Šiemet sukanka 150 metų, kai mirė vienas lyriškiausių ir galbūt ironiškiausių vokiečių poetų romantikų Heinrichas Heine. Beveik apakęs, paralyžiuotas, beviltiškai įsimylėjęs jis pasimirė Paryžiuje, savo lovoj, kurią ilgus metus vadino čiužiniu – kapu. Vieni su palengvėjimu atsiduso, kiti nusiminė.
       Maištingi jauni rašytojai laikui bėgant pamažu prisitaiko, pasidaro protingi, blaiviai mąstantys, nuovokesni. Jų kūryba tampa brandi, harmoninga. H. Heine'i tokia dalia nebuvo skirta. Net paskutinius aštuonerius metus, būdamas prikaustytas prie lovos, jis išliko maištingas, kandus, ironiškas ir tragiškai įsimylėjęs. Šiandieninėje Europoje jis beveik pamirštas, bet ir anksčiau H. Heine buvo veikiau poetų, o ne literatūros doktorantų žvaigždė.
       Poetas gimė 1797 m. Diuseldorfe, žydų šeimoje, kaip Harry Heine. Tėvas buvo ne itin sėkmingas tekstilės urmininkas, importuodavęs iš Anglijos aksomą. Sūnų jis pavadino savo draugo, verslininko iš Mančesterio, vardu. Tas neįprastas vardas gerokai apkartino H. Heine's vaikystę. Panašiu žodžiu (Harrüh!) savo kuiną ragindavo atliekų vežėjas, mėšlius Michelis.
       Dvidešimtmetis H. Heine buvo išsiųstas į Hamburgą pas savo dėdę, sėkmingą bankininką Solomoną, kad ten išmoktų verslo amato, tačiau tam H. Heine neturėjo talento gyslelės. Audinių importo firma, kurią jam įkūrė dėdė, po trijų mėnesių sulaukė varžytynių. Tada šeima nusprendė, kad Harry turi studijuoti teisę. Po kelerių metų Giotingene jis išlaikė teisės daktaro egzaminą, bet didesnės praktinės naudos iš to neturėjo. Kaip žydas valstybinėse institucijose negalėjo gauti tarnybos, negalėjo imtis ir advokato praktikos. Jam nepadėjo net apsikrikštijimas, – H. Heine perėjo į protestantizmą ir net pakeitė savo vardą, tapo Christianu Johannu Heinrichu. Jis nuolat užkirsdavo sau kelią radikaliais savo rašiniais.
       H. Heine eilėraščius pradėjo rašyti būdamas dvidešimties, nelaimingai įsimylėjęs savo pusseserę, kuri pasirinko turtingą dvarininką ir už jo ištekėjo. Jausmingi H. Heine's meilės eilėraščiai, sudėti į „Dainų knygą“ (1827), išgarsino jo vardą. Liaudiškas, dainingas jo poezijos paprastumas sužavėjo F. Schubertą, F. Mendelssohną, R. Schumanną, kurie yra parašę jo tekstams muziką.
       Jausmingą H. Heine's lyriką (knygos „Lyrinis intermeco“, „Romancero“ ir kt.) nuo sentimentalaus veltšmerco gelbėjo vis dažniau juntamas ironiškas tonas, vėliau sustiprėjęs, peraugęs į sarkazmą ar politinę satyrą.
       „Šiąnakt sapnavau kraupų košmarą. Mano brolis, gimnazistas, prasitarė, kad mano hegzametrui trūksta vienos pėdos. Ar galite įsivaizduoti ką nors baisesnio nei penkiapėdį hegzametrą? Visą naktį negalėjau užmigti – ta nelemta hegzametro eilutė atšlubavo penkiom savo pėdom ir ėmė verkšlenti, aimanuoti, vaipytis ir prašyti manęs, tiesiog reikalauti, kad grąžinčiau jai trūkstamą pėdą. Prabudau išpiltas šalto prakaito ir prisiekiau niekada nerašyti hegzametru.“
       Pėsčiomis išvaikščiojęs Harco kalnus ir Tiuringiją, 1824 m. H. Heine parašė knygą „Kelionė po Harcą“, kurioje gausu feljetoniškų įspūdžių, eilėraščių, literatūros kritikos, puikių gamtos aprašymų. Pirmas šios knygelės leidimas išėjo cenzūros apkarpytas, vėliau išleistas visas tekstas. Eilėraščių rinkinyje „Šiaurės jūra“ (1826) poetas pirmą kartą vokiečių literatūroj eksperimentavo rašydamas laisvomis eilėmis.
       Susižavėjęs prancūzų revoliucija, H. Heine ryžosi atsikratyti vokiškos cenzūros varžtų ir įsikūrė Paryžiuje. Tuo metu dažnas europietis menininkas, neapsikęsdamas priespaudos savame krašte, bėgdavo į kitą šalį.
       Ketvirtajame XIX a. dešimtmetyje H. Heine jau laikomas garsiu Europos poetu. Tačiau jo politinės, religinės satyros sulaukdavo vis piktesnio vertinimo. Vokietijos leidyklos ir knygynai buvo perspėti nespausdinti ir neplatinti jo knygų, kitaip tariant, jis ten buvo uždraustas.
       Paryžiuje H. Heine buvo sutiktas kaip revoliucionierius, jam pasiūlyta tapti radikalaus laikraščio redaktoriumi, bet poetas atsisakė. Jis būdavo kviečiamas į politines sueigas, maištaujančių emigrantų, menininkų susibūrimus, tačiau neidavo dėl tuo metu neįprastos priežasties: visi vokiečių emigrantai be paliovos rūkė pypkes, o H. Heine negalėjo pakęsti tabako dūmų, – jis apskritai buvo jautrus kvapams. Poetas rašė, kad nuo tų revoliucionierių sklinda ne itin malonus kvapas, – jie kur kas geriau atrodo iš tolo.
       H. Heine simpatizavo sensimonistams, bet nenorėjo dėtis prie jokios frakcijos. Įvairias politines grupuotes jis lygino su apelsinais: „Žievę išmetu ir mėgaujuos sultimis“. Jis vienodai mokėjo įgelti ir savivaliaujantiems vokiečių kunigaikščiams, ir puritoniškiems vokiečių radikalams Paryžiuje. Pastarieji jo ironiją laikė neprincipinga, o kritiką priimdavo kaip išdavystę. H. Heine nebūtų galėjęs prasimaitinti iš savo dažnai draudžiamų rašinių, bet jis laikėsi kur kas geriau negu jo bendraminčiai, nes buvo šelpiamas nemėgstamo dėdės bankininko, o slapta – ir prancūzų vyriausybės. H. Heine bendravo su garsiąja Rothschildų šeima ir sykiu buvo artimas Karlo Marxo draugas. Į tokį savo elgesį pats žiūrėjo ironiškai: „Entuziastai niekada nebūna teisūs, o skeptikai – priešingai. Bet vis dėlto naujoves gimdo ne skeptikai, o entuziastai“.
       Visas poeto gyvenimas buvo prieštaringas, neišskiriant ir meilės potyrių. Savo gyvenimo draugę Crescenciją Mirot jis pavadino Mathilde. Jauna našlaitė, kilusi iš smulkiaburžuazinės šeimos, nesidomėjo literatūra ir vos galėjo išvingiuoti savo pavardę. H. Heine pragyveno su ja dvidešimt dvejus metus. Jų barniai ir abipusio pavydo scenos būdavo audringos. H. Heine, tapęs George Sand meilužiu (beje, jis supažindino ją su savo draugu F. Chopinu), laikinai Mathilde atidavė į merginų pensionatą, kad ji ten pramoktų kilmingų manierų.
       Garsėjantis poetas H. Heine buvo ir puikus publicistas, eseistas, novelių rašytojas, šmaikščiai valdęs stilių, mokėjęs derinti asmeninius, filosofinius, literatūrinius ir politinius motyvus. Reikšmingos jo knygos „Romantinė mokykla“, „Apie Vokietijos religiją ir filosofiją“, satyrinės poemos „Ata Trolis. Vasaros nakties sapnas“, „Vokietija. Žiemos pasaka“, poleminis kūrinys „Ludwigas Börne“ susilaukė įvairiapusės kritikos, autorius nuolat įsigydavo naujų priešų.
       Beveik dvidešimt metų poetas rašė atsiminimus ir laikė juos svarbiausia savo kūryba. Ankstyvieji jo memuarai sudegė per gaisrą motinos name Hamburge, kai ką, ypač aštrią religijos kritiką, sudegino pats. Didžioji H. Heine's atsiminimų dalis po jo mirties atiteko dėdės bankininko giminei ir dingo, išskyrus keletą drastiškų skyrių, kurie buvo išspausdinti.
       1848 m. H. Heine sunkiai susirgo. Vasario revoliucijos barikadų statytojai savo reikalams atėmė poeto vežimą, pasiligojusiam poetui su Mathilde teko pėsčiomis žingsniuoti namo per visą Paryžių. Liga vadinosi „nervų karštinė“, greičiausiai tai buvo išsėtinė sklerozė. Aštuonerius metus jis pragulėjo paralyžiuotas, vis rečiau lankomas draugų ir kolegų. Tarp keturių miegamojo sienų įsiplieskė paskutinė, galbūt stipriausia ir trumpiausia jo meilė.
       1855 m. vasarą jį aplankė Elise Krienitz. Ji atvežė vieno kompozitoriaus, poeto gerbėjo, natų, be to, norėjo pabučiuoti tą ranką, kuri parašė „Dainų knygą“.
       Mirštančio poeto aistra suliepsnojo paskutinį kartą. Elise jis praminė Mouche (Muse), parašė jai liepsningų laiškų ir eilėraščių, pilnų svilinančio meilės ilgesio ir kartaus apmaudo fizinei savo negalei, vadino ją „paskutine mano jausmingo rudens gėle“.
       Kai kunigas jam prieš mirtį, 1856 m. vasario 17 d., pasiūlė susitaikyti su Dievu, H. Heine ironizuodamas atsakė: „Nesijaudinkit. Dievas tikrai man atleis. Juk toks galiausiai ir yra jo darbas“.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1