Antrasis kultinio amerikiečių poeto ir rašytojo Charleso Bukowskio eilėraščių rinkinys lietuvių kalba, skirtas keistam žmogiškųjų santykių fenomenui, vadinamam meile. Nors jame nė su žiburiu nerasi nei seilėtų pavirkavimų, nei romantiškų padūsavimų, tačiau tarp šiurkščių ir nesumeluotų eilučių sklando iš vienatvės pragaro gelbėjanti magiška žmonių artumos ir meilės dvasia.  

       Paprasta nedekoruota forma, savotišką prozos miniatiūrą primenantis stilius, grubi šnekamoji kalba, iš koto verčiantis sarkazmas, per kraštus besiveržianti ironija ir autoironija – štai skiriamieji Ch. Bukowskio poezijos bruožai, pelnę jam išskirtinio realybės nepoetizuojančio poeto vardą.

       Rinkinys pavadintas pagal to paties pavadinimo eilėraštį „Sriuba, kosmosas ir ašaros“, kurį autorius laikė geriausiu savo 1970–1980 m. laikotarpio eilėraščiu.

    

    

       užeik!

    

       sveikas atvykęs į mano sukirmijusį pragarą.

       muzika griaudi ne į toną.

       nuo sienos spokso žuvies akys.

       štai čia ir buvo paleistas paskutinis laimingas

       šūvis.

       sąmonės traškesiai nutrūksta

       kaip nutrūksta ir pati traškanti

       sąmonė.

       mums teks atrasti naujos valios ir

       būdų.

       įkliuvom čionai

       aidint dievų juokui.

       nuo šitos tiesų tiesos man net smilkinius

       skauda.

       atsikeliu, pavaikštinėju, apsidraskau.

       aš tik pėstininkas.

       alkstantis maldininkas.

       mano sukirmijęs pragaras tave sveikina.

       sveikas. sveikas gyvas. užeik, nagi, drąsiau!

       mulki,

       vietos čia užteks mums visiems.

       galim kaltinti nebent patys save, tad

       ateik, pasėdėk su manim tamsoj.

       dabar visur

       pusė

       niekur.
       seksas

    

       vairuoju Viltono aveniu,

       ir štai ta mergiotė, maždaug 15,

       apsimovusi aptemptus mėlynus džinsus,

       spaudžiančius jai sėdynę tarsi du delnai,

       išlenda priešais mano automobilį,

       sustoju ją praleisti

       ir stebiu linguojančius prošal apvalumus,

       o ji staiga

       purpurinėmis akimis

       pažvelgia tiesiai į mane

       pro priekinį stiklą

       ir išpučia

       didžiausią, kokį tik esu matęs,

       rausvą kramtomosios gumos

       burbulą,

       radijas mašinoj tuo metu

       groja Bethoveną.

       ji įžengia į nedidukę bakalėjos

       parduotuvėlę ir dingsta,

       o aš lieku su

       Liudviku.

    

    

    

    

       geriausias meilės eilėraštis,

       kokį šiuo metu įstengiu parašyti

    

       klausyk, tariau jai,

       kodėl tau neįkišus savo liežuvio

       man į

       šikną?

       ne, tarė ji.

       nagi, tariau, o jei iš pradžių aš

       įkiščiau liežuvį tau į šikną,

       ar tada tu įkištum man į

       šikną

       savąjį?

    

       gerai, tarė ji.

    

       pasilenkiau ten, kur reikia,

       ir apsižvalgiau,

       praskėčiau šlaunis,

       ir iškišau liežuvį...

    

       ne ten, tarė ji,

       oi, ahahaha, ne ten, čia

       kita viečiukė!

    

       tos moterys turi daugiau skylučių

       nei šveicariškas sūris...

    

       nenoriu, kad

       tai

       darytum.

    

       kodėl?

    

       hm, todėl, kad tada turėsiu

       tau padaryti tą patį, o tu

       jau per kitą vakarėlį imsi visiems

       pasakot, kaip liežuviu

       išlaižiau tau subinę.

    

       o kas, jei pažadėsiu niekam

       nepasakot?

    

       prisigersi ir viską išklosi.

    

       gerai jau, atsisuk,

       įkišiu liežuvį į tą

       kitą viečiukę.

    

       ji atsisuko, ir aš įkišau liežuvį

       į tą kitą viečiukę.

    

       mes mylėjom vienas kitą

    

       mes mylėjom vienas kitą,

       nors jai ir nepatikdavo mano tauškalai

       per vakarėlius,

       tačiau mes visiškai nemylėjom

       vienas kito

       šiknaskylės.

    

       ji nori, kad parašyčiau meilės eilėraštį,

       bet man atrodo, kad

       jei jau žmonės

       negali mylėti vienas kito

       šiknaskylės

    

       ir bezdalų, ir šūdų, ir visų tamsiųjų pusių

       lygiai taip pat, kaip jie myli

       šviesiąsias puses,

       tai nėra tikra meilė.

    

       tad, kol meilės eilėraščiai turi paklausą

       ir kol mes vis dar kartu,

       bus gerai ir šitoks

       eilėraštis.

    

    

    

       taip, taip

    

       kai Dievas sukūrė meilę, daugumai tai nepadėjo

       kai Dievas sukūrė šunis, Jis nepadėjo šunims

       kai Dievas sukūrė augalus, tai buvo neblogai

       kai Dievas sukūrė neapykantą, visuomenė įgijo naudos

       kai Dievas sukūrė mane, Jis sukūrė mane

       kai Dievas sukūrė beždžionę, Jis miegojo

       kai Jis sukūrė žirafą, buvo girtas

       kai sukūrė narkotikus, buvo apsinešęs,

       o kai sukūrė savižudybę, buvo prislėgtas

    

       kai Jis sukūrė tave, gulinčią lovoj,

       žinojo, ką daro,

       buvo girtas ir dar apsinešęs,

       ir sukūrė kalnus ir jūras, ir ugnį tuo pat metu

    

       Jis padarė klaidų,

       bet kai sukūrė tave, gulinčią lovoj,

       tai ir buvo Palaimintoji Jo Visata.

    

    

    

    

       nusigyvenimas

    

       Viljamas Sarojanas yra pasakęs:

       „vesdamas tą pačią moterį antrąkart,

       susigadinau gyvenimą.“

    

       nuolat atsiras, kas

       sugadintų mums gyvenimą,

       Viljamai,

       viskas priklauso tik nuo to,

       kas

       užtiks mus

       pirmiau,

       o šiaip visą laiką esam

       sunokę ir pasirengę

       būt

       nuskinti.

    

       sugadintas gyvenimas –

       tai normalu,

       to neišvengia nei

       išminčiai,

       nei visi kiti.

    

       tik štai, kai

       sugriūva

       mūsų pačių gyvenimas,

       tik tada mes suvokiam,

       kad

       savižudžiai,

       girtuokliai, pamišėliai,

       kaliniai, narkomanai

       ir t. t., ir pan.

       yra tokia pat

       būties dalis

       kaip gladiolės,

       vaivorykštė,

       uraganas

       ir tuščia

       virtuvės lentyna.

    

    

    

    

       toks pat nuprotėjęs kaip ir anksčiau

    

       girtas, rašau eilėraščius

       3 val. nakties

    

       tik dabar man rūpėtų

       dar viena

       drėgna

       dziundzė,

    

       kol dar šviesa

       nespėjo pribaigti

    

       girtas, rašau eilėraščius

       3 val. 15 min. nakties

    

       kai kurie žmonės sako, kad esu

       įžymus

    

       tai kodėl tada sėdžiu vienas,

       girtas ir rašau eilėraščius

       3 val. 18 min. nakties?

    

       esu toks pat nuprotėjęs, kaip ir anksčiau,

       jie nesupranta,

       kad aš vis dar tabaluoju žemyn galva iš

       4 aukšto lango, įsikabinęs blauzdomis –

       tą ir dabar darau,

       nors sėdžiu štai čia

       rašydamas šitai

       tabaluoju žemyn galva,

       įsikabinęs blauzdomis,

       keičiasi tik aukštai:

       68, 72, 101,

       bet viskas lieka taip

       pat:

       pasiryžimas,

       jokio didvyriškumo, vien

       būtinybės jausmas

    

       sėdžiu čia

       girtas, rašau eilėraščius

       3 val. 24 min. nakties

    

    

    

    

       meilė – tai pragaro šuva

    

       sūrio kojos

       kavos puodelio siela

       nė biliardo lazdos nenulaikysiančios rankos

       akys kaip sąvaržėlės

       gurkšteliu raudono vyno

       lėktuvuose man nyku

       per žemės drebėjimus būnu ramus

       per laidotuves – mieguistas

       nuo paradų mane verčia vemti

       galėčiau aukotis dėl šachmatų

       dziundzės ir prieraišumo

       bažnyčiose man dvokia šlapimu

       daugiau negaliu skaityti

       daugiau negaliu miegoti

    

       akys kaip sąvaržėlės

       žaliosios mano akys

       gurkšteliu balto vyno

    

       mano sargių dėžutės galiojimo

       laikas jau baigės

       ištraukiu juos

       „Trojan-Enz“

       lubrikuoti

       didinantys jautrumą

       ištraukiu juos

       ir užsimaunu iš sykio tris

    

       melsvos miegamojo sienos

    

       Linda, kur tu dingai?

       Ketrin, kur tu dingai?

       (Nina išvykus į Angliją)

    

       turiu žirklutes kojų nagams

       ir „Windex“ langų valiklio

       žalias akis

       melsvą miegamąjį

       skaisčią kulkosvaidžiu pliekiančią

       saulę

    

       jaučiuosi kaip ruonis

       išmestas ant tepaluotų uolų

       ir 3.36 dienos

       tąsomas pirmyn atgal

       Long Byčo žygiuojančių orkestrantų

    

       už nugaros girdėti tiksėjimas

       bet tai ne laikrodis

       pajuntu kaip kažkas ropoja

       kaire mano nosies šnerve –

       tai prisiminimai apie lėktuvus

    

       mano mama turėjo dirbtinių dantų

       mano tėvas turėjo dirbtinių dantų

       ir kiekvieną savo gyvenimo sekmadienį

       jie susukdavo visus kilimus namuose

       išvaškuodavo kietmedžio grindis

       o tada vėl jas užklodavo kilimais

    

       ir Nina Anglijoj

       ir Airinos nėr

       ir lieku vien su savo žaliom akim

       ir guliu melsvam savo miegamajam

    

    

    

    

       pasmerktųjų malonumai

    

       pasmerktųjų malonumai

       apsiriboja trumpom laimės

       akimirkom:

       šuns žvilgsniu,

       vaškinio popieriaus skiaute,

       ugnim, pasiglemžiančia rotušę,

       šalį,

       kontinentą,

       ugnim, persimetančia į

       mergelių ir monstrų plaukus,

       vanagais, sklandančiais tarp persikų,

       vandeniu, varvančiu nuo jų nagų;

       Laikas

       girtas ir liūdnas,

       viskas dega,

       viskas drėgna,

       viskas gerai.

    

    

       Charles Bukowski. Sriuba, kosmosas ir ašaros. Iš anglų k. vertė Gediminas Pulokas. K.: Kitos knygos, 2013.

       Bukowski - Sriuba 2013 - virselis

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1