Būdamas paauglys perskaičiau bene tik dvi anuometinių lietuvių prozininkų knygas, kurių šviesaus, energiją kurstančio poveikio iki šiol neužmiršau, veikiausiai ir nebeužmiršiu, – Jono Mikelinsko apsakymų rinkinį „Senis po laikrodžiu“ (1960) ir Romualdo Lankausko apysaką „Klajojantis smėlis“ (1960). Iš šių knygų į jauną širdį ir protą padvelkė jautri psichologija, neįprasta estetika, savita tėvynės ir žmogaus likimo samprata.
       Laikas bėga…
       Balandžio 3 d. Romualdui Lankauskui suėjo 75-eri, gegužės 6 d. Jonui Mikelinskui – 85 metai. Abu rašytojai jubiliejus pasitiko santūriai, negirdėjau, kad būtų rūpinęsi „itin iškilmingai“ juos atšvęsti.


       Romualdo Lankausko dvasios jėga

       Slapto pokalbio susitikome 1989 01 30, pirmadienį, „Minsko“ parduotuvės pastate buvusioj „Kulinarijoj“, kur žmonės galėdavo ir apsipirkti, ir arbatos ar kavos išgerti. Diena buvo apsiniaukusi, dulksnojo, žmonės vaikščiojo šlapiais batais. Purvas ant grindų, pagiringų alkoholikų slankiojimas R. Lankauskui nepatiko. „Eime, čia pat yra paštas, ramesnė vieta.“ Pašte jis man pasakė: steigiame tarptautinio PEN klubo lietuvių PEN centrą, tam Lietuvoje turime suburti mažiausiai dvidešimties žmonių iniciatyvinę grupę, ją galėtų sudaryti „rimti rašytojai, niekada nepakenkę kolegoms, išpažįstantys PEN Chartiją ir šiek tiek mokantys kurią nors užsienio kalbą, geriausia – anglų.“ Perskaičiau Chartiją, išverstą į lietuvių kalbą. Popieriaus lape jau buvo gal dešimties rašytojų (taip pat ir J. Mikelinsko) parašai. Pasirašiau ir aš.
       Man, tada keturiasdešimtmečiui žmogui, R. Lankauskas buvo paslaptinga figūra. Gyveno atsiribojęs nuo tarybinių rašytojų. Nors okupacinei valdžiai visi rašytojai buvo tarybiniai, taip pat ir jis, tačiau pabrėžtu atsiribojimu R. Lankauskas darė ypatingo – stiprios, nekompromisinės dvasios – žmogaus įspūdį. Pašte paprašiau, kad nuo paauglystės išsaugotoj knygoj „Klajojantis smėlis“ įrašytų autografą. Apžiūrėjęs apšiurusį, drėgmės ir pelėsių apgraužtą mėlyną – geltoną – oranžinį viršelio aplankalėlį, R. Lankauskas (jis juk ir dailininkas!) tarė: „Kaip tapybiškai laikas šią knygą apgadino.“ Buvo estetas iki kaulų smegenų, tačiau gebėjo būti veiklus organizatorius, griežtas ideologas. Pirmame iniciatyvinės grupės susirinkime (1989 02 23) pareiškė: jeigu mes pavėluosim, TSRS įsteigs kelis sovietinius PEN centrus, kuriuos valdys valstybiškai, o ne pagal Chartiją.
       Prisimenu R. Lankauską Paryžiuj 1989 05 06 (beje, J. Mikelinsko 67-ąjį gimtadienį). Prie viešbučio išsiskyrėme. Mūsų – turistų – grupė grįžo namo, R. Lankauskas patraukė į Nyderlandus, į Mastrichtą (šiame mieste įvykusiame kongrese Lietuvių PEN centras 1989 05 11 buvo priimtas į Tarptautinį PEN klubą). Žinojau, kokia kebli buvo R. Lankausko padėtis: pinigai, dokumentai kelionei į trečią šalį buvo tik mintyse, niekas negarantavo, jog jie bus gauti. Tačiau R. Lankauskas oriai ir beveik ramiai papsėjo pypkę.
       Jeigu būtume pavėlavę įsteigti savarankišką Centrą, užleidę nišą sovietinei struktūrai, mes nebūtume padarę to, ką padarėme, tarkim, kad ir 1991 m. sausį. Į Tarptautinio PEN klubo būstinę Londone mūsų išsiųstas kiekvienas faksas tuojau pat atsidurdavo 112 nacionalinių PEN centrų 84 pasaulio valstybėse. Per kelias valandas šie centrai paragindavo savo šalių parlamentus, vyriausybes, prezidentus paremti lietuvių tautos laisvės siekį.
       R. Lankausko pastangomis (slapta veikė ir Lietuvoje, ir užsienyje) pirma dar okupuotos Lietuvos organizacija – rašytojų – išsiveržė iš TSRS gniaužtų ir įsiterpė į pasaulinę organizaciją, joje iki šiol sėkmingai veikia.


       Nepalenkiamasis papà Mikelinskas

       Papà „titulas“ buvo prilipęs amerikiečių rašytojui Ernestui Hemingway'ui. Aš ir brolis Povilas vaikystėj pápa vadindavom tėvą. Jonas Mikelinskas 1963–1968 m. dirbo Rašytojų sąjungoje prozos konsultantu – ugdė jaunųjų literatų gebėjimus, reiklumą, darbštumą, kantrybę. Prisimenu, paskambinau jam pavasarį: „Gal jau perskaitėt mano noveles?“ – „Dar ne. Paskaaammmbinkit rudenį.“ Rudenį paskambinau: „Gal jau?“ – „Dar ne. Paskaaammmbinkit pavasarį.“ Tačiau iš tiesų kūrinėlius būdavo perskaitęs. Paslapčia nuo autoriaus siūlydavo noveles redakcijoms spausdinti. „Kad tos novelės dar žalios“, – sakydavo redaktoriai. „Žalios, – pripažindavo J. Mikelinskas. – Tačiau jų autorius ateity bus rimtas rašytojas, tik dabar reikia jį palaikyti.“
       J. Mikelinskas padėjo parengti pirmąsias knygas Bitei Vilimaitei, Eugenijui Ignatavičiui, Sauliui Šalteniui, Leonidui Jacinevičiui, Romualdui Granauskui, Broniui Radzevičiui, Viktorui Brazauskui, Rimantui Šaveliui, daugeliui kitų, taip pat ir man bei mano broliui Povilui. Šiai rašytojų kartai įtvirtinant literatūroje novatorišką kūrybą, J. Mikelinsko „gabių autorių atradimai, gerų pranašysčių jiems išsipildymai“ tapo legenda.
       Mums J. Mikelinskas buvo ne tik pirmas patarėjas ir užtarėjas, bet ir laikysenos okupacijos sąlygomis pavyzdys. Gyvenime – orus, elegantiškas ir nuoširdus europinės kultūros žmogus. Kūryboje – subtilus meninės raiškos meistras, tvirtas amžinų vertybių išpažinėjas ir nekompromisinis savo galva suprastos tiesos bei teisingumo gynėjas. Toks J. Mikelinskas išliko iki šiol. Ir jeigu dabar būtų steigiamas Europos prisiekusiųjų teismas, Lietuva nedvejodama galėtų J. Mikelinską į jį deleguoti.
       Prieraišumą prie J. Mikelinsko kartkartėm sau paaiškinu ir tuo, jog mano literatūrinis krikštatėvis yra tik vienuolika dienų vyresnis už mano mamą – abu gimė tais pačiais 1922 metais, tą patį gegužės mėnesį. Šiltu dėmesiu man dažnai atsakydavo ir J. Mikelinskas. Dabar nesuskaičiuočiau, kiek dienų, vakarų mudu kalbėjomės, diskutavom, filosofavom, į lankas nuklydom ir sugrįžom, visuomenėj kartu veikėm. Papà Mikelinskas – manau esąs sąžiningas taip vadindamas garbų prozos kūrėją, kietos poleminės eseistikos virtuozą.
       „Ceremonijų knygos“ (2002) viename skyrelyje (p. 261) rašiau:

       Keliaujame į Europą. Per Maskvą. Izmailovo viešbučiuose nėra mineralinio vandens. Ponas M. [taigi J. Mikelinskas – aut. past.] klaidžioja koridorių labirintais. Europoje jam sueis šešiasdešimt septyneri metai. Tą dieną aplankysime Leonardo da Vinčio kapą Klod Liusė abatijos bažnyčioje. Pietausime Orleane, stikliniame restorane „Le Ser“, palmių sode. Vakare: Fontenblo, Verdeno aikštė, kapinės bukų, liepų, ąžuolų, platanų miške, dvi eglės, dvi spygliuotos dvasios, akmens plokštė, žydi našlaitės prie akmeny iškaltų raidžių O. V. L. Milašius. 

       Įdomi jungtis: Oskaras Milašius, kaip ir J. Mikelinskas, gimė gegužės mėnesį (1877 05 28), ir mes šiemet minime jo 130-ąsias gimimo metines.
       „Ceremonijų knygos“ (ten pat): „Atlikta. Prieš mus tik ateitis. Kupini pelnyto, įsisąmoninto džiaugsmo, mes žengiame į antrąjį – aukos – tyrumo tarpsnį.“ Pastarasis sakinys: Oskaro Milašiaus antkapy prancūzų kalba iškaltų žodžių lietuviška parafrazė. Kažką esmingo sako ne tik jubiliatams, visiems žemės keleiviams.


       Kodėl neužmiršau?

       Iš tiesų – kodėl neužmiršau R. Lankausko „Klajojančio smėlio“, J. Mikelinsko „Senio po laikrodžiu“, nors šias knygas perskaičiau bene tik į penkioliktus metus stryktelėjęs?
       Atsakymas, manau, paprastas: šių dviejų – savitų, labai skirtingų charakterių – žmonių kūryba septintą ir aštuntą XX a. dešimtmetį buvo avangardinė lietuvių prozoje.
       R. Lankausko novelių rinkinys „Kai nutyla trompetas“ (1961), romanai „Vidury didelio lauko“ (1962), „Tiltas į jūrą“ (1963), apysaka „Džiazo vežimas“ (1971); J. Mikelinsko apysakos „Trys dienos, trys naktys“ (rink. „Lakštingala – pilkas paukštis“, 1969), „Anonimas“, „Laukinė obelis“, romanas „Genys yra margas“ (1976) ne tik tapo anų dešimtmečių klasika, tačiau ir paveikė lietuvių prozos kūrybą taip, jog šio poveikio avangardiškumą tebejaučiame ir XXI a. pradžios prozos kūryboje.
       Kai rašytojų kūriniai net du ar tris dešimtmečius yra tavo dėmesio centre, neužmiršti ir anksčiau parašytų, kuklesnių šių autorių knygų.
       Apskritai lietuvių prozos klasika ateityje gali tapti pastaraisiais dešimtmečiais J. Mikelinsko, R. Lankausko parašytieji, šiame rašinyje nepaminėtieji kūriniai.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1