČIANSKAS. Žvėriškai liūdnas pasaulis… (R. Šavelio „Geriu žalią tylą“ / Atsiminimai apie Paulių Širvį)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. „XX amžius buvo tarsi teatras…“

M. KONTRIMAITĖ. Tolstantis, bet išliekantis… / Antanui Kalanavičiui – 60
V. MOTIEJŪNAS. Žinomas ir nežinomas Julius Kaupas
A. VALIONIS. Latvių poezijos individualistas

GAUTA PAMINĖTI


Neužmirškite 2005-ųjų antram pusmečiui užsisakyti
Lietuvos rašytojų sąjungos žurnalo „Metai“.

Prenumeratą priima visi Lietuvos pašto skyriai.

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt