Prisiminus pabėgusią lapę

Žemėj vaikščioja kvailiai ir filosofai,
Žemėj vaikšto rūdkasiai ir duobkasiai.
O tu vienas sau guli laimingas sofoj
Ir lazda bambuko nugarą kasai.

Ir mąstai taip: buvo lapė, bet paspruko,
Neištvėrė ji gyvenimo vangaus.
Dieve, duok jai šviežio ir skanaus bambuko,
Bet širdies manosios ji tikrai negaus.

Dirba žmonės savo darbą vienalytį
Ir daugiau jau nebetrokšta ko norėt.
O aš vienas – nežinau, ką man daryti –
Moku vien tik savo lapę prižiūrėt.

Šmėkščioja aplink šešėliai – jie ugniniai,
Geria duobkasys jau kelinta para.
Nepalaidojo jis lapės – ji tėvynėj
Saulės ir Mėnulio ji dukra.

Ji tėvynėje – antai vėjelis pučia,
Lanksto figmedžio užburto šakeles.
Jeigu lapės nėr, nereikia ir zuikučio, –
Gal paverksiu aš akimirkas kelias?

Vėl regiu aš vien tik akmenis ir druską,
Ir širdy jokios nelieka nuodėmės,
Prisiminus lapės kailį, skaisčiai rusvą,
Mano lapės iš gražuolių giminės.


Lapės pabėgimas I

Bėga lapė, bėga lapė mėnesienoj.
Visą amžių, kelinta para.
Bėga lapė, o mėnulis kalba senas:
– Žemėj gaisras, Dievo nebėra.

Bėga lapė paskui šalto vėjo gūsį,
Žliaugia prakaitas ir veliasi dagiai.
O mėnulis taip galvoja: Jei aš žūsiu,
Kurgi dėsis tie apuokai ir drugiai.

Bėga lapė, raitelis Apokalipsės
Vejas ją kartu su šunimis.
Mąsto lapė: Kas gi bus man, jei išliksiu
Tik kaip kailis ant pečių gražuolės mis?

Kurgi Dievas, kam jis leido neteisybę,
Kad esu tokia beprotiškai graži?
Kam tu, Viešpatie, man įkvėpei gyvybę,
Bet sukūrei ir pasaulį šį.

Slėpkite, žali bambukai, mano grožį,
Apsiginti leiskite man nuo šunų.
Aš snukutyje nešu jums rausvą rožę
Ir Mėnulį dovanoju dovanų.

Krito mėnuo, krito į bambukų girią,
Maudos kūdroje kartu su varlėmis,
O aplinkui lapė vaikščioja ir giria:
– Ačiū tau, kad paskendai su šunimis.

Nei lojimų, nei švilpimų, anei garso,
Vaiko uodus lapės uodega.
Vaikšto lapė, nusileidusi iš Marso,
Taip graži kaip žemės mergina.


Lapės pabėgimas II

Pabėgo lapė, ir bambukas liūdi,
Nutilo telefonas mobilus.
Kažkur įstrigo išsiųsta žinutė,
Kad šiandien negeriamas bus alus.

Nebus nei vyno, nei šnekų prie stalo,
Ir rausvos rožės vys sutartinai,
Kai, neiškentusi didžiulio melo,
Pabėgo žaižaruojanti jinai.

Apsimelavo lūpos surūdiję,
Nyku yra griuvėsiuose pilies.
Tik vėl pakilo siaubo kalavijai,
Kas bus, jei širdį ašmenys palies?

Pabėgo lapė į užburtą girią,
Ir drasko vėjai vynuogių lapus,
Ir sėdime mes nei gyvi, nei mirę,
Tarytum puodai, perskelti perpus.

Naktis vienintelę gesina žvakę,
Ir gyvsidabrio skverbiasi garai,
Kai šnabždam išsigandę ir apakę
Žaliam bambukui: Viskas bus gerai.


Mielas sere

Nieko naujo, mielas sere, nieko naujo.
Ačiū Dievui, dar nesudegė namai,
Kontribucijos jokios nereikalauju,
Vien tik tėvas mano numirė ūmai.

Ką jūs sakot, mielas sere, nieko tokio,
Kad man uždegta tikrai šviesa žalia?..
Vien tik dukterį palaidojau viliokę,
Ir apaugo josios kapas jau žole.

Ak, užuojautą nuoširdžiai aš priimsiu,
Jeigu galima banknotais, ne variu.
Taip, sūnus manasis buvo tikras princas –
Pasikorė, ir vadina kvaileliu.

Ar jūs verkiat, gal klystu aš, mielas sere,
Nieko naujo neįvyko, tiktai va
Pakavoti teko šįmet mamą Merę,
Likom du mes: tiktai du, aš ir šuva.

Sakot, šuniui šitą ėdesio maišelį
Aš nuneščiau, gal maloniai jis priims.
Bet bėda va: jis nubėgo paskui kalę,
Ačiū Jums, šio kaulo niekas neatims.

Nemeluoju, mielas sere, nemeluoju.
Siūlot džiaugtis savo centais kruvinais.
Netikėkit, nepakliūsiu aš į rojų,
Mielas sere, kalbat jūs su pelenais.

Pelenai yra gerai, juos pusto vėjas…
Tiktai miręs, tiktai miręs supratau,
Kad geriausiai man gyventi sudūlėjus.
Ak, atleiskit, kad į akį įkritau.


Sunkus rytas

Prasideda rytas nuo ilgo atodūsio,
Kad tenka jau skirtis su sapno kerais.
Taip kaukolę laužia ir kaulus, kad, rodosi,
Praleidai tu puotą su bičais gerais.

Prasideda rytas senatviškais priepuoliais, –
Kad slepiasi tavo gyvybė giliai,
Ir skinasi kelią iš lėto pro riebalus,
Ir tąso krūtinę seni traukuliai.

Klausaisi pro šalį pradundančio traukinio…
O duona sudžiūvus, kava per karti.
O ne, nesulauksi skambučio, taip laukiamo,
Nes telefonistai akli ir kurti.

Kur tas neregėtas bėgimas savanomis, –
Sakyk, senas kuine, o kūne, ištark, –
Ar jau užmiršai, kaip skridai, vėjų genamas,
Su hercogo raiteliais, Žana d'Ark?

O moterų šypsenos, nejau jos tik vizijos,
Tau pasivaidenusios akių ekrane?
Nereikia tau radijo ar televizijos,
Greičiau išlydėk į kelionę mane.

Atgims senos pažintys, intrigos ir pokyliai,
Vėl siela gyvenimo magija žais.
Nejaugi tau liko tik eilės ir popieriai,
Afišos su trupančiais vėjų dažais?

Kava išgerta, ir blaivėja padangė jau,
Ir pažvelgia spinduliu saulė liūdna,
Darydama tai, ką suprasti įstengi jau:
Kad tau padovanota dar viena diena.

Tebus paskutinė ji, tebus jų dar daugelis,
Gražių ir saulėtų, liūdnų ir pilkų.
O džiunglėse staugia Tarzanas ir Mauglis,
Ir gera žygiuoti jiems džiunglių taku.

 

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1