Tomas Arūnas Rudokas. VĖJO BROLIS. – Vilnius: Neometa, 2006. – 218 p.

       Šiemet nežymios leidyklos išleistas Tomo Arūno Rudoko poezijos rinkinys „Vėjo brolis“, neturintis nei anotacijos, nei turinio, tik trijų skyrių žymes, yra, rodos, septinta autoriaus lyrikos knyga. Skaičiavimas gali būti ir netikslus, nes dabartinėje vadinamojoje informacinėje visuomenėje neįmanoma vienoje vietoje rasti visų bibliografijos duomenų. Knyga stamboka, eilėraščiai datuojami nuo 1988 iki 2002 metų. Poetas ir prozininkas, pirmuoju eilėraščių rinkiniu debiutavęs 1986-aisiais, savo kartai puikiai žinomas – pagarsėjęs produktyvumu (pvz., per vieną naktį parašyta knyga „Naktis be taisyklių“, 1997), bohemišku gyvenimo būdu (autoriui dažnai lipinama etiketė „skandalingas“, o „Lietuvių literatūros enciklopedijos“ internetinėje versijoje yra prierašas „nuteistas“, tačiau nei vienoje laikmenos versijoje nerasime giminystės ryšių paminėjimo su neseniai mirusiu poetu ir vertėju Vytautu Rudoku).

       Jaunesniajai kartai T. A. Rudoko poezija gali pasirodyti kiek netikėta, dar tebeturinti senas širviškos poezijos tradicijas, primenanti bitnikus ir dabar jau egzotiškus gėlių vaikų laikus. Autoriaus tekstuose šmėsteli garsios anuometinės poetų dainininkų pavardės: Allenas Ginsbergas ar Jimis Morrisonas. Eilėraštis „Vėjo brolis“, davęs pavadinimą ir visam rinkiniui, dedikuotas Dinui Moriarčiui (Dean Moriarty) – pagrindiniam Jacko Kerouaco romano „Kelyje“ („On the Road“) personažui, gimusiam kelyje, sėdėjusiam kalėjime, jautusiam azartą kelionei, svaigalams ir moterims. T. A. Rudoko eilėraštyje „Paskutinis bitlas“ išsakoma tokios būsenos kelyje ideologija bei mirties refleksija, nors kelias poeto kūryboje veikiau reiškia tam tikrą būties formą arba judesį savyje:

<...> tu išeini. Į kelią. Senas ir neperkalbamas.
Dvėseliena, kurioje gyvena dvasia.
Mumyse niekas negyvena, išskyrus mirtį.
Ji taip skaniai kvepia!
Taip skaniai, jog mums atrodo,
Kad tai ne mirtis, bet kelias.

 

 
(p. 20)

      
Mirties kvapas su bravūriškais, kiek lengvabūdiškais akcentais vyrauja ne viename eilėraštyje, anot to paties J. Morrisono, ateitis yra nežinoma, o pabaiga visada šalia. Ankstesni T. A. Rudoko eilėraščiai turi jugendo stiliaus bruožų. Vienuose tekstuose mirties variacijomis tiesiog sužaidžiama: „...Ateinu vieną rytą / Į tave ir randu / Aš save nužudytą / Tarp alyvos žiedų...“ (p. 97), kituose išsakoma savita mirties filosofija, pvz., eilėraštyje „Mergaitei, dingusiai be žinios“ (p. 117) arba viename įtaigiausių eilėraščių, šios knygos kone centriniame tekste „Valkata“. Jeigu prisiminsime hipių laikus, lyrinis subjektas užima savotišką maištaujančiojo poziciją. Tačiau tai nėra maištas tiesiogine prasme, o veikiau siekis apkvaitusios laisvės, bohemiškas gyvenimo būdas ir kalbėjimas (rašymas) iš esmės apie nieką. Visą T. A. Rudoko poeziją galima pavadinti bohemiška, o moto išskirti šias eilutes: „Mes sėdėjome po medžiu, / Gėrėme raudoną vyną / Ir kalbėjome apie nieką“ (p. 126). Eilėraščių forma ne be trūkumų, temos senos kaip ir pats gyvenimas, bet kai kurie tekstai tiesiog sukrečia nuogo rašymo specifika: „<...> mirdamas / Norėčiau aptaškyti sperma mylimosios lūpas, / Tegu po mano mirties užgimsta / Nors vienas laisvas vaikas“ (p. 28).

       Didžioji dalis eilėraščių, ypač su ankstesnėmis datomis, yra rimuoti, juose dominuoja meilės tema. Galbūt T. A. Rudoko poezija yra paskutinioji gryna meilės lyrika, parašyta „iš širdies“, linkstanti į sentimentalumą, netgi banalumą, klišes ir tų pačių įvaizdžių kartojimą. Kita vertus, toji lyrika rašyta tais laikais, kai vynas, žvaigždės, lakštingala, ruduo, sniegas, lietus, meilė ir mirtis gal dar nebuvo nuvalkioti ir turėjo herojišką prasmę. Kai kurie tekstai yra lengvi kupletai, tinkantys įvairioms progoms (išsiskyrimo, atleidimo ir pan.), pavyzdžiui, sveikinimų koncertui... Į rinkinį įtraukta „poema ant sienos“ „Vaivorykštė virš pragaro“ yra klausimų ir atsakymų – pažinimo, šviesos ir gyvybės savyje paieška, primenanti mačerniškas vizijas, tačiau neturinti originalesnės raiškos formos. Kartais per netikėtus palyginimus a la banalybėms sumaniai suteikiami nauji niuansai: „teka drumzlinas alus, / Kaip Temzė, pasakytų anglas“ (p. 23). Su radauskišku artistiškumu („Brūkšt! – ir lieka drobėj randas, / O už drobės – snobai ir kvailiai...“, p. 34), paryžietišku ir vilnietišku (miestišku) kvapu esama gražių ir stilingų minčių pasažų, net jeigu jie parašyti tik dėl rimo:

Žudikė mėnesiena –
Graži be jokio grožio.

 

 
(„Kiekvienas miršta vienas“, p. 16)

 
Tau trisdešimt, vaikine, tai ne kinas,
Jau veidas dengiasi žieve,
Kažkas ją vikingo barzda vadina,
Bet tu ją vadini žeme...

 

 
(„O taip, tau trisdešimt“, p. 146)

 
Jis vergas, beviltiškas vergas:
Jis nuogas, ir myli nuogai...

 

 
(„Įsimylėjėlio portretas“, p. 114)

 
Ir medžiuose juokias pelėdos,
O stalčiuose – verkia baladės.

 

 
(„Žiema be nieko“, p. 149)

      
       T. A. Rudoko lyrinis herojus save įvardija ne širvišku beržu, bet vienišu kiru – romantišku lietuvišku hipiu, turinčiu ne tik majakovskiško, bet ir mūsų avangardistų šarmo: „Aš esu karalius džinsų, / Tiesiog lietuviškas bernas“ (p. 153). Šis „bernas“, rašantis laiškus princesėms, turi ir trečiojo brolio poeto – juokdario, kario, girtuoklio, valkatos – akivaizdų sindromą („Ruduo – karalius, aš – satyras, / O visos nimfos man – kū-kū!!!“, p. 218). Vėjo topas, kurį iškelia ir knygos pavadinimas, yra aliuzijos į vėjavaikiškumą – vienišą gyvenimą ant asfalto, be vietos (namų) ir pastovios mylimosios. Dėl to ir eilėraščiuose vieta dažniausiai ne konkreti, o abstrakti, su rilkiška kritimo į visatos kūną simbolika – blaškymasis vėjuje, sėdėjimas po medžiu, cigaretė balkone ir pan.:

Tai tu, tai tu esi paklydęs
Laike, erdvėj ir lietuje...
Vien krentanti žvaigždė palydi
Pro lietų krentantį tave...

 

  
(p. 51)

      
       Eilėraštis „Ars poetica“ pradedamas poezijos ir gyvenimo santykio atskleidimu: „Rašau taip pat, kaip gyvenu / Ir gyvenu taip, kaip rašau“ (p. 179). Jaučiasi tokio rašymo spontaniškumas, būdingas bitnikų kartos literatūrai, alogiški nukrypimai (pvz., „marmuro almėjimas alėjoj“, p. 133), netikslus rimas dėl kirčio, minčių nesuvaldymai ir pasikartojimai. Visa tai sukelia neapšlifuoto, bet autentiško ir sąžiningo teksto įspūdį, rašymą gyvenimu tiesiogine šių žodžių prasme – esama keletas eilėraščių, datuotų 2002-aisiais Kybartuose: „Ant tualeto sienų – / Gražuolės nuogos. / Tualete tu vienas / Kaip pirmas spuogas“ (p. 204).

       Nerimuotuose tekstuose daugiau proziško siužetiškumo, pavadinti juos poezija leidžia netikėtas pagrindinės minties vingis ar šuolis. Pavyzdžiui, vieni geriausių eilėraščių „Poeto angelas“, „Kaip tapti poetu“ ir kt. yra savirefleksiški, parašyti iš poeto, save traktuojančio kaip išskirtinės prigimties žmogaus, gyvenimo. Priklausomai nuo nuotaikos, kuri T. A. Rudoko eilėraščiuose yra gan svarbi, autorius supoetina ar tiesiog užrašinėja įvairius apmąstymus, pavyzdžiui, feministės rastų puikaus peno savo įtūžiui eilėraštyje „Moterys visada palieka“ (p. 136), kuriame moterys apibrėžiamos kaip paviršutinės būtybės, norinčios mylėti, būti mylimos ir gražios, tačiau nieko nežinančios, nenorinčios žinoti ir visada paliekančios. Tiesa, autorius apsidraudžia – neva „niekingoji vyrų giminė“ be tokių moterų išnyktų nuo žemės paviršiaus, tačiau vienišystės tema, ypač T. A. Rudoko pamėgtu rudens metu, rinkinyje yra lyg koks neatsiejamas poeto įvaizdis.

       Knygoje eilėraščiai išdėstyti ne chronologine tvarka, todėl sunku ką nors pasakyti apie meninę brandą. Autorius, rodos, teksto formai ir nuosekliam turiniui mažai skiria dėmesio, nors esama ir nepriekaištingų eilėraščių, retkarčiais tarsi atsitiktinai švysteli rafinuotas bilingvistinis intarpas ar kokia intertekstinė nuotrupa (pvz., eil. „Susitiksime Niujorke!“). Temos taip pat nelabai keičiasi, tik įgyjama daugiau kitoniškos gyvenimo patirties, anot lyrinio herojaus, „maitinantis ryžiais ir auginant intelektą“.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1