tekstai.lt

tekstai » tekstai » Lėtas Leonas

Lėtas Leonas (1)

leonas_letas
leonas_letas
Leonas Lėtas
(tikr. Vytautas Leonas Adamkevičius, 1923–1998) – poetas, prozininkas. 1941–1943 m. studijavo dailę ir architektūrą Kauno taikomosios dailės institute ir VDU. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Su broliais Jonu ir Adolfu Mekais bei Algirdu Landsbergiu 1946–1948 m. Vokietijoje – Wiesbadeno ir Kasselio DP stovyklose – leido neperiodinį kultūros žurnalą „Žvilgsniai“. Jame skelbė savo prozos kūrinius, eilėraščius, buvo leidinio dailininkas. Leidybinė žurnalo grupė, kurios „spiritus movens“ buvo L. Lėtas, 1948 m. Kasselyje išleido Jono Meko „Semeniškių idiles“, parengė knygas „Rinktinė proza“ (1949) ir „Antroji proza“ (1951). Persikėlęs gyventi į Ameriką, L. Lėtas kūrė toliau – skelbė eilėraščius „Literatūros lankuose“, „Metmenyse“, išleido poezijos rinkinį „Trakas“ (1982). Literatūros kritikų L. Lėtas vadinamas vokiečių ir prancūzų avangardo auklėtiniu. „L. Lėtas eilėraščiuose ieško dar neišnaudotos fonetinės žodžio energijos, formuojančios vaizdą ir sakinį. Žodžiai nepraradę semantinio turinio, bet jų nebejungia vientisa figūra ar tam tikros refleksijos eiga. Gamtovaizdžio elementai efektingai dėliojami į netikėtas metaforines ir garsines struktūras, kurios teigia pasaulio grožį, bet neišvengia dekoratyvinės statikos.“ (Vytautas Kubilius)

Apie Leoną Lėtą ir jo tekstus
Vytautas A. Jonynas. Leono Lėto poetinis debiutas (Leonas Lėtas. Trakas, 1981)

Leono Lėto tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved