HENRIKAS ALGIS ČIGRIEJUS
  R. Belevičiaus nuotr.


Rugpjūčio mėnulis ir šuo

Tuoj patekės mums raudonas raudonas
Rugpjūčio mėnulis, seniau jis tekėdavo virš ąžuolėlio,
Tuoj panorėsim ir mes uždainuot graudžiai graudžiai
Kaip tasai va kaimyno šunelis.

Kaip šunelis, sakai? Ak, supykt už tą žodį
Nereikia nereikia – žvėrelis apkeltas
Turi kaip mes, tau galiu garantuoti,
Liūdną pasiutusiai širdį – – –

Pasisodinsim ant slenksčio mėnulį,
Margį dar pasisodinsim
Ir žiūrėsim žiūrėsim ilgai į palaukę,
Per kurią ir išeisim

Gal ir netrukus visai, sukuždės tik pelynas,
Sugirgždės Grigo ratai, senasis klojimas
Tols tik ir tols akyse, o raudodams šunėkas
Pleškins jo šiaudus.


***

Viena akim jis man mirkt – aš iš karto
Ir supratau: čiagi viskas tik juokas –
Juokelis toksai, šapariukas po šluota,
Lengvo cento nevertas – – –

Ką? Ir tie pakraščiai – mano kovas?
Visos šarkos ir Nyčės?.. Ir spalvos, ir eilės?
Balsai ir balseliai – linksmi alasėliai?
Ė, bais būtų gaila – – –

Stoviu toksai sutrikęs, šiek tiek pasišiaušęs –
Nebedaug tų plaukų… O kaip spindi
Ataudas nuo lubų iš Velykio maišo,
Pasierzint išlindęs.

Ak, ir tas?
Nežinau nežinau,

Taip nebuvo
Seniau.


***

Grįžtanti saulė

Kas tik nešokinėja, baigiantis darbo savaitei –
Mokiniai per balas, ogi mokytojėliai
Tiktai širdyje, tik slapta – dūkinėti,
Matant vaikams, jiems gėda.

Kiškiukai, šuniukai ir šarkos; pelėdos
Plauko visokio tik išsidirbinėja,
Įvairių pakraipų demokratai ir materialistai,
Na tie, vulgarieji.

Ak, seni ir jauni; ak, glūpi ir protingi
Po grįžtančia saule per galvas kad vartos, kad vartos,
Nes artėja artėja labai dėmesingai
Koks nors paskutinis kartas.


***

Vėjas žiedlapius krečia, o greitai, jau greitai
Ir obuolius krės, mes gi lėksim jų vogti
Į tėvo sodą vieną žvaigždėtą
Rugpjūčio naktį.

Gilią ir tylią į tėvo sodo
(Savo!), kad tik nesulotų
Koks dantytas šuva ir sarmatos
Tos kad nebūtų.

Tėvo nebėr jau seniai šiam pasauly,
Kaip ir senelio. Ir vien tik jau sodas
Kvepia per naktį, o tų obuolėlių
Širdy kaip gruodo.Pasivaikščiojimas

Gandrų porelė ir žolės kvapas,
Varlės, dūkstąs po beržą
Paprastas žvirblis.
Debesų debesys, pievos,
Noras gyvent
Baisiausias.

Lapinas su švarkeliu nudėvėtu,
Vanagas, tas tai visai be švarkelio.
Bijūnai, ak, Antaninių gėlės.
Ir vėl birželis.

Bet greta ir toksai,
Vis į šalį
Alkūne aš jį pastumiu,
Jis: „Nesistumdyk, vanas…“

Klausiu: „Kas gi toks būsi?“
Jisai man atsako:
„Kas aš? Aš tai aš“.

Pasikalbėk su tokiu.Rudenio

Rudenio debesys, rudenio žmonės,
Rudenio medžiai, rudenio paukščiai,
Rudenio uogos, kietos ir karčios
Rudenio mintys.

Rudenio vieškeliai, rudenio dirvos,
Žvilgančios saulėj, naktį prilytos –
Ak, tai skaitytos ir suskaitytos
Rudenio knygos.

Rudenio dūmai, rudenio svečias,
Rudenio soduos rudenio pirtys,
Rudenio eilės – dainos tos pačios,
Truputį girtos.

Na iš teisybės – tik trupučiuką,
Kaip sakoma – tik dėl kvapo,
Kai linksmos, nors pilkos gervelės
Pasisiūbuodamos
Lekia.Eglynų saulė

Eglynų saulė, ak, taurioji –
Ir nelabai karšta, ir truputį žalia;
Įsižiūriu į tolumas – matau, kaip moja
Kažkas man kepure ar skarele.

Ir nežinau – gal eit man ir išeiti,
Kur pilna vasaros dar debesų,
Kur vaikšto paukštis, skraidžioja mergaitė,
Kur, buvęs kitados, ir šiandien dar esu.

Eglynų saulės, daržinės ir žolės,
Ir dygios usnys prie ilgos vagos,
Kur snaudžia nuobodis, bet paauglys drąsuolis
Jam riša barškalą prie uodegos.Saulėlydžio senis

Tai sakai, Romualdai, tas diedas
Ten pypkę kūrena, gal dumkim padėti
Žaizdrą jam šitą pakurstyt – tą darbą –
Kad nusidriektų per visą rugsėjį

Dūmas per giedras akis, per bulvieną, ražieną,
Per visa, kas ką tik buvo.
Ir per tą, kurs, šiek tiek pasidauginęs džiaugsmo,
Po linksma naštele jau pargriuvo.

Vaizdas gražiausias: už spindinčio kiečio
Užsikabino jam koja…

Oi, visiems kaip saulėlydis šviečia,
Kaip zuikiai pypkėm dūduoja.Kreipimasis į vyrus ir moteris

Mielos moterys, jūsų kai vyrai
Ruošis vieni kada nors į miestelį,
Mielos moterys, tik jau neleiskit, būkit ryžtingos –
Gulkit skersai ant kelio.

Nusiskutę, švaručiai, blaivučiai
Į miestelį iš ryto,
Žinot, kokie jie grįžta – čia dėsnis,
Dėsnis, mieliausiosios, dėsnis,
Prieš amžius
Smagiai sumanytas.

 
Vyrai, jei jau sparnus pakėlėt,
Jei miestely ko nors jums reikia,
Svarbiausia, svarbiausia, svarbiausia –
Nieko nepaisyt.

Gal koksai kliuvinys, na, galbūt ir slasteliai,
Na, galimas daiktas, ant kelio ir guli…
Betgi žinokit: miestely
Susitikti jūs galit bičiulį – – –

O už svarbiausią svarbiau dar – kas gali
Pasakyti, kiek likta
Su bičiuliu tam miestely (t. y. prie stalelio)
Mum susitikti.

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1