Prieš uždangą ateina Cyrano de Bergerac muškietininko apranga – apsiaustas, skrybėlė su plunksna etc. Prie šono – špaga

 

       CYRANO. Mesdames et Messieurs. (Nusilenkia gracingai) Cyrano de Bergerac. Chevalier, poetas. O gal atvirkščiai? Pirma – poetas? (Palūkėjęs) Tikriausiai girdėjote mano istoriją.

       VAIKINAS IŠ PUBLIKOS. Kokią istoriją?

       CYRANO (nustebęs). Negirdėjot?

       MERGINA IŠ PUBLIKOS. Girdėjom…

       KITA MERGINA. …kur negirdėsim.

       CYRANO. Puiku. Tačiau girdėjote netiesą.

       DAR KITA MERGINA. Nejaugi?

       CYRANO. Tikėkite. Tad paklausykit. Kas negirdėjo, išgirs dabar, o kurie esate girdėję, girdėsit tokią, kokia ji buvo iš tiesų. (Ranka ant kaktos, „dramatiškai“) Ah! quelle histoire curieuse!

 

              Cyrano žiūri kažkur į tolį

 

       CYRANO. Taigi, poetas, chevalier… – (atsidūsta) – et un martyr d’amour. Taip, ir meilės kankinys.

       VAIKINAS. Et, kas dėl tos meilės nesikankina…

       KITAS VAIKINAS. …ir nusikankina.

       MERGINA. Nejaugi meilė neverta kančios? CYRANO. Net ir tokios kaip mano?

       KITA MERGINA. O kokia jau ta tavo kančia?

       DAR KITA MERGINA. Kuo ji ypatinga?

       CYRANO. Tragiška, bet taipgi ir juokinga.

       VAIKINAS. Ir viena?..

       KITAS VAIKINAS. …ir kita?

 

              Cyrano išsitraukia špagą ir įremia į grindis

 

       CYRANO. Ir tragedija, ir komedija. Tragikomedija? (Iškilmingai) Mesdames, Messieurs. Mano istorijos pradžia.

 

              Įkiša špagą į makštis ir nueina už uždangos

 

       N o s i s

 

              Pakyla uždanga

 

       CYRANO. Pradžių pradžia – nosis. Taip, mano nosis. Tikriausiai ją pastebėjot. O kas, sakykit, gali nepastebėti? Nebent tik aklas.

 

              Cyrano atsisuka profiliu – iš vieno šono…

 

       CYRANO. Voilà!

 

              …ir iš kito

 

       CYRANO. O čia kitas voilà!

              Ilga kaip špaga,

              riesta kaip špyga

Gana?

 

              Publika nusikvatoja. Ant sienos nusidriekia didžiulis Cyrano nosies profilio siluetas

 

       CYRANO. Un chef-d’oeuvre. N’ect ce pas?

       MERGINA. Kas?

       CYRANO. Šedevras.

       VAIKINAS. Tenka pripažinti.

       CYRANO (nusijuokia). Ir man taip atrodo. Taigi, šedevras. Ir katastrofa. Tragedija. Nosis – mano likimas. Pabandykit, gerbiamieji, tokia nosim savo damą apkabint ir pabučiuoti.

       KITAS VAIKINAS. Damą reikia ne nosim, o rankom stvert į glėbį.

 

              Cyrano perveria vaikiną žvilgsniu tartum špaga

 

       CYRANO. Juokdarys?

       MERGINA. Nelabai juokingas.

       CYRANO. Merci, Mademoiselle. („Dramatiškai“) Mon Dieu! Ta mano nosis… Viena tokia, vienintelė.

       VAIKINAS. Na, na – nei viena…

       KITAS VAIKINAS. …nei vienintelė.

       CYRANO. Ar esama kitos?

       VAIKINAS. O kaipgi.

       KITAS VAIKINAS. Ir dar kokios!

       TREČIAS VAIKINAS. Nejaugi negirdėjai apie Pinokio nosį?

       CYRANO. Pardon?

       VAIKINAS. Pinokio.

       KITAS VAIKINAS. Tai bent nosis!

       MERGINA. Tačiau Pinokio ilga…

       KITA MERGINA. …ir vis ilgėja…

       TREČIA MERGINA. …tiktai kai jis meluoja.

       VAIKINAS. Dėl to ir gerbiamo poeto netrumpa?

       CYRANO. Kitas juokdarys?

 

              Griebiasi už špagos, atrodo, šoks nuo scenos į publiką, tačiau susilaiko

 

       CYRANO. E, ne tokiems snargliams mano ištikimoji špaga. (Palūkėjęs) Ą-propos, ar girdėjot, kad mano nosis visada visur ateina bent pusvalandžiu anksčiau negu aš?

 

              Publika nusikvatoja. Cyrano susimąsto

 

       CYRANO. Gal geriau visai be nosies?

       MERGINA. Na jau, na jau…

       CYRANO. Per vėlu. (Atsidusęs) Ak, Roksana, Roksana…

 

       R o k s a n a

 

              Sėdi Roksana. Rankoje – laiškas

 

       CYRANO (balsas iš tolo). Štai mano meilė nemari –

                                   Roksana. Taip arti ir taip toli.

                                   Ta mano nosis kaip tvora.

                                   O ant jos vartų – spyna.

Baigia, skaisčioji, skaityti meilės laišką

 

       ROKSANA. „…Plus tu merends

                     de coeur, plus j’en ai!..“

       VAIKINAS. Nieko nesuprantu.

       ROKSANA. „…Pour souffrir,

                     puisqu’il m’en faut un autre,

                     Si vous gardez mon coeur,

                            envoyez-moi le vôtre!“

       KITAS VAIKINAS. Abrakadabra.

       MERGINA. Vis tiek žavu.

       KITA MERGINA. Kiekvienas meilės laiškas žavus…

       TREČIA MERGINA. …net jeigu ir nieko nesupranti.

       VAIKINAS (nusijuokia). Ypač prancūziškas.

       KITAS VAIKINAS. Be abejo.

       CYRANO (balsas arčiau). Jau paskutinį tašką girdžiu.

       ROKSANA. „Ton Christian –

                     maintenant et toujours.“

 

              Roksana priglaudžia laišką prie krūtinės

 

       CYRANO (balsas dar arčiau). Štai ir tas taškas.

 

              Roksana nueina. Ateina Cyrano

 

       CYRANO. Taigi, Kristijonas. O kaip jūs manot, kas tą jautrią gromatą suraitė?

       MERGINA. Taip pat girdėjom.

       CYRANO. Verta pakartoti. Kristijonas? Cha! Nekrėskite juokų. Mūsų Romeo – baslys. Raštingas ir – beraštis. „Mama mala, tėtė aria…“ išstenėt valioja, o toliau – nė krust. Iš kur tada tas iškalbus, netgi eilėm išklotas laiškas?

       KITA MERGINA. Žinom, jau žinom.

       CYRANO. Puiku, džiaugiuosi. Tačau kantrybės, Mademoiselle, prašau kantrybės. Kartoju, tai tik pradžia. Pradžių pradžia, o kai kas jos, sakot, net nesate girdėję. Taigi iš kur tas laiškas išraiškus? (Ateina į priekį ir permeta akimis publiką) Mesdames et Messieurs, leiskite prisipažinti. (Dūręs nykščiu sau į krūtinę) Štai jo autorius kuklusis.

       VAIKINAS. Ką?

       CYRANO. Mano lanksčioji plunksna.

       KITAS VAIKINAS. Nejaugi?

       CYRANO. Ji, ne kas kitas, pliekia ištikimai Kristijono laiškus Roksanai.

       TREČIAS VAIKINAS. Tikrai?

       CYRANO. Kiekvieną ir visus.

 

              Tyla

 

       MERGINA. Girdėta ar negirdėta, – kas per pasiaukojimas.

       KITA MERGINA. Kokia auka!

       CYRANO (skėsteli rankomis). Negi paliksi beraštį be žado.

       VAIKINAS. Auka? Kvailystė.

       CYRANO. Kvailystė? O kaip aš išreikšiu savo jausmus Roksanai? Jausmus tyriausius ir skaisčiausius.

       KITAS VAIKINAS (kumštelėjęs dar kitam į pašonę, pusbalsiu). Taigi, pačius skaisčiausius.

       MERGINA. Nagi imk, Monsieur, ir tiesiai pasakyk, ką jauti ir nori pasakyti.

       KITA MERGINA. Gal dar priklaupk ant kelio.

       CYRANO. Atsiklaupčiau ant abiejų, – bet kad ji tik Kristijoną temato ir tegirdi. (Atsidūsta) Ak, nosis, prakeikta mano nosis…

       VAIKINAS. Ir ji nežino?

       CYRANO (nusikvatoja karčiai). Kas? Nosis?

       VAIKINAS. Roksana, Monsieur, Roksana.

       CYRANO. Nė nenutuokia. (Vėl atsidūsta) Deja.

       KITAS VAIKINAS. Sakai, nė nesuuodžia?

       TREČIAS VAIKINAS. Matyt, prasta nosis.

 

              Abu nusikvatoja

 

       CYRANO. Messieurs, arba valdykite liežuvį, – (stvėręs už špagos), – arba… (švysteli špaga) Roksanos garbę, tad ir nosį, aš ginsiu iki nukritimo. (Atrodo, vėl šoks nuo scenos į publiką)

       VAIKINAS (išsigandęs). Tikiu, tikiu…

       MERGINA (vaikinui). Štai, Jurgi, kur riteris…

       KITA MERGINA. …ir džentelmenas.

       CYRANO. Dar sykį – dėkoju, Mesdemoiselles.

       VAIKINAS (kitam, į ausį). Tik ar ne per dažnai jis švaistosi špaga.

 

              Cyrano žiūri į juodu. Pagaliau įkiša špagą į makštis

 

 

       CYRANO. Bien. Atleidžiu. Riteris – ne tik špaga, bet ir širdis.

 

              Tyla

 

       CYRANO. Bet kaip ilgai ji gali šitaipos kraujuoti – ypačiai poeto? – tariu aš sau ir klausiu jūsų, gerbiamosios ir gerbiamieji.

       VAIKINAS. Geras klausimas.

       MERGINA. Ką čia ir klausti…

       KITA MERGINA. …ir ką čia bekalbėti.

       CYRANO. Taigi. Gana! (Patetiškai)

                            Pabusk, poete,

              Ir griebk likimą už nasrų –

              Likimą rūstų, negailestingą, –

              Tau riterio narsos tikrai

                            nestinga.

 

(Suglūma) Gal ir nestinga, bet kas tada?

 

              Tyla. Kažkas nusikvatoja

 

       CYRANO (staiga). Ė, nebūk mėmė, mon cher chevalier! Čia ne poezijos, o prozos reikia!

       VAIKINAS. A, čia jau kita šneka.

       CYRANO. Griebk savo ilganosę, o ne likimą už pakarpos!

       KITAS VAIKINAS. Seniai reikėjo taip sakyti.

       CYRANO. Griebk? (Susimąsto) Tačiau kaip griebti?

       TREČIAS VAIKINAS. Taigi tik ką pats sakei: už pakarpos.

       CYRANO. Už pakarpos?

 

              Ilga tyla

 

       CYRANO. Ah! (Bakstelėjęs pirštu į kaktą) Une idée! Nuostabių nuostabiausia idėja! (Publikai) Žirkles! Duokite man žirkles!

       VAIKINAS. Žirkles?

       KITAS VAIKINAS. O ką tu su jom veiksi?

       CYRANO. Čirkšt! – ir nosis kaip žmogaus.

       MERGINA. Vajėėėzau!..

       CYRANO. Žirkles! – sakau.

 

              Atbėga prie scenos vaikinas ir paduoda Cyrano žirkles

 

       CYRANO. Merci.

 

              Cyrano nusišnypščia, apžergia žirklėmis nosį, užsimerkia…

 

       KELIOS MERGINOS. Ak!..

 

              Staiga pasigirsta balsas

 

       KRISTIJONAS. Cyrano!..

 

              Cyrano suklūsta

 

       CYRANO. Na ir pataikė. (Padeda žirkles) Tik jo betrūko.

 

              Atbėga Kristijonas, atsisuka į publiką ir trinkteli kulnais

 

       CYRANO (publikai). Christian de Neuvillette. Kristijonas. Roksanos mylimasis.

 

 

       K r i s t i j o n a s

 

       KRISTIJONAS (uždusęs). Ačiū Dievui…

       CYRANO. Už ką?

       KRISTIJONAS. Kaip čia dabar pasakius…

       CYRANO. Gal vis dėlto imk ir pasakyk – vienaip ar kitaip.

       KRISTIJONAS. Buvau išsigandęs…

       CYRANO. Ko?

       KRISTIJONAS. …sakau, gal tavęs nerasiu…

       CYRANO. O kur aš dingsiu?

       KRISTIJONAS. Nežinau. Kur nors kitur.

       CYRANO. Kitur? O, aš esu visur.

       KRISTIJONAS. Visur?

       CYRANO. Kaip matai. (Nusijuokia)

 

              Tyla

 

       CYRANO (šypsodamasis žvilgtelėjęs į publiką). Tai ką pasakysi?

       KRISTIJONAS (nedrąsiai). Chevalier…

       CYRANO. Taip?

       KRISTIJONAS. …mon cher chevalier…

       CYRANO. Net „mon cher“?

       KRISTIJONAS. …poete…

       CYRANO (publikai). Ką gi, esu ir poetas.

       KRISTIJONAS. …gal galėtum…

       CYRANO. Šį tą galiu, daug ko negaliu.

       KRISTIJONAS. …man vėl…

       CYRANO. Vėl – ką?

 

              Kristijonas ieško žodžio

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1