Kazys Saja. Nuotrauka iš rubinaitis.lnb.lt       Rašytojas Kazys Saja tikina, kad šiemet pasirodys paskutinis jo darbas-atsisveikinimas su jaunaisiais skaitytojais – romanas „Čia kažkas yra“. „Žinau, kad man neliko daug laiko“, – tarsteli 77 metų rašytojas ir patikslina, kad suaugusieji dar gali tikėtis jo kūrybos. „Rašysiu, kol būsiu gyvas ir dar blaivaus proto“, – sako jis.

 

       Literatūrologas Kęstutis Urba neabejoja, kad K. Saja – „vienas iš svarbiausių XX amžiaus antros pusės ir XXI amžiaus pradžios rašytojų vaikams ir paaugliams“. Anot. K. Urbos, rašytojas skirtingais kūrybos žanrais ne kartą pasukdavo lietuvių literatūrą vaikams nauja vaga. Kaip pastebi literatūrologas, K. Saja „nėra parašęs nė vieno lengvabūdiško kūrinio, kelia esmines visuomenės problemas“.

 

       „Jo literatūrinės pasakos, ypač „Peštukai ir nykštukai“, kurią paskui įjungė į didesnę knygą „Ei, slėpkitės“, įnešė į pasakos istoriją gražaus psichologizmo, psichologinės motyvacijos. K. Saja savo kūryba paaugliams („Būrimas obuolių sėklomis“, „Gvidono apsiaustas“ ir kitomis) užsirekomendavo kaip problemas keliantis rašytojas, kurios kai kuriems skaitytojams pasirodydavo per daug sudėtingos. Bet tokia jau yra autoriaus prigimtis – pilietinė atsakomybė rašant vaikams. Štai pati naujausia rašytojo knyga „Septyni miegantys broliai“, kuri šiemet pateko į Metų knygos rinkimus, irgi tokia gana netikėta“, – žvelgė į rašytojo literatūrinį kelią literatūrologas K. Urba.

 

       Rašytoja Renata Šerelytė pastebi, kad K. Sajos knygos vaikams įkūnija tai, apie ką rašė Henrikas Radauskas: „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“. „Svarbiausia – vaikui įkvėpti norą kažkokios paslapties, stebuklo troškimą, žinojimą, kad be šio pasaulio, kuris irgi gana įdomus, egzistuoja ir kitas – neįprastai įdomus, mistiškas, paslaptingas – padėti vaikui patikėti tuo pasauliu. Skaitydamas K. Sajos knygas vaikas tiki“, – pabrėžė pašnekovė.

 

       Literatūrologė Loreta Žvironaitė priduria, „kad ne tiek daug lietuvių literatūros vaikams kūrėjų, kurie per nuostabą, abejones, kančią siūlytų ieškoti gyvenimo prasmės, nepaslysti sudėtingų gyvenimo klausimų akivaizdoje“. „K. Saja lietuvių vaikų literatūroje man, pirmiausia, yra filosofinių literatūrinių pasakų „Ei, slėpkitės“, „Už nevarstomų durų“ ir „Gvidono apsiaustas“ autorius. Jose slypi amžinųjų vertybių – tiesos, gėrio, laimės – paieškos. Pats rašytojas jas suvokia kaip amžinąsias doro žmogaus ugdymo ir jo egzistavimo problemas“, – apie K. Sajos kūrybą kalba L. Žvironaitė.

 

       Su rašytoju K. Saja – apie atsisveikinimą, kūrybą vaikams, vaikystę ir rašytojo misiją – kalbasi Absoliuta Andželika Lukaitė.

 

       Prasitarėte, kad šių metų pabaigoje išeis, kaip pats sakėte, knyga nebemažiems skaitytojams, romanas „Čia kažkas yra“. Kodėl sakėte, kad ji – Jūsų atsisveikinimas su jaunaisiais skaitytojais?

 

       Šiemet man sukako 77 ir aš negaliu atsistebėti, kaip nuo tėvo užsikrėtęs džiova ir nepaimtas į sovietinę kariuomenę, kuri nebuvo labai išranki, jau keturis kartus buvęs reanimacijoje (pernai buvau net nualpęs), vis dar esu čia. Žinau, kad man neliko daug laiko. Bet aš žiūriu į tai labai blaiviai, be kvailo optimizmo.

 

       Žinoma, vaikams, kurie dabar sako gyvenimui „Sveikas!“, „Labas!“, galbūt nereikėtų pasakoti tokių dalykų, bet vėliau, kai vaikas sužino, kad žmogus nėra amžinas, pradeda mąstyti. Man atrodo, kad nieko bloga, jei dar turėdamas blaivią galvą gali su juo per kokią nors gražią novelę, per kokį nors pasakojimą tai padaryti.

 

       Ar jaučiate, kad Jūsų jaunasis skaitytojas užaugo, o naujai kartai nebeįdomu, ką rašote?

 

       Ne, ne todėl. Knygą sugalvoti, išnešioti reikia poros metų. Aš žinau, kad nesiimsiu naujos knygos. Jei ką nors ir parašysiu, tai epizodiškai. Rašysiu, kol būsiu gyvas ir dar blaivaus proto. Ypač suaugusiems, kuriems norėtųsi daug ką pasakyti, nors jie to ir nepaiso. Su jaunuoju skaitytoju man dar pavyksta susikalbėti nepaisant visų kompiuterinių žaidimų. Yra dar žmonių, kurie skaito, tik tos knygos darosi vis brangesnės.

 

       Sakykite, kaip galima vieną dieną imti ir suprasti, kad daugiau neberašysi – nė vieno karto – kokiai nors grupei skaitytojų? Ar tai įmanoma ir ar tai nėra dirbtina?

 

       Jei amžius yra jau pakankamai nemažas (tikrai nemenkas), supranti, kad esi kaip šeimininkė, kuri žino, kad užmaišė paskutinę savo duoną, nes ateityje dėl kokių nors priežasčių jos jau nebekeps.

 

       Tai yra labai natūralu. Priežasčių matau pakankamai, todėl vaišindamas svečius galiu pasakyti: „Čia yra mano kepta paskutinė duona – valgykite, vaišinkitės, aš labai stengiausi, kad ji būtų gardi“. [...]

 

       Kadangi per amžių pasidariau grafomanas ir tiesiog (galima tai sakyti su humoru, galima be jo), paprasčiausiai nematau gyvenime tikslo, nebeturiu noro ką nors pasakyti. Pavyzdžiui, apie dabar sukrėtusią Lietuvą D. Kedžio ir pedofilijos istoriją (bet šį sykį aš savo nuomonės nesakysiu).

 

       Iki šiol tebelipdau, tebetaisau, tebepildau knygą suaugusiems. Iki šiol tikėjausi ir žmonai sakiau, kad turbūt šią knygą ji išleisianti jau po mano mirties, bet kadangi vis dar esu gyvas... Tai yra novelių, filosofinių pasakojimų, galbūt net pasakų knyga, todėl ją galima pildyti be galo. Šioje knygoje aš nekalbu apie jokį atsisveikinimą su suaugusiais. Dėl įvairių kliūčių knyga, kuri turėjo išeiti šias metais, matyt, išeis kitų metų pavasarį.

 

       Tad apie ką bus naujoji knyga jauniesiems skaitytojams (romanas „Čia kažkas yra“)? Kaip atsisveikinsite?

 

       Tai yra nedidelis romanas ir novelė, kuri vadinasi „Plunksna“. Tai pasakojimas, kuriuo aš sakau: „Dabar jau atsisveikinu su jaunuoju skaitytoju“. Visą laiką stengiausi pavaizduoti vaiką, kuris man yra įdomus. Vaikas, kuris gyvena pertekliuje, kurio vienintelė bėda, kad jis nuobodžiauja, nes jis visko yra pertekęs, neišgyvena jokių ypatingų sukrėtimų.

 

       Toks gyvenimas nepanašus į mano vaikystę, todėl beveik visos mano knygos vaikams yra apie nelaimingą vaiką, kurio niekas nemylėjo, apie vaiką, kuris turi įveikti begales sunkumų ir jis tampa šaunus, jeigu jis juos įveikia. Mano herojų gyvenimas nėra lengvas.

 

       Šitoje knygoje aš vaizduoju berniuką, dėl kurio kaltės, kaip jis pats mano, žuvo jo mama ir jo įtėvis. Savo tėvo jis beveik neprisimena. Netekęs motinos ir įtėvio, ligoninėje iškentęs operacijas (pats toje avarijoje dalyvavo), jis ima ieškoti savo tikrojo biologinio tėvo.

 

       Sakykite, ką Jums reiškė – rašyti vaikams?

 

       Aš turėjau pats, su kartėliu galėčiau pasakyti, labai „spalvingą“ vaikystę. Patyriau našlaičio dalią. Kai kurie labai smarkiai perdeda kalbėdami, kad jei vaikas neturi mamos, neturi tėčio, tai su juo yra baigta.

Su pavydu žiūrėdavau globos namuose į puikiai aprengtus, puikiai pamaitintus vaikus. Kai prisimenu savo utėles, savo badmiriavimą, kaip penkerius metus verkiau ir niekaip negalėjau išprašyti, kad mane leistų kur nors mokytis (supratau, kad baisus skurdas neleidžia to padaryti)... Penkeri metai, išbraukti iš mano vaikystės, trokštant mokytis ir negalint to daryti. Taigi turiu, ką papasakoti. Tai vienas dalykas.

 

       Antras dalykas yra tas, kad sovietmečiu rašant vaikams buvo galima išvengti sovietinės propagandos, neatiduoti bolševikinės duoklės. Dabar tenka tą duoklę atiduoti postmodernizmui. Dažnai labai šlykščiam.

 

       Paskutiniame „Naujosios Romuvos“ numeryje yra labai įdomus Algio Uždavinio straipsnis apie tai, kas yra postmodernizmas, kur ritasi žmonija. Aš galiu tų šlykštybių, kurios yra madingos literatūroje suaugusiems, nedėstyti. Nors ir skaudžius dalykus rašydamas, galiu nepilti tos purvo dozės.

 

       Rašydamas suaugusiems galbūt neišvengčiau vaizdavimo tokių scenų, apie kokias mes dabar girdime D. Kedžio byloje. Įdomiau pasirinkti tokį [kūrinio] žanrą, kur galima įdėti humoro, filosofijos ir tikrovės tiek, kad nereiktų maudytis purve.

 

       Savo kaip rašytojo kelią pradėjote 1954 metais, parašęs pirmąją pjesę „Lažybos“. Nuo to laiko iki dabar praėjo daugiau kaip pusė amžiaus. Kaip per tą laiką keitėsi Jūsų požiūris į rašytojo misiją?

 

       Pradžioj man norėjosi išreikšti save. Tuo metu lietuviškų pjesių buvo labai mažai. Man kaip didžiausias komplimentas nuskambėjo, kai skaitant kažkurį pjesės „Lažybos“ variantą (nežinau kelintą), kažkas pasakė, kad pakvipo dobilais. Toks buvo komplimentas, kurį iki šiol atsimenu.

 

       1956 metais, vengrų revoliucijos paskatintas, aš parašiau, man atrodo, pačią aštriausią savo pjesę „Septynios ožkenos“. Joje tiek tiesos buvo, kad vėliau M. Sniečkuvienė mane įtikinėjo, kad tik A. Sniečkus manęs pasigailėjo ir išgelbėjo nuo lagerio.

 

       Anksčiau man norėjosi pasakyti daugiau tiesos apie realų gyvenimą, o dabar man norisi pasakyti daugiau egzistencinių dalykų. Labai pulčiau į puikybę sakydamas, kad stengiuosi, jog mano tekstai turėtų filosofinės prasmės ar kažko panašaus, bet man norisi tai padaryti. Ir kartais pavyksta.

 

       Kaip garbaus amžiaus rašytojai žino, kokių kūrinių reikia vaikams? Ar jie nuklysta į savo prisiminimus, ar visą gyvenimą lieka vaikai?

 

       Nesvarbu, rašytojas subrendęs, pražilęs ar nuplikęs, bet jame turi būti gyvas vaikas. Ką reiškia vaikas? Rašytojas turi būti šiek tiek naivus, truputėlį pramuštgalviškas, nuoširdus. Šitų visų savybių turint galima būti vaikų rašytoju.

 

       Ko palinkėtumėt kolegoms rašytojams, kurie teberašys mažiesiems?

 

       Aš noriu jiems palinkėti, kad jie būtų savimi, kad būtų sąžiningi. Manau, kad vaikų rašytojas negali pamiršti moralės (ji turi būti neįkyri), negali pamiršti ir vertybių – tiesos, doros ir grožio troškimo.

 

       Jeigu turėčiau anūkų, nenorėčiau, kad jie skaitytų tokias knygas, kuriose viso to nėra. Kai kurių dabartinių rašytojų knygose gėris ir blogis visiškai nebeturi ribų, jie sumaišomi. Kartais chuliganizmas ir amoralumas netgi skatinami. Aš dabar nenoriu vardinti autorių pavardžių, tačiau tokių tikrai yra, galbūt tik suaugusiųjų literatūroje kiek daugiau.

 

       Kokie Jūsų tolimesni kūrybiniai planai?

 

       Kaip aš jau minėjau, išeis mano paskutinė knyga jaunam skaitytojui. Rašytojų sąjungos leidykloje guli naujas tekstas suaugusių knygai, kuri vadinsis „Nežinia kur, nežinia kas“ (suaugusiems skirti apsakymai, iš dalies galima vadinti suaugusiems skirtomis pasakomis). Man atrodo, kad šito gali užtekti mano gyvenime. 

 

       lrt.lt

       2009-10-18

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1