Stereotipų tinklai: pinigai, bohema ir mūzos

       Skiriasi spaudos ketinimai, pasirenkami autoriai, aptariamos temos, tačiau matyti pasikartojantys pokalbių motyvai. Žurnalistų klausimai atskleidžia visuomenėje populiarius rašytojo įsivaizdavimo dėmenis, gyvybingus stereotipus. Vienas dažniausiai aptariamų aspektų – materialinė rašytojo padėtis, menininko santykis su pinigais. Įprasta akcentuoti nepriteklius, honorarų menkumą, ribotas finansines galimybes, pavyzdžiui, „juokais sakoma, kad rašytojas atlyginimą gauna vieną kartą gyvenime, bet labai didelį – tai Nacionalinė premija – 40 000 litų“38. Rengiant dienraščio publikaciją apie Nacionalinės premijos laureatę Onę Baliukonę, į centrą iškelti ne jos literatūriniai nuopelnai, o komplikuoti piniginiai reikalai ir skurdi buitis („Ar pinigai pakeis poetės gyvenimą“39). Periodika formuoja įspūdį, jog rašytojo profesija paprastai nėra pelninga, autoriai priversti ieškotis kitų tarnybų (būdinga frazė „Duoną pelnytis kažkaip reikia“40). Diduma kalbinamų menininkų paremia tokį vaizdinį, jį papildydami teze, jog „buitis menininkui – tikrai neesminis dalykas. Kartais jis gali gyventi ir ant stogo“41.
       Kitas plataus adresato periodikoje gajus stereotipas yra bohemiška rašytojų gyvensena. Pavyzdžiui, žurnalistai tvirtina, jog
„kūrėjo gyvenimas neįsivaizduojamas be bohemiškos prieblandos…“42, jog „poezija ir bohema – it seserys dvynės“43, jog šiandieniniai lietuvių rašytojai tarsi Jurgio Kunčino novelių menestreliai yra įsipareigojimų nevaržomi visuomenės bastūnai. Tokia nuomonė išnyra interviu klausimuose: „Esate vienas iš nedaugelio jaunų poetų, kurie dirba. Juk mėgstate būti laisvi…“44 Pasitaiko, jog rašytojai įsivaizduojami ne tik kaip bohemiečiai, bet dar ir smurtautojai. Antai leidinys džiaugiasi savo pašnekovu, esą sudarančiu išimtį: „Smagu kalbėtis su poetu, kuris nėra atvirai skėlęs moteriai per veidą, kuo galėtų „pasigirti“ kai kurie jūsų plunksnos broliai“45.
       Bohemiško įvaizdžio inercija paradoksaliai nedera su kalbinamų rašytojų tvirtinimais. Šie teigia, jog bohema jiems asmeniškai bei dabarties literatūrai apskritai yra mažai būdinga, nereikalinga, nepriimtina (pavyzdžiui,
„Gyvenimas rašytojų pamėgtoje kavinėje man jau gerokai išsisėmęs, nebeįdomus, jaučiuosi ten svetimas“46), jog tai labiau praeities literatūrinio gyvenimo ypatybė („Šiandien mūsų gražioji, smagioji bohema iškrikusi, nebepažiūri taurelės pusėn“47). Be to, kartais bohema vertinama kaip gydytina rašytojų bendruomenės opa. Pavyzdžiui, Vytautas V. Landsbergis, paklaustas apie mėgstamiausią alkoholinį gėrimą, atsako: „Meditacija“. Remdamasis savo patirtim, bohemą jis traktuoja ne kaip žavų menininkų gyvensenos atributą, bet kaip įsisenėjusią ir spręstiną problemą: „Iki to, aišku, reikėjo prisikasti, reikėjo ir kepenis valyti, nes aš turėjau tą rašytojišką boheminę patirtį, kurią mes daugelis gauname kartu su kitomis lietuviškos kultūros tradicijomis. Nes jeigu negeri, esi kažkoks idiotas, nevykėlis ir grafomanas, o jeigu geri baruose, mušiesi, keikiesi, tada esi geras rašytojas. Tai reikia keisti“48.
       Panašiai prasilenkia dalies žiniasklaidos ir rašytojų stilistika kalbant apie menininkus ir kūrybos procesą. Spauda neretai linksta prie pakylėtos retorikos: vartoja sąvokas tikras rašytojas, įkvėpimas, žodį mūza rašo didžiąja raide, kūrybiniam darbui nori suteikti egzotikos atspalvį (
„Kuo ypatinga Jūsų darbo diena? Gal paisote kūrybinių ritualų?“49). Patetiškų klišių gausu regioninėje spaudoje ir moterų žurnaluose (pavyzdžiui, „kūryba – kaip upė, ji turi tekėti“50; „poetas be moters – kaip jūreivis be jūros…“51), jų atsiranda ir šalies dienraščiuose. Štai kaip aprašytas Kaimo rašytojų suvažiavimas „Lietuvos aide“: „Tyliai, slaptingai smuiko serenadai skambant prie uždegtų simbolinių septynių žvakių šventę atidarė LKRS pirmininkas Kostas Fedaravičius. Visi gieda himną“52.
       Rašytojai į „pakylėtus“ klausimus atsakinėja kur kas kasdieniškiau, mūzas pavadina darbu, pavyzdžiui: „Jei kas paskambinęs paklaustų, ką darau, ar rašyčiau eilėraštį, ar krapštyčiausi prie „Dviračio šou“ tekstų, ar redaguočiau politiko kalbą, atsakyčiau vienu žodžiu:
„Dirbu“53. Nors paprastai kalbinami rašytojai nelabai konfliktuoja su žiniasklaidos jiems primetamais interpretaciniais rėmais, meno ir menininko traktuote, retkarčiais išsprūsta ir atviresni prieštaravimai jiems taikomiems stereotipams: „Nemėgstu pasakymo, kad poetai nejaučia atsakomybės, yra „paplaukę“, „pavažiavusiais stogais“, geriantys, pasileidę. Mitas“54.
       Periodikos tekstuose aiški žurnalistų pastanga iš rašytojų daryti keistuolius, akcentuoti menkiausias detales, kurios išskirtų juos iš „statistinių“ visuomenės narių. Pavyzdžiui, pabrėžiama, kad rašytojai įtariai vertina techniką ir net XXI a. mieliau rašo ranka, kad nežiūri televizoriaus, kad rašytojas gali kurti vilkėdamas ir muitininko uniformą (akcentuoti šią R. Šavelio biografijos detalę žiniasklaidai nenusibosta jau daug metų) ir pan. Pokalbyje paminėtos smulkmenos iškeliamos į rašytoją pristatančių straipsnių antraštes, pvz., R. Šavelio pasakymas, kad kapoti malkas yra jo hobis, tapo straipsnio pavadinimu:
„Malkos, alus ir dar kartą malkos!“55
       Antraštės spaudoje atlieka ypač svarbų vaidmenį – reprezentuoja žurnalisto ir leidinio poziciją, rodo, ką labiausiai norima akcentuoti, kuo tikimasi suintriguoti skaitytoją. Lietuviškos spaudos realijos aiškiai liudija žurnalistų pasirenkamas pasakojimo strategijas ir rašytojo įvaizdžio rėmus:
„Knygyne – skandalingas rašytojas“56, „Geri poetai nebūna „geriečiai“57, „Suprastas genijus“58, „Šiaulietiška Marimar istorija: buvusi muzikanto žmona, išbridusi iš skurdo, tapo rašytoja“59, „Nelaiminga meilė virto optine apgaule: devyniolikmetė rašytoja savo knygai pasirinko gyvenimo žanrą“60.
       Atskiro tyrimo yra vertas spaudos kuriamas vizualus diskursas, pavyzdžiui, kokią semantinę informaciją siunčia Mariaus Buroko nuotrauka, kur jis valiūkiškai pakeltais antakiais ir tariamai iš nuostabos išsižiojęs rankose laiko iliustruotą
„Kama Sutrą“61. Arba U. Barauskaitės, po antrojo romano bemaž visur pozuojančios su kūdikiu ant rankų, nuotraukos, kurias lydi prierašai apie kintantį rašančios moters vaidmenį: „Ugnė Barauskaitė sugriovė kadaise vyravusį stereotipą, kad moteris kūrėja turi rinktis arba kūrybą, arba šeimą“62.

       Savaip rašytojus visuomenei pristato ne kultūrinė periodika. Ji formuoja kitokius amplua, pasitelkia literatūrinei spaudai neįprastą stilistiką, temas ir problemų akcentus, siūlo kitokį literatūros tipų bei autorių kūrybos vertės supratimą. Dėmesį šiuolaikiniam lietuvių rašytojui pelno nebūtinai nauja knyga, bet ir jo kaip asmens reputacija, profesijos įvaizdis, o klasikus gali aktualizuoti ne tik išleistas „Raštų“ tomas, bet ir kadaise turėto namo restauravimo subtilybės. Populiarioji žiniasklaida domisi menininkų vaikyste, impulsais rašyti, kūrybos procesu, kasdienybe ir privačiu gyvenimu. Nepriklausomai nuo pristatymo intencijų, žurnalistams beveik visuomet rūpi ne tik kūrybinė, bet ir privati rašytojo biografija (būdingas požiūris: „Norint suprasti <…> kūrybą, pirmiausia reikia pažinti patį poetą“63).
       Apibendrinus periodikoje pasirodančias rašytojo portreto detales, išeitų prieštaringas įvaizdis: tai žmogus, kuris menkai apsirūpinęs materialiai, dažnai apie tai užsimena, bet tvirtina pernelyg dėl to nesijaudinantis; rašo iš įvairių paskatų: saviraiškos poreikio, verslo bei finansinių interesų, trokšdamas padėti kitiems, norėdamas pasidalyti savo patirtimi; pasikliauja labiau emocijomis nei racionalumu (
„pasuko ten, kur liepia širdis, o ne protas“64); priešingai paplitusiems stereotipams, nėra (nebėra) šėlstantis bohemietis ir kritiškai vertina alkoholio poveikį kūrybai; dažniausiai sėkmingai suderina profesinį ir šeimos gyvenimą; kalbėdamas apie kūrybą, vengia pakilių žodžių. Kartu rašytojai (bent tie profesijos atstovai, kuriuos plačioji spauda atsirenka) yra pristatomi kaip populiari visuomenės grupė, kurios darbo rezultatai mėgstami, vertinami ir gerai perkami; žmonėms įdomi jų nuomonė apie Lietuvos ir užsienio politinius, socialinius įvykius, vyrų ir moterų santykius, meilę, seksą, pasaulines katastrofas.
       Viena vertus, literatūriniam gyvenimui naudinga, kad daug jo dalyvių gana dažnai atsiduria plataus adresato spaudoje. Kita vertus, itin dažnai periodikoje pasirodančios figūros (romaną parašę kolegos žurnalistai, debiutantai ar meilės romanų autorės) tik labai fragmentiškai reprezentuoja dabartinę lietuvių literatūrą, neatliepia jos įvairovės, o jų tekstai ir vieša laikysena neretai formuoja paviršutinišką literatūros supratimą ir istorinį vaizdą. Svarstytina, kokią įtaką profesijos ir literatūros socialinei reputacijai, skaitytojų skoniui daro, pavyzdžiui, tokie jaunos rašytojos pareiškimai:
„Žinoma, kadaise skaičiau visokius Dostojevskius, Bachus ir Hemingway, tačiau dabar mano mylimiausios autorės – moterys“65.
       Siekdamos pritraukti skaitytojų dėmesį, dienraščių kultūrinės rubrikos perima populiariajai kultūrai būdingus elementus. Bandant išskelti sensacijų iš autoriaus biografijos ir apeinant kūrinių ypatybes, akcentuojant ne literatūrinį kūrybingumą ir nuopelnus, bet kokias nors privataus gyvenimo aplinkybes (pavyzdžiui, ligą, santuoką ar skyrybas, kelionių nuotykius ir t. t.), visuomenės dėmesio centras perkeliamas nuo kūrinio prie asmens, literatūros vertės matu tampa ne knygos turinys ir kokybė, o jos autoriaus elgsena ir patirtys. Viena kertinių literatūros sampratų – žodžio, kalbos menas – pastarojo meto plačiojoje spaudoje prisimenama tik atsitiktinai. Tiesa, „Šeimininkė“ dar rašo:
„Raidė, žodis, sakinys, mintis… Kam, jei ne poetui, rašytojui, publicistui tai gali būti svarbiausia?“66, o Darius Šimonis, pakviestas „apmąstyti susitikimus su lemtingomis moterimis ir partnerėmis nakčiai“67, sugeba įterpti trumpą, bet įtaigią pastabą: „Šešias valandas per dieną galvoje nešioju ir dėlioju žodžius“68.


       _________________

 
       1 K r u k a u s k i e n ė  E . ,  K u b l i c k i e n ė  L . ,  M a t u l i o n i s  A . ,  R a p o p o r t a s  S . ,  Š u t i n i e n ė  I .  Menininkas ir valstybė: Socialinis psichologinis aspektas. – Vilnius: Eugrimas, 2003. – P. 19.
       2 E v e n - Z o h a r  I .  The „Literary System“// Polysystem Studies. Poetics Today. – 1990. – Nr. 11:1. – P. 37.
       3 Plačiau apie įvaizdžio kūrimo strategijas ir pasekmes: K a r v o n e n  E .   Elämää mielikuvayhteiskunnassa. Imago ja maine menestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa [Gyvenimas įvaizdžių visuomenėje: Sėkmingo viešojo įvaizdžio ir reputacijos kūrimas vėlyvojo modernizmo eroje]. – Helsinki: Gaudeamus, 1999.
       4 S a j a   K .  Iš mano maldaknygių (15) // Valstiečių laikraštis. – 2005. – Sausio 11.
       5 D r a b b l e  M .  Thank you and good night // The Guardian. – 2001. – Spalio 20.
       6 Š t u i k i e n ė  D .  Ką jie mano apie mus // Laima. – 2006. – Nr. 4. – P. 50–54.
       7 Mano eksperimentas // Moteris. – 2003. – Nr. 11. – P. 62–63.
       8 V a z b u t a i t ė  J .  Jeigu mylėjai – niekada nemirsi [pokalbis su D. Jazukevičiūte] // Moteris. – 2003. – Nr. 10. – P. 51.
       9 M a j o r o v i e n ė  V .  Jie grįžo pas buvusias žmonas // Moteris. – 2003. – Nr. 5. – P. 41–42.
       10 V a z b u t a i t ė  J .  Neištikimybė. Amoralu ar tiesiog madinga? // Moteris. – 2004. – Nr. 2. – P. 78–83.
       11 V a z b u t a i t ė  J . ,  A b r o m a i t y t ė  V .  Seksas ir melas // Moteris. – 2003. – Nr. 12. – P. 90–93.
       12 Š a l t e n i s  S .  [Stiliaus metamorfozės] // Moteris. – 2003. – Nr. 2. – P. 52–55.
       13 M a j o r o v i e n ė  V .  Draugaukim. Provokuojame rašytoją, Nacionalinės premijos laureatą Sigitą Parulskį // Moteris. – 2005. – Nr. 3. – P. 37; Romanų autorius nepasitiki superherojais [pokalbis su rašytoju S. Parulskiu apie romaną „Doriforė“, užrašė R. Gerbutavičius] // Lietuvos rytas („Savaitgalis“). – 2005. – Vasario 4.
       14 M a j o r o v i e n ė  V .  Reveransas mūzai // Moteris. – 2004. – Nr. 2. – P. 24.
       15 G e r b u t a v i č i u s  R .  Prie knygų ir rašytojų – įvairiausių kartų skaitytojų eilės // Lietuvos rytas („Mūzų malūnas“). – 2005. – Vasario 15.
       16 C o n b o y  M .  Press and Popular Culture. – Sage Publications, 2001. – P. 8.
       17 Jauna, žavi, veikli. Laura Sintija Černiauskaitė // Cosmopolitan. – 2003. – Nr. 12. – P. 30–32.
       18 Naujojo Orleano nelaimė [mintimis dalijasi R. Šerelytė, A. Genys] // Šeimininkė. – 2005. – Rugsėjo 14–20.
       19 Šeimininkė. – 2005. – Sausio 5. Į klausimus atsako O. Baliukonė, D. Čepauskaitė, S. Parulskis.
       20 Stiprybės galima pasisemti iš laikinumo [pokalbis su VPU dėstytoja, rašytoja V. Juknaite, užrašė R. Pakalkienė]. Lietuvos žinios. – 2005. – Balandžio 9.
       21 M a j o r o v i e n ė  V .  Meilė man teko kaip narkotikas // Moteris. – 2006. – Nr. 2. – P. 22.
       22 J a n k a u s k i e n ė  A .  Erotinę audrą sukėlusi rašytoja piršlius veja pro duris // Lietuvos rytas („Gyvenimo būdas“). – 2005. – Gruodžio 17.
       23 V a z b u t a i t ė  V .  Žvaigždėdaros sindromas // Moteris. – 2006. – Nr. 1. – P. 30.
       24 Ten pat.
       25 Š e m e l y t ė  R .  Tabu rašytojams ir skaitytojams // Šeimininkė. – 2005 m. lapkričio 30– gruodžio 6.
       26 W a c h t e l  A .  Writers and Society in Eastern Europe, 1989–2000: The End of the Golden Age // East European Politics and Societies. – Vol. 17. – No. 4. – P. 612.
       27 Lietuvos rašytojų sąjungos premija // Elektrėnų kronika. – 2006. – Sausio 13–19.
       28 N o r u t i e n ė  R .  Malkos, alus ir dar kartą malkos! // Respublika („Julius“). – 2005. – Liepos 16.
       29 Trys karaliai poetą dar kartą prikėlė iš primirštųjų // Lietuvos rytas („Mūzų malūnas“) – 2005. – Sausio 11.
      30 Mūsų metus kažkas išbraukia už mus [pokalbis su Lietuvos nacionalinės premijos laureatais rašytoju J. Apučiu ir poetu A. Marčėnu, užrašė Rimvydas Stankevičius] // Respublika („Julius“). – 2005. – Gruodžio 31.
       31 Jauna, žavi, veikli. Justina Stučinskaitė // Cosmopolitan. – 2005. – Nr. 3. – P. 30.
       32 Erotinio romano autorė – studentė // Respublika („Brigita“). – 2005. – Kovo 26.
       33 M i l a š i u s  A .  Bestselerių autorius įspūdžių ieškojo ir sąvartyne // Valstiečių laikraštis. – 2005. – Sausio 15.
       34 Ten pat.
       35 Ž i č k u v i e n ė  A .  Kapitonas tapo rašytoju // Klaipėda („Jūra“). – 2005. – Lapkričio 4.
       36 J u n e v i č i e n ė  D .  Išmokusi budizmo pamoką // Šeimininkė. – 2005. – Vasario 9–17.
       37 Ž e m u l i e n ė  L .  Romanistei eilėraščiai pabiro lyg iš dangaus // Lietuvos rytas. – 2005. – Sausio 7.
       38 Mūsų metus kažkas išbraukia už mus [pokalbis su Lietuvos nacionalinės premijos laureatais rašytoju J. Apučiu ir poetu A. Marčėnu, užrašė R. Stankevičius] // Respublika („Julius“). – 2005. – Gruodžio 31.
       39 Ar pinigai pakeis poetės gyvenimą [pokalbis su poete, eseiste, šių metų nacionalinės premijos laureate O. Baliukone, užrašė A. Jablonskienė] // Respublika. – 2005. – Sausio 15.
       40 V i t k ū n a s  M .  Muitininko uniforma rašytojui netrukdo kurti // Valstiečių laikraštis („Šeštadienis“). – 2005. – Vasario 5.
       41 Ž e m a i t i e n ė  R .  Jubiliejinės abėcėlės asociacijos [pokalbis su A. Karosaite] // Šeimininkė. – 2005. – Sausio 19.
       42 Vedybinio gyvenimo ekspertas // Moteris. – 2005. – Nr. 1. – P. 35.
       43 Apie pasiduodančių lėtinei savižudybei klaną [V. Kukulą kalbina V. Užusienis] // Respublika („Julius“). – 2005. – Balandžio 23.
       44 M a j o r o v i e n ė  V .  Reveransas mūzai // Moteris. – 2004. – Nr. 2. – P. 33.
       45 Ten pat. – P. 34.
       46 Ten pat. – P. 33.
       47 Apie pasiduodančių lėtinei savižudybei klaną [Valdą Kukulą kalbina Vidmantas Užusienis] // Respublika („Julius“). – 2005. – Balandžio 23.
       48 Aš į politiką neisiu…: D. Rekašienės interviu su rašytoju, poetu, teatro bei kino režisieriumi V. V. Landsbergiu // Šeimininkė. – 2005. – Rugpjūčio 17–23.
       49 P u t e i k i s  V .  Larso sniego jausmas // Moteris. – 2006. – Nr. 3. – P. 52.
       50 Š i m u k a u s k a i t ė  R .  Kūryba – kaip upė, ji turi tekėti // Gyvenimas. – 2005. – Spalio 15.
       51 M a j o r o v i e n ė  V .  Reveransas mūzai // Moteris. – 2004. – Nr. 2. – P. 34.
    52 K i r l y s  J .  Lietuvos kaimo rašytojų suvažiavimas Jonavoje // Lietuvos aidas. – 2005. – Liepos 11.
       53 M a j o r o v i e n ė  V .  Reveransas mūzai // Moteris. – 2004. – Nr. 2. – P. 33.
       54 Ten pat. – P. 34.
       55 N o r u t i e n ė  R .  Malkos, alus ir dar kartą malkos! // Respublika („Julius“). – 2005. – Liepos 16.
       56 Knygyne – skandalingas rašytojas // Laikinoji sostinė. – 2005. – Vasario 11.
       57 Geri poetai nebūna „geriečiai“ [pokalbis su A. Pogrebnojumi] // Žmonės. – 2006. – Nr. 8 (vasario 23). – P. 28–30.
       58 Suprastas genijus [pokalbis su Sigitu Geda] // Moteris. – 2005. – Nr. 5. – P. 18–24.
       59 Šiaulietiška Marimar istorija: buvusi muzikanto žmona, išbridusi iš skurdo, tapo rašytoja // Šiaulių naujienos. – 2005. – Kovo 4.
       60 Nelaiminga meilė virto optine apgaule: devyniolikmetė rašytoja savo knygai pasirinko gyvenimo žanrą // Kauno diena. – 2005. – Sausio 14.
       61 V a z b u t a i t ė  J .  Marius Burokas, poetas, vertėjas // Moteris. – 2005. – Nr. 2. – P. 89.
       62 K n i e ž a i t ė  M .  Romanas „Dešimt“: Parašytas moters, skaitomas vyrų // Respublika. – 2005. – Kovo 10.
       63 Š e m e l y t ė  R .  Dabrišius yra reiškinys // Šeimininkė. – 2005. – Lapkričio 30–gruodžio 6.
       64 M i l a š i u s  A .  Bestselerių autorius įspūdžių ieškojo ir sąvartyne // Valstiečių laikraštis. – 2005. – Sausio 15.
       65 Rašytoja myluoja savo knygas kaip vaikus [pokalbis su rašytoja U. Barauskaite apie naująjį romaną „Dešimt“, užrašė R. Gerbutavičius] // Lietuvos rytas („Savaitgalis“). – 2005. – Balandžio 1.
       66 Ž e m a i t i e n ė  R .  Jubiliejinės abėcėlės asociacijos [pokalbis su A. Karosaite] // Šeimininkė. – 2005. – Sausio 19.
       67 M a j o r o v i e n ė  V .  Kartais būdavau šlykštus // Moteris. – 2004. – Nr. 4. – P. 46.
       68 Ten pat. – P. 50.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1