Accessibility Tools


***

Letargo miegu įmigus
suledėjus iš siaubo

balta kaip sūris mergina
mina triratuko pedalus

dėl Dievo!
dėl Dievo!

du muilo burbulai
gaisrų pašvaistės
nuauksuotos

kur degė ugnys
dabar
tik plėnys smilksta

2000 07 13

Janušaitis, Edmundas. Situacija: Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
***
Tas bėgimas
ne mano jėgom

lyg vaiduoklis šmėsčioju
iš vietos į vietą

pliurza virto
šaltinio vanduo
stovi laikrodžiai
miestelio bažnyčioj

nejau skundžiuos
kai kažkas
many kalba

tai pagedusi vasara

čia klaida ten klaida

netgi Viešpats
neatveria
kalėjimo vartų

2000 08 08

Janušaitis, Edmundas. Situacija: Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
BUVO. VISKAS BUVO

Buvo vėtra
buvo sausra

buvo liūtys
buvo ledonešis

buvo moterys
daugiau negu nuogos

buvo vyrai
daugiau nei girti

kur jus
velnias nunešė
praeities katakombose
kur?

1999 07 18

Janušaitis, Edmundas. Situacija: Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
***
Banga
išplaukusi iš atminties
atslūgs

spurdės
tarp pirštų
rausvas akmenėlis

paliesk jį lūpomis
pajuski
gęstančią gyvybę

šis kūnas lukštas
pasakysi

neskubėk

sukąsk dantis

į tavo lūpas įsisiurbs
godi akimirka
slapyvardžiu nelaimė

1999 06 27

Janušaitis, Edmundas. Situacija: Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
BEPROČIO PASTEBĖJIMAS

Anas taškas
vienatvės tyruos

ana būtis
paveldėta
kaip vaizdinys
lėtai lėtai atslūgs

paliks krante
kriaukles
menkai nušviestas
tolumas

tu grobsi sakinius
lyg neregėtus daiktus
ir stengsiesi nesiblaškyti
it užkibusi žuvis

2000 07 12

Janušaitis, Edmundas. Situacija: Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
AŠ MELAVAU PATS SAU

Prieblandų
ir nakties gyventojai
kaukolietieji sfinksai
akių neturi

vien ant nugarėlių
nupieštą
žmogaus kaukolę
su itin nykiomis akiduobėmis

mirties žvilgsnis
kartais
jiems išgelbsti gyvybę

1999 08 16

Janušaitis, Edmundas. Situacija: Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
***
Tai tik truputis purvo

prekinis traukinys
pūškuojantis iš pragaro
uniformuotas keršto angelas
be skiriamųjų ženklų

tikra painiava

alkanas ir piktas
maršrutas į bet kur

nematomai moteriai
tamsoj lyg juodą tulpę
užauginus baimę

tikrų tikriausia velniava

todėl
tarp kitko
sužinok

jei mano siela žus
tokia to karo kaina

2000 02 24

Janušaitis, Edmundas. Situacija: Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
***
Ryšių skurdumas
veiksmų beprasmiškumas

net apšarmoja smegenys
aukos parodijomis tapę

paaiškinti nelengva

ant mūsų užminuoto tilto
gal dešimtį minučių grumias
tavo pergalės džiaugsmas
su mano pralaimėjimo agonija

2000 06 13

Janušaitis, Edmundas. Situacija: Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
***
Truputį patylėk

Dramatiškas
Balansuojantis
tarp bet ir ką tik

išgirsk žingsnius
tikrovės triukšmą
ataidintį iš ateities

kol kas
dar tolimos
fatališkos
kur viskas
apgalvotai sumaišyta

po to išeik
barškėdamas
neturinčiais ramybės kaulais

žinok
visi mes turim savo šmėklas

1999 08 25

Janušaitis, Edmundas. Situacija: Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
DRAUSMĖS RIBA

I

Liguistos
pasąmonės vingiai

dreifuojantys reiškiniai
lyg plaukimas
prieš potvynio bangą

užkliudytas gyvenimo
kaip apverstas
vabalas
sustingsti

kol lubos neįgriuvo
ir neatėjo staigmenų metas

kol šimtai miegančių titanų
nepavirto į akmenis

 
II

Tarp nežinios
ir atsakomybės
vis tyliau
tyliau
tiksi laikrodis
lyg toltų moteris
kaukšėdama kulniukais
į rupų grindinį

kaip išmestas
į krantą naktinis košmaras sudrebi
egzistuoji
vidinių resursų dėka

 
III

Nyku

prislopinti balsai
už durų
už matinio stiklo

švenčių trokšta siela
švenčių
ir tikrų sekmadienių

atkaklumas pereina
į veiksmą

įmaknoji į laimę
kaip rupūžė į molį

2000 02 25

Janušaitis, Edmundas. Situacija: Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
VIENATVĖS KUPINĄ NAKTĮ, KAI...

I

Tik
skurstančios
sielos pulsavimas
nelyginant vilko risnojimas
kurį
akys ir ausys apgauna

nebėr kelrodžių

žengi apgraibom
įtempęs žvilgsnį
ir nuojautą
link ribos

už kurios
kuo didesnis esi
tuo greičiau krenti

 
II

Aklina
beprotybės tamsa

tuštumos spazmų
fatališki žingsniai
elegantiškai
plaukia atgal

vien dūlėsiai
ir dulkės

pirštai siekiantys meilės
sugniaužia vien orą

1999 12 10

Janušaitis, Edmundas. Situacija: Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.