TEKSTAI.LT
<< Atgal
 

 

MYKOLAS SLUCKIS

 

Klajojantis
orkestras

 
Vėjelio
glamonėjamas
saulės bučiuojamas
linguoja palaukėj
už apleisto namo
beržų aukštuolių
mylimos laukia
žiedais kaišosi
jazminas
koks gražus dangus
bedugnis
koks gyvenimas svaigus
tačiau

artėja kariauna
keistà
skliautas niaukstos
plaukia frakas ir cilindras
kieno nežinia
iriasi
bángio smuikai altai
vienas kitą gena
stygomis lyg dantimis kalena
kosti solistai
sužvarbęs trūkčioja akompanimentas
tarpais styginiai murmlena
tarpais mušamieji grumena
grieš?
driokstels iš aukštybių
ne Beethovenas sykiais
pramaišiui su Schnittke
ne Brittenas
ne Šostakovičius ne Kutavičius
gal Wagnerio Olandas
niekinantis glissándo
šmėklinėjantis be vietos
o gal nelaimėlio Chose
ir Karmen išdidžios duetą?
iš rekvizito
lyg tyčia
dingo kastanjetės
palūkėkit ponai
čia ne atrakcionas
Alea jacta est1

vėtra įsibanguoja
frakas skvernais
lyg kormoranas sparnais
mataškuoja
juodi kalnai ropoja
griūva ir vėl stojas
baltus ėriukus
raudonos burės šluoja
kas iš arti
kas iš toli
vienas kitą lenkdami
ateiviai keisti
telkiasi
koncertui grosso maestoso
ugniai tvanojančiai
geležiai lydomai
ir pačiam
kurio vardą ištarti baugu
maestro Belzebubui

cezūrà
net Cezaris legionų avangarde
prieš mūšį įbesdavo žemėn kardą
mažajai pìcollo autoritetai
nė motais
kad ir pliektų iš armotų
snūdas bliamba ima
čiupkim už vieno daikto
likimą
nebe smuikas pirmasis
nebe antrasis
užduos toną
plebėjas fleksatonas!

šalin iš kelio
Ravelį
Piazzolos seilėtus tango
visus bel canto
ir andánte
kas sonatų appassionatų
pasiilgo
tesusiieško virvę ilgą
kas sapnuoja
fugas Bacho
bach – barabach – bach
tram – tararam – tram
sorry po visam
miegantys nenubus
paliaubų nebus
Bellum omnis contra bellum!2

debesų arimuose
įklimpę timpanai
lyg niekad nesibičiuliavę
kaunasi
su pažeme
riedulius vartančiais
tamtamais
neaišku kas laimės
kas pralaimės
kas kokią kam
kiaulystę iškrės
altai šonkaulius altams laužia
škotų dūdmaišis amą gaudo
lyg varlė persmeigta šiaudo
ugnis ryja ugnį
smešalis' v kuču
koni liudi
i zalpy tysiači orudij
3

o jazminas?
prie žemės plakamas
bąla ir šąla
žiedų kekes paskutines
prie šono glaudžia
trekštelėjo – ar ne dangus? –
aukštuolis beržas
plastelėjo
ir – prieš vėją
dar du
baltaliemeniai broliai
nuo šaknų atsiplėšę vejas
darda
stogas skiausčias
piestu stojas
tuoj iškeliaus
kupros kratysis
siaus
stebėkis nesistebėk
turbūt gera
virš lygumų
prarajų kalnų
plasnoti be sparnų
laisve svaigintis
kietuoliu garsėti
gal prasimanau siaubą
ne toks grasus baubas?

vis dėlto
kieno draikosi frakas juodas
žvangantis cilindras
naktinis puodas
nesvarbu
visi lyg patrakę duodas
po susivarčiusiu dangum
kokia galia
kokia narsa
kad man taip krioktelėjus
kaip štai triūba
bent kryktelėjus kaip fleita
gyvate pavingiuoja
ir vėl zylioja
storai dūduojančių
niršiai lojančių
neboja
kas iš mano
svajų tuščių
vizijų nekaltų
saulėteky
ilgesio seilėtekis
ašara nedžiūstanti aky
iki
Finita la commedia4
rudens šarma pasakys

fleita
čia kaip čia
kažkas įsigeidė
pašokti ča ča
ar ne jaunikaitis
žieduota galva
kaip graikų bakchanalijų
dievaitis?
tave mylėsiu jaunuoli
ištaisysiu
karališką guolį
sapnai nebedrums
iš miego saldaus
aušros spinduliai nebeišraus
ir fleita išilginė
flirtuoti supuolusias seses
nuginus
su jazminų glėby
suraitė breiką
laukinį
šokį ne šokį
skrydį ne skrydį
mirtį

užkunkuliavo fonas
kaip hienà
alkana
prišoko saksofonas
kapote kapoja
negyvėlio šaknis
bosinė tūba loja
lėkštės budeliams ploja
vienui vienas
Stradivarijus archisenas
ir dama Arfa kilmingoji
jauną
gležną
žalią
gyvybę apraudojo

kas ten žliumbia
kovinę nuotaiką drumsčia?
kibirą seilių iškosėjęs
trimitas didžgalvis
išstenėjo
į žygį
pavėjui ir prieš vėją
į pjūtį
į naują būtį
kraujuojantys
šlubuojantys
pypsintys
riaumojantys
važiuoti raiti
maži dideli
klarnetai ir kornetai!
pirmyn be abejonių
mūsų gal koks šimtas
muzikos ištroškusių
milijonai!

ir šit
koncertą odiosus5 nutraukęs
nirtulingai užkaukęs
vėtros glėbin
kaip vėliavą
frako kaliausę
švystelėjęs
su ledais pramaišiui
gaidų lapus drabstydamas
stūgaudamas ir griaudėdamas
pasirito
virš
krūmų
medžių
stogų ir bokštų
kepurių ir skrybėlių
nejaukiai susigūžusių
galvą
tai yra dirigentą
tarp kažin kur ir nežinia kur
pametęs
klajojantis orkestras

 
1 Burtas mestas (lot.). (Atgal>>>)
2 Visų karas prieš visus (lot.). (Atgal>>>)
3 Iš M. Lermontovo „Borodino“ (rus.). (Atgal>>>)
4 Spektaklis baigtas (it.). (Atgal>>>)
5 Nepakenčiama, neištveriama (lot.). (Atgal>>>)

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt