Algimantas Baltakis. ŽVIRBLIŲ ŽIEMAVIETĖ. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 151 p.

       Vyresniųjų poetų kūryba pastaruoju metu maloniai stebino – Just. Marcinkevičius, H. A. Čigriejus, M. Martinaitis ir kai kurie kiti bent iš dalies atnaujino savo poetinę kalbą, vienaip ar kitaip reagavo į pokyčius literatūroje ir visuomenėje.

       Pirmasis įspūdis skaitant Algimanto Baltakio rinkinį „Žvirblių žiemavietė“ – nejauku. Trikdo didžiulis neatitikimas tarp recenzento poezijos supratimo, A. Baltakio vietos literatūriniame gyvenime ir skaitomų tekstų. Dėl savo neišmanymo ar sutrikimo recenzentas bandė skaityti autoritetų tekstus apie A. Baltakį tikėdamasis nuraminimo ir patikinimo, kad poetas iš tiesų yra lietuvių poezijos klasikas. Dažniausiai teko aptikti A. Baltakio kūrybą apibūdinant kaip bendravimo (V. Daujotytė), „familiaraus kontakto“ lyriką (V. Areška); ji orientuojasi į kasdieniško pašnekesio situaciją; eilėraščiams būdingas siužetiškumas ir t. t.

       Tą patį galima būtų konstatuoti ir perskaičius šią knygą – išlieka atvirumas, nuoširdumas, autentiškumas, bendravimo poetika ir kiti bruožai, jau senokai įvardyti recenzijose, studijose, monografijose. Tačiau vien konstatuoti recenzijai nepakanka, o ir tų žodžių reikšmė kiekvienu atveju reikalauja patikrinimo. Pradžiai paimkime kad ir tokį pavyzdį:

Ak, tos dienos: 
jos kalba ir kalba, 
triukšmauja. 
O naktys 
– vis tyli. 

Vilniuje, 
ačiū Dievui, 
dar esama 
ir tokių gatvelių, 
kurios tyli 
net ir dieną... 

 

 
(p. 23)

       Galima šį tekstą pavadinti ir bendravimo poezija. Labiau bendravimu negu poezija. Jokiu būdu nepriekaištauju (atvirkščiai, simpatizuoju) paprastumo poetikai, kasdienėms pasakojimo intonacijoms poezijoje. Akivaizdu, kad A. Baltakio poetika labiausiai orientuota į pasakojamojo tipo eilėraštį, į kasdienišką pašnekesį, į šnekamąją kalbą, ir tai ankstesniais laikais padėjo poezijai nusikratyti oficialumo štampų, tapti labiau asmeniška, intymia. Tačiau skaitant šiandieninius A. Baltakio posmus į galvą lenda poezijos elementorius: kad ir pasakojamoji, kad ir kokia paprasta ji būtų, bet jos atpasakoti be semantinių nuostolių niekaip negalėsime. Kaip yra su cituotu eilėraščiu (o ir su daugeliu kitų „Žvirblio žiemavietės“ tekstų)? Na taip, dar yra ramių gatvelių, pasaulis skuba, vaikosi netikrų, laikinų vertybių; reikia sustoti, susimąstyti apie patvaresnius, amžinus dalykus. Kas dar? Nelabai kas ir lieka. Arba kažko nesupranta, kažko neįžvelgia recenzentas. Bet jeigu prielaida, kad šį eilėraštį galima atpasakoti be didesnių nuotolių, bent iš dalies teisinga, tai reiškia, kad tekstas savo forma nesukuria jokios papildomos informacijos. Jeigu taip, tada tai nėra meninis tekstas, nes jis nėra pakeičiamas jokiu kitu. Ką jau ten tekstas – pati poezija dažnai apibrėžiama taip: kalba, kur nepakeisi nė vieno žodžio. Trūksta esminio poezijai parametro, kurį, tarkim, P. Ricoeuras pavadintų reikšmės pertekliumi, na o recenzentas tiesiog pasiilgsta kažko neapčiuopiamo, į ką paprastai nurodo eilėraštis, ne vien konstatavimo.

       Galbūt iš karto reikia pasakyti, kad galiu vertinti ne visus tekstus. Ir štai kodėl. Regis, vienas iš svarbiausių A. Baltakio poezijos aspektų buvo laikomas jos autentiškumas, ypač „Strazdiškio elegijų“. Tačiau „Žvirblių žiemavietėje“ autentiškumas yra pakeičiamas asmeniškumu, o poezijoje tai toli gražu nėra tas pats. Dėl to asmeniškumo ne tik kad trūksta distancijos, kuri leistų susikurti estetinei erdvei, tačiau ir vertinti tų tekstų beveik neįmanoma dėl rizikos įžeisti patį asmenį. Todėl viskas, kas sakoma šioje recenzijoje, netaikoma skyriui „Galupio elegijos“, kuris dedikuotas žuvusiam sūnui, taip pat skyriui „Izetai, broli mano“, skirtam Izeto Sarajličiaus atminimui ir apimančiam ne tik A. Baltakio dedikacijas bosnių poetui, bet ir jo laiškus, verstus eilėraščius. Beje, nenuostabu, kad laiškų publikaciją autorius laiko „svarbiu savo naujos knygos akcentu“ (p. 66). Jie, be abejo, turi vertės ir galbūt yra įdomiausi šiame rinkinyje, bet tai jau ne estetinė vertė, o kultūrinė, – tam tikras dokumentavimas, literatūros istorijos fonas. Atrodo, ir visa A. Baltakio knyga atlieka panašų vaidmenį – ji liudija poeto aktyvumą, dalyvavimą literatūriniame gyvenime, yra literatūros konteksto, fono dalis, bet jau nedalyvauja ieškojimo procesuose.

       Asmeniškumas, be abejo, dažnai gali įgyti autentišką meninę formą, tačiau šioje A. Baltakio knygoje autentika skleidžiasi laiškuose, o eilėraščiuose lieka daugiau asmeniškumo. Tam pagrįsti nereikia didelių interpretacijų ir analizių – vien jau tai, kad poetas per knygos pristatymą atsisakė skaityti „Galupio elegijas“ ir tai atlikti patikėjo aktoriui, gan iškalbingai parodo, jog meninės distancijos tikrai trūksta ir dominuoja asmeninės prasmės.

       Jau banalu sakyti, kad paprastumas poezijoje visada yra rizikingas, nė kiek nelengvesnis kelias, negu sudėtingo, komplikuoto teksto rašymas. Netgi rizikingesnis, nes iš pirmo žvilgsnio nesunkiai įveikiamas. Aiškumas ir paprastumas, A. Baltakio poezijos kertiniai stulpai, deja, nesukuria daugiaprasmiškumo, parabolės, metaforos, palyginimai čia beveik neinterpretuotini, labiau linkstama į vienareikšmį, vienakryptį pasakėtišką, didaktišką reikšmės perkėlimą (net ir eilėraštis toks yra – „Pasaka apie ropę“). O kalbos paprastumas per dažnai nusileidžia įprastumui, kalbos nuovargiui („Mano žodis / pavargo“, p. 98).

       Sovietmečiu A. Baltakio, „Odės aiškumui“ autoriaus, kūrybos paprastumas atitiko socialistinio realizmo suprantamumo reikalavimą – menininkas turėjo reikšti savo poziciją aiškiai, tvirtai, ir kuo karščiau (nuoširdžiau?), tuo geriau. Bet ir šiandien nemažai intonacijų, pačių poetinių principų primena dar anų laikų estetiką. Pavyzdžiui, toks aštuoneilis:

Ko, prozininke, vis pluši tu? 
Paduok man mintį – tą ar šitą: 
Paversiu ją strėle aštria 
Su rimo plunksna įmantria, 
Ją ant stangrios templės uždėsiu, 
Įtempsiu lanką ir tada 
Paleisiu ją, kur panorėsiu, 
Ir mūsų priešo lauks bėda! 

 

 
(p. 123)

       Kalbos stangrumas labiau konstatuojamas, o ne sukuriamas. Palyginimui posmas iš ankstesnių – „Keturių stygų“ – laikų, kai populiaresnės buvo ne strėlės, o raketos.

Kad taip eiles paleidus 
Lyg raketą, – 
Kad jos į sielos gilumas nuskrietų 
Ir apie širdį suktųsi ilgai. 

       Jau sovietmečiu kritika buvo taikliai įvardijusi nemažai A. Baltakio poezijos silpnųjų vietų, bet kartu jas kanonizavusi tarybinės lietuvių literatūros istorijos antrajame tome (paviršutiniškumas, didaktiškumas, poetinės transformacijos trūkumas; o jei dar atmestume komplimentus komunistinei pasaulėžiūrai...). Pasikeitus politinei santvarkai logiška būtų laukti naujo įvertinimo, bet S. Parulskio kritika, pasirodžius A. Baltakio rinktinei „Apvirtę Grįžulo Ratai“, pati susilaukė kritikos, nors įvardijo tas pačias bėdas, apie kurias buvo kalbėta ir anksčiau, tačiau tarsi neatskleidė beveik nieko pozityvaus. Bet štai praėjo nemažai laiko, tekstai pasikeitė, o priekaištai – identiški. Tada imi galvoti, kad vargu ar poezijai esminės įtakos turi politinė santvarka, vertintojo priklausymas jaunesnei kartai ar simpatizavimas kitoms estetinėms orientacijoms. Be reliatyvių poezijos supratimo, vertinimo kriterijų lieka juk ir universalieji, kitaip visiškai nieko nenutuoktumėm, o juolab nesižavėtumėme, – ką ten Homeru, – H. Radausku, S. Nėrim, J. Aisčiu.

       Recenzentas pasilieka dar vieną abejonę – galbūt jo lūkesčiai neatitinka šios poezijos siekių, galbūt jis skaito „ne tuo kodu“. Regis, dainų tekstai, kurie garsina poetą, ir panašaus pobūdžio „taikomoji literatūra“ (dedikacija, aforizmas, sąmojis) yra artimesnė jo talento prigimčiai. Beje, tokio tipo literatūra šiandien, kai estradoje klesti banalybės, yra labai aktuali ir reikalinga. Visai kitokį įspūdį paliko beveik tuo pačiu metu išleista A. Baltakio meilės lyrikos knyga „Pusryčiai dviese“, kuri pasirodė kur kas simpatiškesnė ir labiau atitinkanti žanrą. Bet vargu ar A. Baltakiui užtektų dainų ir meilės poeto titulo. O kalbėti apie „aukštąją“, „rimtąją“ lyriką, apie lyrikos kanoną ir A. Baltakio kūrybos vietą jame sudėtinga ir ne taip savaime aišku, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio.

       Rašau šią recenziją per šienapjūtės atokvėpius, todėl jaučiuosi tarsi ne visai svetimas „pirmajai kartai nuo žagrės“ ir dar ne visiškai atsidėjęs interneto lankoms. O vis dėlto – lengviau būtų iškrauti keletą vežimų šieno ar nupjauti lanką.


Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1