vienas nakty suomijojvienas nakty suomijoj

 

 

 

VIENAS NAKTY SUOMIJOJ

 

Tebūna viskas beprotiška,
Lygiai kaip ir kvaila -
Tegu išryškėja tavo akių bedugnė
Tą tamsią rugpjūčio naktį -

 

Tegu atsiskleidžia vizijų tinklas,
Kurian sugauti jau niekad nepaspruksim -
Tegu atsiveria tavo vilties kambarys -
Jame surasi brangenybių kraitę.

 

Tegu. Tegu eina vyrai ir moterys,
Žmonos ir vaikai. Visi jie tegu eina,
Tegu mylisi karo šešėly -
Karo grėsmė - ji mus pribloškia -

 

Nėra jau jokios paguodos. Tik ten
Miestų gūdžių pakrašty lūkestis auga
Nuvažiuoja paskutinis tramvajus pro Helsinkio stotį -
Ir lieki nakty Suomijoj vienas stovėti.

 

2003.2.28

 

Rastenis, Kęstutis. Vienas nakty Suomijoj: eilėraščiai ir vertimai. – Vilnius: Ciklonas, 2003.

 

 

 


x x x

Kas ten atsišaukia sielos gelmėj -
man pasakyki - vidurnaktį tykų - aš kai
žengiu vienas keista pakrante -
Baltijos jūros-
Man pasakyki - pakrantė tuščia- aš vienas -
toli jau už ruožo - ištuštėjusios kopos -
tuščios ir vilos - vidurnaktį tykų - kas
ten atsišaukia sielos gelmėj ir primena
dieną -
  Kai aš vienas žengiu keista pakrante -
  tuščia pakrante -
  Baltijos jūros -

 

Rastenis, Kęstutis. Vienas nakty Suomijoj: eilėraščiai ir vertimai. – Vilnius: Ciklonas, 2003.

 

 

 


NEREGIMYBĖ

 

Tie, kurie sustos ryt rytą
Ties neregimybės slenksčiu,
Ką aš jiems pasakysiu?
Tie, kurie išeis ryt dieną
Į neregimybės plotus,
Ką aš jiems pasakysiu? Ką?
Vieniems ir kitiems, Rytoj?
Neregimybės paukščiai juos savaisiais
Sparnais apgaubs,
Neregimybės mintys klaidžios jų sielom.
Vieni ir kiti - jie bus stiprūs ir gražūs.
Neregimybės saulė bus neregima.
Pietryčių horizontuose išryškės išnykusios mintys,
Šiaurės platumose atsiskleis laisvė.
Vieni ir kiti bus stiprūs ir gražūs,
Bet niekas kitas šito neregės.

 

Rastenis, Kęstutis. Vienas nakty Suomijoj: eilėraščiai ir vertimai. – Vilnius: Ciklonas, 2003.

 

 

 


x x x

Reginiai bepročių, išėjusių į nežinia kokias
Paieškas,
Mums vertingiausi dalykai, kurių vertės iki
Šiol nesupratom,
Nes juose atsiveria būties neregėti stebuklai,
Jos apžavos ir bukas tuštumas,
Viskas - nereiškiantis nieko,
Ir reiškiantis nieką viskas.
Tai mums nežinoma saulė:
Jos spinduliuos mes ištirpstam,-
Keistas linksmuolių pasaulis -
Bepročių tįstantys pirštai.

 

Rastenis, Kęstutis. Vienas nakty Suomijoj: eilėraščiai ir vertimai. – Vilnius: Ciklonas, 2003.

 

 

 


x x x

Kvailių šalis - joje nerasi įkvėpimo
Ir nieko tikra čia nėra -
Tu vien girdi - laukai aprimo -
Bet klostosi juose drama -

 

Girdėti keistas sielų šokis
Mirtingi liūdesio aidai -
Jei tau atrodo, kad nemoki-
Tai nieko tikra nežinai -

 

Tenai juk ilgesio tėvynė
Nigulistės aukšti skliautai
Ir "Mirties šokis" paskutinis
Nepakartojami rytai --

 

Dangaus šalis ir jūros aidas -
Jos keistą gaudesį girdi -
Teišsipildo tavo klaidos -
Ten net vienatvė tau saldi -

 

Tačiau sugrįžta sielos aidas
Vis nuolatos - nelyg banga
Ir išryškėja tokios raidės:
Tau Estija bus atvanga.

 

Rastenis, Kęstutis. Vienas nakty Suomijoj: eilėraščiai ir vertimai. – Vilnius: Ciklonas, 2003.

 

 

 


DREAMS. NIGHT. WINTER. LIFE.

 

What strange dreams you are dreaming at night,
Strange dreams of impossible possibilities, of
unseen realities, of unexpected deaths.
Strange dreams you are dreaming, baby, in
the winter's night and extinction, cold and
snow of unreality - these strange dreams:
you see Tallinn, Oleviste or Niguliste church -
and you are dreaming that you are slipping from the top
alongside the walls, as if would the force of
gravity not existed, and you are asking - is it possible I would like
to do that.
Strange dreams you are dreaming baby.Winter.Snow.
Cold.Darkness of night. It is hot inside your
soul and body. Strange dreams. And everything.
Everlasting reality.Middle age performance, unrecognition,
everybody forgetting your done and published works: for
example, translation of Lu Tchi.Wen fu, and it makes
pain to you.You can not think calmly, you are distracted
from main thoughts because it hurts you.
Strange dreams at night time in the darkness of night loneliness
and winter, everything hurts you, you are seeking
some refuge, but where? Maybe in the word only: belief.
Work is not helping because you feel that everybody forgets
what you have done and nobody reads, and if have
read, forgets also.The time goes and this unrecognition
all time hurts you, when you go to the city or newspapers
and then you return home and is more and more difficult
to return your equilibrium, calmness and so.
Strange dreams.Then you work, write and translate.

 

Rastenis, Kęstutis. Vienas nakty Suomijoj: eilėraščiai ir vertimai. – Vilnius: Ciklonas, 2003.

 

 

Daugiau tekstų rasite: http://www.kestutisrastenis.puslapiai.lt