Vasario 14 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvyko 2005 m. lietuvių literatūros aptarimas, kurį suorganizavo Šiuolaikinės literatūros skyrius. Moderatorė Elena Baliutytė paskelbė pokalbio temą „Ar literatūra, kovodama su banalybe, pati netampa banalybe?“ Beje, į ketvirtą kartą organizuojamą literatūrinio derliaus svarstymą susirinko tik LLTI mokslininkai. Tikriausiai kitus literatūros specialistus suviliojo Šv. Valentino dienos linksmybės.
       Aušra Jurgutienė pranešime „Prisitaikėlė ar disidentė?“ per mąstymo, retorikos, rinkos, skaitytojo ir visuomenės sąmonės prizmę žvelgė į prozos kūrinius. Atkreipusi dėmesį, jog šiandien pernelyg lengvai nurašoma masinė bei grafomaniška literatūra, kėlė svarbius klausimus. Kaip literatūra paliudija mūsų kaitą gyvenime? Kaip pilietiškumas, demokratiškumas atsispindi prozoje? Akyliau įsižiūrėjo į ryškia reklaminių prožektorių šviesa nutviekstą „pragmatiškojo feminizmo“ literatūrą, kuriai atstovauja A. Urbonaitė, U. Barauskaitė, Z. Čepaitė, J. Ivanauskaitė. Nuo šios literatūros atribojo L. S. Černiauskaitės kūrybą – ją literatūrologė apibūdino kaip „talentingą ir svarbų disidentinį atvejį kulinarinės literatūros fone“. Aptardama eseistinę literatūrą, A. Jurgutienė teigė, kad šio žanro autorius ne visada lydi kūrybinė sėkmė, tai liudija kai kurie G. Beresnevičiaus, J. Baranovos tekstai. R. Rastausko esė „Kitas pasaulis“ esąs „galingas sovietmečio kartos įžodinimas“, kuriame fiksuojami „gilūs pamatinio būvio pjūviai“. Vyresniosios kartos prozininkai (R. Granauskas, P. Dirgėla, V. Martinkus) nebekuria „gurmaniškos literatūros“, jie per stipriai prisirišę prie didingų ir taurių vaizdinių, svarbių gyvenimo įvykių, ezopinio pasakojimo, sovietinės-posovietinės aplinkos refleksijos.
       Dalia Satkauskytė pranešime „Trumpų sakinių terorizmas“ analizavo nuvertėjusią kalbos, stiliaus reikšmę šiuolaikinėje literatūroje. Tai liudija ne tik A. Urbonaitės romanas „Posūkyje – neišlėk“, bet ir J. Ivanauskaitės „Miegančių drugelių tvirtovė“. Šis romanas „nepaskaitomas“ kaip tik dėl prasto stiliaus. U. Barauskaitės romanas „Dešimt“ kalbos požiūriu įvertintas teigiamai, kūrinys parašytas kasdieninės kalbos ritmu. Pasakiusi, kad „trumpi sakiniai savaime nėra nei gerai, nei blogai“, pranešėja pagyrė tik meistrišką minimalistinį L. S. Černiauskaitės stilių. Literatūrologė sakė niekaip neprisivertusi skaityti prozos, tačiau perskaičiusi daug poezijos. Aukšta menine praba, anot vertintojos, pasižymi A. Marčėno „Pasauliai“, A. Andriuškevičiaus „(Prieš)paskutiniai eilėraščiai“. Šiuolaikinę literatūrą D. Satkauskytė apibūdino citata iš R. Musilio romano „Žmogus be savybių“: „Laikraščiai kuria literatūros istoriją“.
       Algis Kalėda „tikros literatūros“ titulą suteikė V. Martinkaus „Šuns mazgui“ ir A. Šlepiko „Lietaus dievui“, pažymėjo, jog A. Andriuškevičiaus „(prieš)paskutiniai eilėraščiai“ taip pat yra „šilta, išgyventa knyga“. Šie autoriai kūrybingi, jie nesimėgauja specialiais efektais, rašo tai, ką jaučia.
       „Kitokias knygas“ analizavo ir Jūratė Sprindytė, išskyrusi G. Klimaitės literatūrinį debiutą „Liūdnas malonumas“ ir V. Martinkaus „Šuns mazgą“. Pastaruosiuose kūriniuose literatūra dar suprantama kaip žodžio menas, kuris baigia išnykti šiuolaikinėje „estradinėje“ literatūroje. Kita vertus, mokslininkė tvirtino, jog literatūra šiandien gyvena tikrą gyvenimą, džiugina jos įvairovė, todėl kalbėti apie krizę nėra jokio pagrindo.
       Donata Mitaitė kalbėjo ir apie prozą, ir apie poeziją, ir apie eseistiką. Iš poetų ji išskyrė T. Venclovą, V. Kukulą, „bandantį prisijaukinti mirtį“, o iš prozininkų – A. Šlepiką, kuris „moka iš banalybės padaryti literatūrą“. Praėjusių metų eseistiką pranešėja įvertino kritiškai. Eseistai nebeturi naujų patirčių (S. Parulskis) arba kalba ir galvoja, kokie jie gražūs, kai šitaip kalba (K. Navakas). Autorė įžvelgė ir aptarė svarbią literatūros tendenciją – detektyvo elementų aktualizaciją, tampančią tiltu, kuriuo mėginama pereiti nuo masinės literatūros prie tos, kuri pretenduoja tapti rimtąja (G. Adomaitytės, Z. Čepaitės, E. Černiauskaitės proza). Labiausiai mokslininkei patikęs Z. Čepaitės romanas „Neapšviestas kelio ruožas“, kurį ji pavadino dokumentikos ir fikcijos hibridu ir kuris „peržengė ribą, skiriančią populiariąją ir rimtąją literatūrą“.
       Solveiga Daugirdaitė į poleminį pokalbį įtraukė P. Pukytės knygą „Jų papročiai“, kuri iš tiesų „nėra kelionių literatūra“. Autorė turi humoro jausmą, „iš nieko padaro knygą“. Atrodo, įdomius tekstus šiandien parašo tie, kurie neturi pretenzijų. L. S. Černiauskaitė, nors ir talentinga, bet jos „Artumo jausmo“ mentalitetas – „Panelės“ žurnalo lygio.
       Loreta Mačianskaitė kalbėjo apie bendrąsias literatūros tendencijas. Literatūra turškiasi banalybėje, neaiškūs kriterijai, kuriais remiantis skiriamos premijos, nėra autoritetingų kritikų, todėl įsivyravo anoniminė kritika. Metų atradimu literatūrologė pavadino G. Dabrišiaus „Sviest akmenuką“, o labiausiai patikusiomis knygomis – R. Rastausko „Kitą pasaulį“, V. Martinkaus „Šuns mazgą“.
       Gintarė Bernotienė analizavo G. Dabrišiaus, D. Kajoko, A. Marčėno poeziją. Gamtos jutimas, natūralumas, „užpatentuotos formulės“, stebėjimo laisvė būdinga G. Dabrišiui („Sviest akmenuką“). „Karvedys pavargo nugalėt“ nėra geriausia D. Kajoko knyga, bet joje yra gerų eilėraščių. A. Marčėno „Pasauliai“ – „kaip reta filologinė“ poezija, joje daug prasmių ir asociacijų, esama ir banalumo, kurį „nukenksmina“ kuriamas asmeninis mitas, „poetinio pasaulio redukcija“.
       Gitana Notrimaitė aptarė jauniausių poečių – S. Paliulytės, J. Butkytės, E. Striogaitės – kūrybą. Emocinė išpažintinė poetika, infantilumas, poetinės figūros, ateinančios iš romantizmo, būdingos S. Paliulytės knygai „P. S.“. J. Butkytės eilėraščiuose („Voratinkliais apsigobusios“) vyrauja futuristinė raiška, bet „kartais užsiangažuojama formos paieškoms“. E. Striogaitės „Vienišėja“ – „elegantiška lyrika“, joje autorė reflektuoja save kaip poetę. Atsvara jaunosioms poetėms – T. Marcinkevičiūtės poezija („Dėkoju už alyvas“), vengianti sentimentalumo, socialinių problemų. Tačiau poetė pernelyg įkyriai adoruoja eilėdarą, pagrįstą jambu ir chorėju. Ar tobulas eiliavimas yra poezija? – retoriškai klausė G. Notrimaitė.
       Nerijus Brazauskas pranešime „2005 m. lietuvių romanai, arba Realizmo renesansas“ analizavo naują romano raidos tendenciją – realistiškai vaizduoti žmogų, jo kasdienio gyvenimo aktualijas. Akivaizdi rašytojų ir leidėjų orientacija į numanomą skaitytoją. Romanistai, kurių gretose aktyviai mėgina įsitvirtini žurnalistės, į antrąjį planą nustumia meninę kalbą, stilių, kūrėjo savitumą. Iš visų praėjusiais metais pasirodžiusių romanų N. Brazauskas išskyrė tris: R. Klimo „Maskvos laikas“, V. M. Knabikaitės „Mėnesiena tamsiame lange“, A. Imbraso „Klajūnas“.
       Virginijus Gasiliūnas išsamiai aptarė memuarinio pobūdžio literatūrą (dokumentų rinkinį „Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje: 1940–1990“), G. Giunterytės-Puzinienės knygą „Vilniuje ir Lietuvos dvaruose: 1815–1843 metų dienoraštis“ ir kt.). Jis sakė nusivylęs L. Šepečio „Neprarastąja karta“, kuri nieko nepasako apie kultūrą, „bet daug pasako apie autorių“. Estetinį pasitenkinimą literatūrologui suteikęs B. Jonuškaitės „Eksperimentas“. V. Gasiliūnas akcentavo ryškėjančią dokumentinės prozos paradigmą (R. Vanago, U. Babickaitės kūriniai). Memuaristikos bei dokumentikos esama ir V. Martinkaus, J. Apučio prozoje. Iš grožinės literatūros pranešėjas išskyrė P. Rakštiko miniatiūras „Vėjas, lapas ir rakursas“, A. Šlepiko „Lietaus dievą“, M. Ivaškevičiaus pjesę „Artimas miestas“, atskirus G. Dabrišiaus, A. Andriuškevičiaus, S. Stacevičiaus, M. Buroko eilėraščius.
       Vaikų ir jaunimo literatūros problemas reflektavo Loreta Jakonytė. Pirmiausia ji atkreipė dėmesį, kad literatūroje jaunimui debiutavo ir gerai žinomi kūrėjai bei kultūros veikėjai, pvz., prozininkas R. Lankauskas, fotografas A. Žižiūnas ir net literatūros tyrinėtojas bei leidėjas S. Žukas. 2005 m. knygose įžvelgiamos dvi ryškios kryptys: 1) vadinamoji nonsenso literatūra ir 2) realistinė proza, gvildenanti naujas posovietinės tikrovės socialines realijas ir su jomis susijusias aštrias psichologines problemas. Pirmoji kryptis ypač kūrybiška ir įdomi literatūriniu požiūriu, ją reprezentuoja V. V. Landsbergio kūryba. Pernai jis išleido net tris knygas, iš kurių labiausiai pavyko dinamiško siužeto, netikėtų situacijų, komiškų personažų literatūrinė pasaka „Pelytė Zita“ (bendraautorė dailininkė Sigutė Ach). Socialinės problematikos kryptį ryškiausiai reprezentuoja K. Sajos romanas „…kurio nieks nemylėjo“. Estetinės kokybės, autentiško pasakotojo balso, subtilesnio pasaulėvaizdžio ir netikėtų rakursų stinga daugeliui kūrinių. Be to, autoriai niekaip neapsibrėžia savo adresato, o tai daro įtaką meninei tekstų kokybei.
       Po pranešimų vyko diskusijos, jose dažnai pasigirsdavo frazės: „nuvėsęs humanizmas“, „žurnalistinė literatūra“, „J. Baranovos literatūrinė kritika“, „vienadieniai kūriniai“. Prireikė ir kompromisų, kad būtų sudarytas 2005 m. knygų dvyliktukas. Šįkart į kūrybiškiausių knygų sąrašą pateko: J. Apučio „Vieškelyje džipai“, L. S. Černiauskaitės „Artumo jausmas“, G. Dabrišiaus „Sviest akmenuką“, D. Kajoko „Karvedys pavargo nugalėti“, R. Klimo „Maskvos laikas“, A. Marčėno „Pasauliai“, V. Martinkaus „Šuns mazgas“, K. Navako „Gero gyvenimo kronikos“, S. Parulskio „Miegas ir kitos moterys“, R. Rastausko „Kitas pasaulis“, A. Šlepiko „Lietaus dievas“, T. Venclovos „Sankirta“. Kaip jau žinome, „Vilniaus knygų mugėje-2006“ LLTI premijos laureatu buvo paskelbtas Rolandas Rastauskas.

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1