Rudens filosofijos


iš ryto voratinkliai draikės rasoti
ir aš pagalvojau, jog kartais mirtis
skaidri ir prasminga, ir lengva alsuoti,
nes meilės daugiau nei verta išmintis

bet net ir tada, ir tada kiek per garsiai
čirena žiogelis, kad naktį šalnos
ir krintantis lapas pasveikina, tarsi
esi jo likimo bičiulis, dienos

saulėkaitoj vėjas pašiurpina odą,
apėjęs daržus, pasiklydęs į sodą,
išgryninęs spalvą, išmėtęs dažus

ką tarsi, Adoni, vėlavęs į Aidą?
– raudoni šermukšniai manęs nepaleido,
ruduo buvo ilgas ir baisiai gražus

2005. X. 14


Įkopęs į kalvelę
seniokiškai atsidūsėjau

ir tuomet pasirodė,
kad, Viešpatie,
jei esu

o esu priartėjęs prie tavo
prieglaudos, šito beprotnamio
Dieve

ženklą siunti man – aiškų,
suprantamą pasikartojimą,
įkvėpimo –

tarsi jaunystėje – angelą,
įspėjantį nebesiartinti
gūsį

kaip filmoj – už kadro
autoriaus balsą, dialogą
įraudusių boružėlių

šviesoj, pro retėjančią lają
tviskesį aukso
renetų

šilumą paskutinę
belzebubinėms pragaro musėms
atokaitoj

krintančio lapo
stebuklą, ilgai krintančio lapo
stebuklą

mane – senstančiam kūne
burną bedantę pražiojusį
vaiką

2005. X. 11


 

Vis daugiau atrabotkės

ir iš tikro kadaise buvau,
kaip ir daugelis mūsų, kentauras,
menamas

motociklas ir menamas
motociklininkas viename, gan lengvai
užsivesdavau

gazuodavau apsiputojęs,
raudavau staigiai iš vietos, tikriausiai
laimingas

tikriausiai keistai turėjau atrodyt
lakstydamas kaip pasiutęs
kalvomis Sapieginės

burzgiantis, atsilikęs nuo bendraamžių,
su savimi
lenktyniaujantis, vienas

maloningasis Viešpats pasakė:
bet juk ir dabar iš tikrųjų niekas
nepasikeitę

ta pati kibirkštis ir tos pačios
trys tave persmelkę gunos,
stūmokliai, tas pats

neišmanymas mechanizmų

2005. X. 13

Plungės centrinės

– visi esame kalti dėl visko, už visus,
  visiems ir aš daugiau negu kiti –
                    turbūt Dostojevskis


tanki ir graži buvo
vasara, debesys
vertikalūs, klausimus

mąslios filosofės reflektavau,
ataidėjau vis labiau
išmintį, gyvenimo

prasmę, senatvę artėjančią
mirtį nesisekė
formuluoti

vasarą visą – jei jau buvai,
jei gyvenai, tai vien tam,
kad išdrįstum

paprašyt atleidimo štai stoviu
centrinėse kapinėse
svetimoj žemėj

brūkšny tarp mirties ir gimimo
datų nežinia ko
šypsausi

nežinia ko prie tavo saulėto
kapo, bičiuli, šypsausi
ir nejaučiu nieko

nieko, vien gumulą
gerklėje, tartum žemėmis
būčiau paspringęs

gumulu tuo, iš kurio –
juk žinai – kartais
išsprogsta poezija

2005. X. 11


Paskutinis seansas

1

laterna magica, šešėliai miestą pusto,
ištraukia žvilgsnis šviesą iš langų
į laiką prarastą, į nebūtį, į proustą

įvirtęs ego, lėta, nerangu
išplaukus formoms, kontūrams išblukus
manęs per daug ir per mažai erdvės

palieka projektuotojo trintukas
gyvenime – kol šis susidėvės,
turiu ištart, ištardamas patirti

ligas, nykimą, netektį, jėgų
byrėjimą mirtin ir tą – prieš mirtį –
ilgiausią žiemą iš žiemų ilgų

2

o atspindžiai, siaubingos Dievo burnos,
sakykim, mickas jaggeris arba
savo vaikus maumojantis saturnas –

kultūrų putos, seilės, pagarba
šlaituos žibučių, kur zuikučiais saulės
pasaulis tveriamas naujakuriams

varnėnams iš tuščios makaulės
delyrinio herojaus, to, kuriam
žiaumojančio vaikus saturno iltys

tik specefektas sapno ekrane,
kol dar galiu mylėti mus ir viltis,
kad mes taip pat pamilsime mane

3

neįmantrus ramaus rugpjūčio stilius –
žiogų čirpimas, mėnesio delčia
dar nesutemus – sąskambiai, iš čia

minčių bangelės, lengvos ir negilios,
ir tas švelnumas, tas dizainas, bože
šio vakaro, ištirpsiančio kartu

su atspindžiais – o laikinumas grožio
ir grožis laikinumo – aš ir tu
darželyje viliūtės holivudo

žydroji rože, kaip ilgai kaleis
į vasarą, užpildytą vertikaliais
debesimis, iškrypusiais kaip mudu

4

į gintarinę sutemą įklimpęs
jaučiaus kaip priešistorinis vabzdys,
o parkas, susikaupęs ir palinkęs,

mane stebėjo, tvenkinio vyzdys
vos susitraukė, vieną ilgą mirksnį
tvirtai žinojau, jog kažkas baisaus

turėtų atsitikt, klausiaus, kaip tvinksi
tyla visatoj, iš kurios klausaus
savęs paklausto: – nori pamatyti

būties didžiausią slėpinį, mane?
ir kai suglumęs ataidėjau: – ne, –
pakilo vėtra ir prapliupo lyti

5

lyg pats išrasčiau vėją, jėzų kristų,
juodgalvį kirą, sukantį ratu
ir patį ratą, kuriame kartu

su mano siela rimstančia nušvistų
rudens diena ir apsiniaukęs protas,
ir vandenys, ir moterys, ir šis

eilėraštis, ne mano sugalvotas,
tik užrašytas, suteptas – ašis
gyvenimo, kuris nepasibaigęs

mažoj šaly prie didelio vandens
buvau laimingas, krito pirmos snaigės
spalvotoj dokumentikoj rudens

Palanga, 2005 m. spalio 17

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1