tekstai.lt


Warning: Creating default object from empty value in /home/tekstai/domains/tekstai.lt/public_html/components/com_alphacontent/models/alphacontent.php on line 620

tekstai » tekstai » Aleksa Vainis

Aleksa Vainis (2)

Vainis_Aleksa
Vainis_Aleksa
Vainis Aleksa
gimė 1958 m. Čikagoje. Augintas ir auklėtas Čikagos Marquette Parke. Mokėsi Kristijono Donelaičio pradžios ir aukštesniojoj lituanistikos mokyklose ir Pedagoginiame lituanistikos institute. Priklausė lietuvių jaunimo organizacijoms, bendradarbiavo jų spaudoje. 1984 m. baigė Illinojaus universitetą Čikagoje, įsigydamas anglų literatūros magistro laipsnį. Po to išvyko į Vasario 16-tos lietuvių gimnaziją V. Vokietijoje, kur iki šiol eina berniukų bendrabučio vedėjo pareigas ir dėsto anglų literatūros kursą. Poezija susidomėjo dar universitetiniais metais. Anglų kalba jo rašytieji eilėraščiai yra laimėję premijas periodiniuos universiteto leidiniuos. Lietuvių kalba sukurtieji eilėraščiai taipgi yra laimėję „Ateities“ žurnalo konkursą. V. Aleksos kūryba įtraukta į 1986 m. išleistą jaunųjų poezijos rinkinį „Keturi“.

Apie Vainį Aleksą ir jo tekstus
Algirdas Titus Antanaitis. Kiti egzodo augintiniai poetai. Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990 (1997)
Rimvydas Šilbajoris. Keturi. Jaunųjų poezijos rinkinys (1992)
Marija Stankus-Saulaitė. Keturi balsai (1987)

Vainio Aleksos tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved