1
Kodėl gi aš nutapiau savo paveikslus?
– O kas juos turėjo nutapyti, jeigu ne aš?

2
Poetas, (nes) išmesdavo į viršų daiktus,
o jie nekrisdavo ant žemės.

3
Tiesiog nuostabu, su kokia jėga daiktai sugeba būti tokie, kokie yra.

4
Mano fotografija iš 2073 metų…

5
Sumaišyti liepsną su metafora… Įkurti ugnį – eilėraščiuose.

6
…prie to žvilgsnio prikaltas (kažkoks) paveikslas.

7
Ir toliau nesusikalbam su kai kuriais kirminais.

8
Visas tapymo menas iš esmės susideda iš grakštaus sugebėjimo atskirti tamsą nuo šviesos: tam tikrose vietose ir proporcijose. Ir iš kai kurių kitų smulkmenų…

9
Tas menininkas yra toks didis, kad jo net nesimato.

10
Įsivaizduoju, kaip kvailai turėtų jaustis eilėraščiai, kurių niekas (dar) nepanorėjo užrašyti.

11
Arkadija be kasos, tai šūdas!

12
Ateiti sėkmei niekada nėra per vėlu. Per anksti (žinoma) taip pat.

13
Kai kurie sako, kad tavo kūriniai yra per daug sunkūs.
O tiesa yra ta, kad jie per daug lengvi. Jie.

14
Žiūrėtojo poveikis paveikslui yra milžiniškas! Milžiniškas!
– Be to paveikslas yra niekas.

15
Po mirties poetas pavirsta į eilėraščius, kurių nespėjo parašyti…

16
Skelbimas:
Prototipai serga.
Metaforos sriegiasi.
Pasiūlymai…

17
Prezervatyvai, seni, panaudoti įkvėpimo,
niekada niekieno neužrašyti eilėraščiai.

18
Tiek yra protingų, o to, ko reikia, nežino niekas.

19
Em stengiasi sudaužyti susižavėjimo atomą. – Norėtų tokiu būdu išspręsti pigios estetinės energijos problemą.

20
Susižavėjimas yra simpatiškas darbas.

21
Atrodo, Em išleido garsus iš savo trimito.
– Na ir ką? – Na ir ką?
– Pabėgo.

22
Em nusprendžia dar kartą nutapyti tą simfoniją.

23
Em nutaria parašyti knygą pavadinimu: „70 mylių aplinkui pasaulį“.

24 Em nusprendžia, kad (nuo šiol) nenaudos savo paveikslams
jokių ten spalvų. Jokių!

25
Tas poetas mano, jog eilėraščių rašymas būtų užsiėmimas, žeminantis jo garbę.

26
Ef prisirakino (susijungimo) grandine prie savo idei – fix.

27
Mažiau jaudintųsi dėl patrauklumo, o daugiau dėl garso.

28
Ef buvo sukurtas vieno autoriaus ir paskelbė (tokį štai) tekstą:
tai, kas yra neišbaigta, turi tapti įrodymu, kad tai egzistuoja,
o po to emigravo į šiltuosius kraštus.

29
Tik tada, kai peržiūri Em paveikslus, imi suprasti,
koks be galo geraširdis gali būti Ponas Dievas.

30
Po ilgų tapymo metų Em atrado, kad egzistuoja ir geltona spalva.
O, Jėzau!

31
Em paveikslai paslapčia susitikinėja su abejingumu.

32
(To) teatro direktorius išeikvojo visas jo vertybes.

33
Tame paveiksle gražiausi yra jo rėmai. – Jorėmai?

34
To neturėtų būti: galerijos savininkas slaptai lakuoja paveikslus
būsimų lankytojų susižavėjimu.

35
Skelbimas:
pirksiu vertingų knygų spausdinimo mašinėlę.
Pasiūlymai…

36
Ponas Paradigma ir trys spalvotos kopijos: Pomidoras, Prikiaulinti, ir Kam gi aš tai rašau, kam gi?

37
Ar kur nors į plokštelę jau skenuojamos mintys, esančios galvoje.

38
Netgi aukščiausiosios mokyklos baigimas talento nepadidina.

39
Turi neblogą estetinį skonį. – Bet tas kvapas! – Kvapas!

40
Iš tikrųjų geram pianistui net pianino nebuvimas nesutrukdys groti.

41
Kai kuriuos Em paveikslus nepakenktų apšviesti juoda šviesa.

42
Em organizuoja savo paveikslams (nusi)tapymo kursus.

42
Em eksperimentuoja: tapyti be spalvų! – Puikūs paveikslai! – Puikūs!

43
Mūsų eilėraščių kraujas, paveikslų DNR …

44
…vidury bekrančio ilgesio už kažko neišreiškiamo…

45
Chopinas turėjo tris rankas. Bachas turėjo septynias motinas. O tu! Na, o tu?

46
Išsileido knygą 10 tūkst. egzempliorių tiražu ir turėjo jas visas paeiliui perskaityti.

47
Poezija dažniausiai prasideda ten, kur baigiasi eilėraščiai.

48
Menas labai gerai skleidžiasi alkoholyje.

49
Lengviausiai kuriamas svetimas menas.

50
(Kai kuriuos) Bacho garsus geriausia maišyti su vynu ir ikrais.

51
Em tikisi išrasti nesuskaičiuojamą daugybę naujų spalvų.
Nesuskaičiuojamą! Tokiu būdu, anot jo, tapyba būtų galima iš naujo.

52
Eilėraščiai taip pat dažnai rašo (savo) autorių, kaip ir autorius rašo eilėraščius.

53
Em galvoja, kad būtų visai neblogai išmokti dainuoti choru.

54
Negi viską, kas buvo vertinga, iš šito paveikslo kažkas pavogė?

55
…nyksta ne tik materija, bet ir dabartinė (tos) materijos definicija …

56
…nieks nenori padėti jai nesuprasti, ką tai galėtų reikšti…

57
Tas orkestras yra toks (be galo) kamerinis, todėl jo reikia klausytis po mikroskopu.

58
Em rašo geresnius eilėraščius nei En.
(– Betgi!) Em nerašo eilėraščių!
– Taigi.

59
Skelbimas:
Kompozitorius pirks pusę – tono(s). Gali būti filosofinis akmuo menams.
Pasiūlymai…

60
Prieš Em atsiveria naujos ne – galimybės.

61
Em norėtų sukurti kompiuterinę grafiką.
Bet kompiuteris, atrodo, nebuvo tuo susidomėjęs.

62
Ef kuria „Minties sutrumpinimų žodyną“.

63
Kiekvienas, kurį sutinki, tavo recenzija.

64
Em mąsto, ar verta pasikliauti rizika.
O juk būtų žymiai geriau pasikliauti pačiu savimi.

65
Skelbimas:
Padorus paveikslas ieško pirkėjo.
Pasiūlymai…

66
Dr perveda į kitą gatvės pusę rimtus vidaus tyrimus to, ko dabar (nepa) rašys.
Tarp vidaus ir išorės.

67
Dainininkas, kuris sugebės padainuoti Em paveikslą.

68
Ef mintis: pakeisti visų žodžių reikšmes į kitas.

69
Kai kurie ponai tvirtina, kad geriausias paveikslas – tai dar nenutapytas paveikslas.

70
Jeigu paveikslas nepalengvina išsituštinimo, tai koks čia paveikslas.

71
…replėmis ištraukiamas tam susižavėjimui prabangos dejavimas iš panagių…

72
Tai gali būti bjauru, kad tik būtų gražu.

73
Em vysto tipišką pinigiškumą: taigi, piešia kitą paveikslą pavadinimu: „Kiekvienas skatikas aukso vertės“.

74
Skelbimas:
Parduosiu tapytą vaizdą (iš akies), povaizdį to vaizdo, taip pat povaizdžius iš to povaizdžio.
Siūlymai…

75
Em? – Ach, tai tas pats senis, kuris taip mėgsta maišyti garsus! – Kompozitorius!

76
Konceptuali kvepiančių garsų raižyba nuspalvinta nematoma, neįmanoma interpretuoti spalva.

77
Netikėtai savo galvoje išgirdau balsą: „įjunk vinjetę, įjunk vinjetę! Į j unk viiinjeeetęęęę!“ – na tai ką turėjau daryti?
– Įjungiau ją!

78
Em planuoja sukomponuoti koncertą visiems fortepijonams.
O po to lai dedasi tai, kas išeina.

79
Ar paveikslai turi būti drovūs? – Ne, greičiau einami.

80
Iš (to) aukso vidurio pavogė auksą!

81
Em moko savo paveikslus sužavėti.

82
Turbūt yra kažkur daiktas, kurio neįmanoma nutapyti.

83
Skelbimas:
Stengiuosi būti savim.
Pasiūlymai…

84
Skelbimas:
Mielai tapčiau virtuozu.
Pasiūlymai…

85
Dailininkas, apie kurį nebuvo šiais metais: labai garsu!

86
Auto rrr eklama? – Na tai ką? – R!

87
Ef tvirtina, kad gyvenimas kada nors paprasčiausiai apsijuokia. Paprasčiausiai!

88
Jo smegenys vėl išeina atostogų ir kaukia. Kaukia…

89
Netapyti paveikslo, tai tas pats, kas žudyti jį dar prieš nutapymą.

90
Mažiau menkumo – daugiau tiesos.

91
O kai Em pagaliau baigė tapyti tą portretą,
nutapytasis pabarškino į kaktą ir pasitraukė į paveikslo gilumą.
Iš karto.

92
Em galvoja, kad dažniausiai yra prastesnis už geriausius. Kita vertus!
Kita vertus, jis yra geresnis už prastesnius.

93
Pavogti karvę – subtilus menas.

94
Em rašo: viskas, kas nėra avangardas, yra kičas.
Ir po to garsiai (per jėgą) priduria: arba nėra.

95
…šiuo atveju nerviniai impulsai bėga tiesiai į smegenis ir ten deda savo prisirpusius kiaušinius…

96
Džiazas nulupta oda.

97
Kuo didesnė bačka, tuo didesnis Diogenas?

98
Ar apsimokėjo mums Sokrato nunuodijimas?

99
Tikras kritikas liūdesio nebijo!

100
Perpetuum ars.

101
Sugalvoti naują tylą!

102
Sugroti smuikais šviesą!

103
Atsigerk tėkmės!

 
Iš lenkų k. vertė Žilvinas Andriušis