Žemaitė. Rytą giedra. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 541 p.
       Serijos „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ pirmoji knyga. Joje pateikiama Žemaitės autobiografija ir pluoštas geriausių apsakymų. Įžangą „Kosmoso žemė: Žemaitė“ parašė V. Daujotytė.

       Antanas Miškinis. Varnos prie plento. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 127 p.
       Prieš septynis dešimtmečius (1935) „Sakalo“ leidyklos Kaune išleistos poezijos knygos fotografuotinis leidimas. Tada tai buvo antra poeto, kurio šimtmetį neseniai minėjome, knyga.
 

       Jurgita Butkytė. Voratinkliais apsigobusios. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 95 p.
       Pirmoji jaunos autorės eilėraščių knyga.
 

       Nijolė Ambrazaitytė. Virš mūsų poliarinė pašvaistė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 279 p.
       Garsios dainininkės, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signatarės atsiminimų knyga, kurioje autorė įtaigiai ir stilingai pasakoja apie savo gyvenimą tremtyje Sibire 1948–1957 metais.
      
       Poezijos pavasaris'2005. – Vilnius: Vaga, 2005. – 239 p.
       Tradicinis poezijos almanachas. Sudarė V. Kukulas, L. Masytė.
      
       Varpai'2005(19). – Šiauliai: Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, 2005. – 304 p.
       Šiame almanacho numeryje spausdinami naujausi J. Apučio, J. Liniausko, Alf. Bieliausko, S. Stacevičiaus, M. Sluckio ir kt. autorių kūriniai.
      
       Darbai ir dienos'41. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2005. – 292 p.
       Straipsnių rinkinys, skirtas šiuolaikinės filosofijos kontekstams nagrinėti. Leidinį sudaro keturi skyriai: filosofija ir ideologija, filosofija ir menas, filosofija ir moralė, filosofija ir pažinimas. Mokslinis redaktorius – L. Gudaitis.
     
       Aleksandras Žalys. Iš retų ir išblukusių tekstų. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2005. – 155 p.
       Klaipėdoje gyvenančio literatūrologo eilėraščių rinkinys.
      
       Kauno jaunieji: I knyga. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004. – 112 p.
       Pirmojoj almanacho knygoj pateikiami 26 autorių eilėraščiai. Sudarė P. Palilionis, E. Striogaitė.
      
       Ilona Gražytė-Maziliauskienė. Idėjų inventorius. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. – 528 p.
       Kanadoje gyvenusios kritikės, literatūros tyrinėtojos I. Gražytės-Maziliauskienės (1933–2001) straipsnių rinkinys. Sudarė S. Daugirdaitė.