Kuo ilgiau gyvenu, tuo tvirčiau esu įsitikinus, kad vienas keisčiausių ir daugiausiai emocijų sukeliančių literatūros reiškinių Lietuvoje yra jau į pusamžį brendantis, vis platėjantis (geografijos ir laiko atžvilgiu), vis „strainesnis“ (idėjų ir temų atžvilgiu) Poezijos pavasaris. Kasmet tarsi kokiais moliuskais jis aplimpa įvairiausiomis nuomonėmis, būna „pašlovintas“, bet ir gerokai „aplotas“, daug kas smagiai iš jo pasityčioja, daug kas sako, jog „išsikvėpė, surambėjo, tapo neįdomus“, bet visoje Lietuvėlėje vykstančiuose skaitymuose vis tiek mielai dalyvauja. Taigi, perfrazuojant Algimantą Baltakį, tenka pripažinti, kad vieniems gal ir ne tiek, kitiems – gal ir ne taip, bet rūpi tas PP nors tu ką. Ir, ko gero, teisus L. J. sakydamas, kad „vis labiau blėsta skepticizmas svarstant Poezijos pavasario prasmingumą. Šalia visų paradinių ir rudimentinių jo bruožų yra pozityvių dalykų, laiduojančių permanentinį renginio rusenimą, – visų pirma kirbantis žmogaus prigimtyje saviraiškos ir dialogo ilgesys“ („Literatūra ir menas“, 2006 m. birželio 2 d., Nr. 22). Ar įsivaizduojate, kokia baisi skylė atsivertų tos pavasarinės poetų saviraiškos plotuose, kuo taptų nepasotintas ilgesys, jeigu Poezijos pavasaris imtų ir dingtų iš mūsų gyvenimo. Daug kam gegužė sutrumpėtų dviem savaitėm – kaip tik tiek laiko vyko šių metų 42-ojo Poezijos pavasario renginiai.

       Jie prasidėjo gegužės 14 d. kvepiančiu ir žydinčiu atidarymu Vilniaus universiteto Botanikos sode. Tarp tulpių poetai šlovino „pavasarį – kaip amžiną gimimą“. Eilių prisilesiojusi Poezijos pavasario paukštė kitą dieną pakilo virš sostinės ir panardžiusi tarp žalių balionėlių ėmė giedoti ant naujojo „Vagos“ leidyklos stogo. Nors aršus vėjas plaikstė eiles (mikrofonų padangėse nebuvo) ir vartė taures vyno, o lietus renginį gerokai apkrapijo, ant stogo prisirinko daug daugiau žmonių, negu kasmet sueidavo į „Poezijos pavasario“ almanacho palydėtuves. Kas atėjo pasižvalgyti po naująsias knygų namų „Vaga“ patalpas, kam parūpo į Seimą ar į stiklinius „pieštukus“ pažvelgti iš viršaus, bet daugelį turbūt suviliojo tas 2006-ųjų Dovilės Zelčiūtės ir Agnės Biliūnaitės sudarytas almanachas, kurio tema: „Šviesos imperatyvas, šviesos įtampa“. Šį kartą jis „baltas kaip sniegas, kaip vyšnios viršūnė, kaip balta. Su juodom kaip nuodėmės nuotraukom bei tos pačios spalvos raidėm, iš kurių turėtų susidėstyti eilėraščiai“ (K. Navakas. „Nemunas“, Nr. 22). Kad ir kaip tie eilėraščiai būtų sudėstyti ar patys susidėstę, vis tiek almanacho sudarytojas (-ja) gaus pylos, mat kasmet, anot to paties K. Navako, „visi ant jo (almanacho – aut. past.) niurna, padėtis iš tiesų mįslinga, tačiau veik niekas nesiryžta jos taisyti savu nemokamu pavyzdžiu. Manau, kad šį kartą pelnytai tradicinis savaitraščio „Nemunas“ prizas už įdomiausią debiutą Poezijos pavasario almanache skirtas moksleivei iš Biržų Aušrai Kaziliūnaitei.

       Apie almanachą parašyta ne viena recenzija, taigi „galvojimų“ buvo ir yra visokių, bet fakto iš istorijos neišmesi: jis, neatskiriamas Poezijos pavasario palydovas, baltu savo viršeliu (o gal ir kai kuriais eilėraščiais) per visas penkiolika festivalio dienų švietė renginiuose (jų buvo per 90) – didelėse miestų aikštėse, parkuose, mokyklose, bibliotekose, mažose sodybose, netgi ant piliakalnių, prie ežerų ir upių. Net ir uoliausias poezijos rašytojas ar skaitytojas būtų neįstengęs jo pėdomis visur nukakti, nes vien Vilniuje buvo 35 Poezijos pavasario „stotys“, taigi kartais tą pačią dieną galėjai rinktis: ar eiti į Pedagoginį universitetą M. Buroko, A. A. Jonyno ir R. Šerelytės klausytis, ar patraukti į M. Romerio universitetą, kur poetai ne tik eilėraščius skaitė, bet ir savos kūrybos dainas dainavo, ar keliauti į Teatro, muzikos ir kino muziejų, kur aktorė Gražina Urbonaitė visą valandą skaitė Justino Marcinkevičiaus „Sieną“.

       Išskirtinis šių metų bruožas – „žanrų“ įvairovė. Žinoma, pagrindinį festivalio karkasą sudarė tradiciniai eilėraščių skaitymai, paįvairinti dainuojamąja poezija (Rašytojų klube buvo atskiras studentų poezijos ir dainuojamosios poezijos vakaras „Sueiliuotas pavasaris“, jo prizu apdovanotas poetas Lukas Miknevičius). Kaip niekad anksčiau buvo lepinami jaunieji kūrėjai – jie ne tik skaitė savo eilėraščius (Rašytojų klube, Vilniaus mokytojų namuose, Vilniaus miesto Pilaitės miške bei pasklidę po visą Lietuvą), bet galėjo dalyvauti ir jaunųjų literatų dirbtuvėse „Rankraštis ir pirmoji knyga“ (moderatorė rašytoja Gintarė Adomaitytė), na ir, žinoma, išbandyti savo jėgas tradicinėse poetinėse „varžybose“ „Eilėraščiai per naktį“. Šių „varžybų“ nugalėtoja tapo Indrė Valantinaitė, neseniai išleidusi pirmąją poezijos knygą „Žuvim ir lelijom“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006), o moksleivių poezijos skaitymuose „Augame kartu su eilėraščiu“ geriausia buvo pripažinta ir Edmondo Kelmicko antikvariato prizą pelnė Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus vidurinės mokyklos vienuoliktokė Agnė Vasiliauskaitė.

       Gaivūs, dar negirdėti vėjai supūtė festivalio dalyvius ir svečius po kino centro „Skalvija“ stogu. Čia buvo parodyti trys meniniai filmai apie Užupį, kitą dieną – Romo Lileikio filmas apie poetą Menkę Katzą „Anapus“, o smagiausias renginys – tarpdisciplininės kūrybos seansas „Eilėraščiai filmo juostoje“, pirmas toks Lietuvoje. Keturi poetai (Žilvinas Andriušis, Dainius Gintalas, Darius Pocevičius ir Julius Žėkas) ne šiaip sau žiūrėjo režisieriaus Aleksandro Sokurovo dokumentinius filmus „Elegija“ (1987) ir „Marija“ (1988), o prisitaisę ant galvų prožektorius ekspromtu kūrė eilėraščius, kuriuos po seanso tuojau pat ir perskaitė.

       Daugiau teko padirbėti ir į festivalį atvykusiems svečiams iš užsienio. Paprastai juos išgirsdavome tik svečių vakaruose Užupio kavinėje, Europos parke ir baigiamajame vakare K. Sarbievijaus kiemelyje. Šiemet kelionę jiems teko pradėti nuo Vilniaus rotušėje vykusio priėmimo, kurio metu Vilniaus miesto mero prizu už eilėraščius sostinės tema knygoje „Žvirblių žiemavietė“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005) buvo apdovanotas poetas A. Baltakis. Tą pačią dieną vyko įsimintino temperamento, su kaubojiška skrybėle po sostinę šokėjo žingsniu klajojančio ir vis kažką niūniuojančio prancūzų poeto Guy Goffette'o autorinis vakaras Rašytojų klubo salėje. Šio išraiškingojo kūrėjo dvasią vertėjas Vladas Braziūnas mėgino perteikti ir Prancūzų kultūros centre, kur eilėraščius taip pat skaitė Marcelijus Martinaitis bei Dainius Gintalas. Japonų poetas Ban'ya Natsuishi, linkęs migdyti klausytojus sava, lietuvių ir anglų kalbomis parašytais haiku, skaitė paskaitą Orientalistikos centre, o graikas Anastassis Vistonitis – Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Norintys išgirsti simpatišką žilagalvį škotą Stewartą Conną dvi dienas rinkosi Britų taryboje – čia vyko jo autorinis vakaras bei paskaita „Literatūrinė Škotijos scena“. Amerikiečių poeto Christopherio Merrillio gerbėjai ėjo į Amerikos centre vykusį jo autorinį vakarą. Ypač daug klausytojų Orientalistikos centre sulaukė du mongolų poetai Ayurzana Gun-Aajavas ir Galsansukh'as Baantaras – jie įdomiai ir plačiai pristatė Mongolijos kultūrą. Autoriniams vakarams laiko neturėjo puiki bulgarų poetė Aksinia Michailova, neseniai Bulgarijoje išėjusios V. Braziūno poezijos rinkinio vertėja ir sudarytoja, kuri visą savo laisvalaikį skyrė susitikimams su mūsų rašytojais, nes ketina išleisti lietuvių poezijos antologiją bulgariškai.

       Deja, vis mažiau į Poezijos pavasarį atvyksta mūsų išeivijos poetų. Šiemet „parskrido“ tik Vitalija Bogutaitė, Lidija Šimkutė, Aldona Veščiūnaitė ir Kęstutis Keblys. Kitus sulaikė kokios nors negalios ar rūpesčiai. Tačiau apskritai reikia džiaugtis, kad daugiau nei 225 poetai, literatūros kritikai, vertėjai, aktoriai-skaitovai, muzikai dalyvavo Poezijos pavasario renginiuose Vilniuje, 145 – važiavo į rajonus. O juose, kad ir kaip būtų keista, poetus vis dar pasitinka delegacijos (dažnai ir su muzika) prie miestų ir miestelių ribos, veda į „valdžios“ priėmimus, vaišina, myli, globoja ir... labai įdėmiai klausosi jų skaitomų eilėraščių. Žinoma, atvykėliams paskaito ir vietos kūrėjai savo sueiliuotą gyvenimą. Tokie smagūs poetiniai dialogai šiemet vyko Alytuje, Birštone, Elektrėnuose, Klaipėdoje, Nidoje, Rumšiškėse, taip pat Lazdijų, Šiaulių, Varėnos, Kėdainių, Šalčininkų, Telšių, Mažeikių, Biržų, Radviliškio, Kupiškio (beje, šiemet pirmą kartą buvo įteiktas Kupiškio rajono prizas už skaitomiausią šiuolaikinės lietuvių poezijos knygą per pastaruosius trejus metus – jį pelnė Juozas Erlickas už knygą „Aš moku augti“, Tyto alba, 2003), Rokiškio, Šakių, Vilkaviškio, Tauragės, Šilutės, Širvintų rajonuose ir lietuviškose salose Lenkijoje.

       Kiekvienais metais pats akademiškiausias ir sunkiausiai įsiūbuojamas poezijos pavasario reginys būdavo tarptautinė poetų ir literatūros kritikų konferencija. Šiemet ji vyko ne Seimo, ne Vyriausybės rūmuose, kur įeinant tikrindavo pasus, bet po Rašytojų sąjungos stogu, Baltojoje salėje. Gal pasikeitusi aplinka darė įtaką, gal vykusi konferencijos tema – „Poezijos mados'2006“ – padėjo susirinkusiesiems visai smagiai pašnekėti ir pasišnekėti. Net ir tie, kurie buvo atsivežę (užsieniečiai) ar atsinešę (mūsiškiai) ilgus pranešimus, nepradėjo jų skaityti, bet pasistengė įsiklausyti į kitų išdėstytas mintis ir pateikti savo nuomonę. Labiausiai dėl to „kaltas“ diskusijos vadovo pareigų ėmęsis Liutauras Degėsys, ramiai ir aiškiai nubrėžęs temos ribas, kad šnekėtojams nekiltų pagunda šnekėt apie viską ir apie nieką.

       Koks Poezijos pavasaris be apdovanojimų, be laurų vainiko? Net penkis kandidatus „taršė“ autoritetinga komisija spręsdama, kas taps 2006-ųjų Poezijos pavasario laureatu. Taigi kam skirti laurų vainiką? Valdemarui Kukului už rinkinį „Judas taipogi danguj“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005)? Tomui Venclovai už eilėraščių knygą „Sankirta“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005)? Vladui Braziūnui už rinkinį „Iš naminio audimo dainos“ („Krantai“, 2005)? Alfonsui Andriuškevičiui už poezijos knygą „(Prieš)paskutiniai eilėraščiai“ („Apostrofa“) ar Gintautui Dabrišiui už eilėraščių rinkinį „Sviest akmenuką“ („Nemunas“, 2005)? Laimėjo G. Dabrišius. A. Andriuškevičius gavo Kauno radijo ir televizijos, V. Kukulas – dienraščio „Kauno diena“ prizą.

       Poezijos pavasario apdovanojimą už 2005-ųjų eseistiką pelnė Kęstutis Navakas („Gero gyvenimo kronikos“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005).

       Galerijos „Arka“ prizu už lietuvių poezijos vertimus į kitas kalbas buvo apdovanotas Klausas Berthelis už Eugenijaus Ališankos eilėraščių knygos „Iš neparašytų istorijų“ vertimą į vokiečių kalbą ir pastarųjų metų poezijos vertimus, paskelbtus Vokietijos žurnaluose „Sinn und Form“, „Die Horen“. Auksakalių gildijos „Meno niša“ prizą už užsienio poezijos vertimus į lietuvių kalbą pelnė Vladas Braziūnas. Vilkaviškio savivaldybės Salomėjos Nėries premija apdovanotas Jonas Kalinauskas už eilėraščių knygą „Sapnų liudininkas“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005), o Maironio lietuvių literatūros muziejaus prizas už eilėraštį muziejaus tema atiteko poetui Jonui Liniauskui. Vilniaus miesto savivaldybė nepamiršo ir geriausio poezijos skaitovo – juo tapo ir prizą gavo Nacionalinio dramos teatro aktorius Andrius Bialobžeskis.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1