POKERIS

Ilgas šis pokeris kol gyvybė
dar laiko kortas o širdis
blefuoja meilę ir neviltį
kartais eilinę skambią monetą
su netikro aukso antpečiais

ilgas it karavanas šis pokeris
lyg visi buvę esami ir būsiantieji
šio mažėjančio pasaulio kortų karavanai
iš niekur į niekur – su vilties sėklele
akyse ir lūpose ir ten kur mūsų esmė
kur širdis kur siela kur dvasios palaima

amžinas šis pokeris – kortos
sudyla sudega bet rankos
vėlei plėšia naują kaladę ir
tęsia žaidimą kol kortos iškrinta – rankos
virsta žeme pelenais ar pelkėmis
bet kitos rankos ima kortas o širdys
blefuoja meilę neviltį arba viltį
žaidime kur nėra ką išlošti
išskyrus patį Žaidimą


Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.***
vilkolakiai marmurinėje salėje
žaidžia šachmatais iš mano likimo
pabėgt neįmanoma
todėl
apsimetu susidomėjęs žaidimu
kurs lemia gyvastį ar mirtį
ir stengiuosi tapti –
materializuotis –
neįveikiama
marmurine
šachmatų figūrėle

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.DON KICHOTO ELEGIJA

Kartais noriu negrįžt iš senų, tartum vynas svaiginančių
                                                                        knygų,
iš harmonijos seno pasaulio, kurs nyksta lyg tropikų
                                                            žemės miškai.
Knygų ereliai laiką kapoja lyg kepenis Antikos vaiko,
                                                     bet nieko negaila,
kai laivas mintis plaukia puslapių jūrom, nei vėjų
                                nepaiso, nei juodo taifūno akies.

Kas tau laikas, kai knygose siela pražysta lyg rožė
                                                      pasaulių ir vėjų,
kas tau laikas, jei vyną senų foliantų geri po
                                        baltuojančia sielos bure?
Jau malūnų seniai nebėra, ilsis ietis ir balnas stiklinėj
                                                    vitrinoj muziejų,
bet dar skrenda pasaulio erdvėj tarsi paukštis
                                                daugsparnis knyga.

Taip galvojau negrįžt iš senų tarsi vynas svaiginančių
                                                                  knygų,
seno kuino ieškojau ir ieties, ir balno, ir malūnų nykių
                                                     statinių peizaže.
Gaudė vėjyje vietoj malūno didžiulė, rūgštim ir nafta
                                                     besispjaudanti,
šito amžiaus baigties ir naujųjų laikų geležinė būties
                                                                 mašina.

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.PAVĖLUOTA DEDIKACIJA

Aš dedikuoju tau pavasarį
pirmuosius žiedus gluosnio ir drugelio
geltoną spindulį virš sniego

lapus iš spalio – tarsi auskarus
kuriuos šalta žiema įsisega
ir velkas šerkšno žėrintį apsiaustą

tau dedikuoju vyno taurę
kriauklelę mažą – ošiančią visatą
ir žydresį neužmirštuolės pievoj

sekundžių sniegą – tokį švelnų
tarsi kačiukai karklo žydro
kurs pranašauja pabaigą ir pradžią

tau dedikuoju žodžių keletą
kurie daug metų geria mano kraują
tarsi vampyrai tropikų pasaulio

tau dedikuoju tai kas neapčiuopiama
kas nugarmėjo upėm Heraklito –
šį vakarą aš įbridau į šį eilėraštį

bet blėsta vakaras – ir lieka
tik žodžiai popieriuj – tik raidės
figūros juodos ant pernykščio sniego

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.1999

Slėpk savo veidą, nes busi iškart atpažintas:
peilis aukojimo saulėje žvilga ir mėnesienoj, o laužas
visą laiką budrus – amžinoji padangė
juodą aukojimo dūmą priima lygiai taip pat kaip ir
                                                                   giesmę
gimimo ar pergalės šauksmą

slėpk savo veidą žvilgsnį nuleisk nes viduramžiai dar
                                                                  nesibaigia
paralelėj erdvėj laužo kaulus ir degina lytį ir budi
tamsos dinozauras dangoraižių dievo šešėly

slėpk savo veidą: išlieka
amžina tikimybė
kad pasaulis  r y t o j  bus kaip  v a k a r

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.VARLĖ ANT ASFALTO

Skubėjau
į neršto apeigas
nešdama
gyvybės pradžią savy –
vienintelę viltį
balų entropijoj

juodas
raudono automobilio ratas
sutraiškė formų žvilgesį
nuskynė judesio gėlę –
aš tapau
beprasmės organikos krešuliu

kas kadaise sakė
ir kas dar tuo tiki –
kad neturėjau sielos

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.***
mėnulis
teka ir leidžias kas naktį mėnulis
teka ir leidžias ir skaito mėnulis
kas naktį šumerų dantiraščius skaito mėnulis

juos braižo smėlynuos ir trina ir braižo mėnuliui
nepavargstantys vėjai ir žolės Tarpupio vėjai ir žolės
                                                                   mėnulio
taip kaip papirusuos smėlio hieroglifus rašo
rašo šiandieną rašo prieš tūkstantį metų šventieji
skarabėjai Egipto šumerų mėnuliui

niekad nepavargstantys vėjai niekad nepavargstantis
smėlis niekad nepavargstantis teka ir leidžias mėnulis
tekairleidžiastekairleidžias irskaitoirskaito
mėnulis

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.
***

dieve: kartais būna dienos
tąsios lyg pragaro smala:
barstau pelenais mirusius
savo plaukus: nėr kur dėtis,
nėra kur savęs padėti: demonai
graužia it žiurkės: niekas
nepadeda, niekas: nei degtinė,
nei blaivybė, nei knygos:
teks išlaukti išbūti išgyventi,
stumti laiką taip kaip
stumia uolą vėjai:
žiūrėt be minčių į žolę,
į lietų, į gėlę: kol vakaras
uždės mėnulio tvarstį
ant sielos – tikiuosi
dieve, rytas bus dosnesnis, diena
žėrės lyg Monet paveikslas.

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.NIEKAD NEBUVO NĖRA

taip: gražios juros, gražūs
vėjai ir prisiminimai
gražūs iki beprotiškumo
tavo pečiai ir plaukai.
šilkas voratinklių šilkas
kloja mus pievose kloja
ten kur mes miegam kur mūsų
Niekad Nebuvo Nėra.

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.GIESMĖS IEŠKOJIMAS

bandau surast
sidabrinę strazdo giesmę
skalpeliu
prisimindamas anatomijos pamokas
atveriu krūtinės ląstą
terandu raudoną širdį

veltui
bandau surast giesmę
gerklėje ir balso stygose
ten pilna negyvų smuikų
strykų skudučių ir fleitų
kaip beprotis plėšau
sidabrines ornamentuotas plunksnas
ant kurių užrašytus
mano eilėraščius
nusineša vėjas

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.
***
Tau jau skambėjo
dangaus telefonas

seksualus angelo balsas
paklausė kaip gyvenu

atsakiau kad ne tas telefonas
o aš nemyliu angelų

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.***
Štai viskas baigias, bet prasideda
ne pabaiga, tik naujas šuolis
kaskart stipriau įtempiant raumenis
ir valią. Aš, viešpatie, iriuosi uoliai

per vandenis, kurie neturi kranto,
per vandenis, kurie keliaujant juosta
tartum sidabras iš kilmingo laiko,
nors ši kelionė baisiai atsibosta,

prasmės netenka kaip netenka aido
likimo būgnas, kai vienatvė plaka
tave lyg uolą vandenyno senis,
krūmokšniai kalas ant troškimų tako,

o siela nieko žemėj neberanda.
Taip viskas baigsis, kad iš naujo prasidėtų
gyvenimas ir dienos – sapno medis
žaliais lapijos būgnais nuaidėtų,
kai viską radęs būsi jau netekęs.

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.***

tai standartinis kristus standartiniu veidu
iš plastiko lietas ir bronza dažytas
lyg būtų auksinis
                           auksinis kančios sinonimas
padaugintas tartum bestseleris
kaip ir viskas padauginta
                                       raištis ant klubų ir vinys
ir vinys kanoniškai smigę į plastiko kūną

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.KAIMAS

samanės daina apie lavoninę.
vejas vijoklio spiralė ir žydi
aplink pievoje įbestą dalgį.
( mes nešokam aplink erškėtį,
mes niekad nešokom aplink erškėtį)
rieda per lietų per ašmenis
raudančios rūdys.

kiaulės iš tvarto išėjo
į kiaulių dausas.
samanė dainuoja apie lavoninę.
apie angelus baltus, sparnuotus
rožinių kiaulių pavidalais.

įbestą dalgį vėjas iš šiaurės
išpusto, sapnuoja jie dviese
gulinčias formas žolės
kaip nuotakos kūną.
(mes nešokom aplink erškėtį,
mes niekad nešoksim aplink erškėtį)

samanes daina apie lavoninę,
vėjas ir dalgis.

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.***
nors laikas nėra laikrodžiai
galvoju apie visus laikrodžius
kuriuos regėjo mano akis

tūkstančiai ciferblatų
parduotuvėse muziejuose ir aikštėse
kavinių prieglaudoje pro mėlyną tabako smogą
tūkstančiai rodyklių niekad
nesisukančių atgal
tūkstančiai skirtingų tiksėjimų bet
man duotas tik vienas laikas
vardu mano eilinis laikrodis
tarp begalybės kitų laikrodžių
su skirtingais tiksėjimais
skirtingomis širdies ir sielos baterijomis
kartais sukuriančiomis
perpetuum mobile iliuziją

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.
BE PAVADINIMO

Metų lapai kaip kaukės
nuo gyvasties mitinio medžio
tavo medis nuogyn – nuogyn tavo veidas
tas tikrasis po tūkstančiais kaukių
nudėvėtų spektakliuos dienų

tavo medis nuogyn
įkyriai rudenėjant peizažams
slystant saulei gamtovaizdžio griaučiais
alebastrinėm kaukėm po medžiais – lietus
pirštais lašų ardo bruožus ir formas
prarastųjų veidų

vis nuogyn tavo medis
vis mažyn kaukėtųjų veidų
po pirštais lašų – tik žinai kad dar kris
kitos kaukės ir kitas lietus

Balbierius, Alis. Strazdo anatomija: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2004.
 
Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1