Vytautas Girdzijauskas. Tokia moteris – lobis. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 326 p.
       Dešimtojoje prozininko knygoje – du nauji romanai ir novelės, rašytos 1968–2005 m.

       James Joyce. Ulisas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 430 p.
       Garsiausio XX a. romano antroji knyga (13–18 epizodai). Vertė J. Brazaitis, S. Repečka.

       Ronald Dworkin. Teisės imperija. – Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 477 p.
       Turininga teisės filosofijos studija, kurią įtaigiu stiliumi parašė garsus JAV teisės teoretikas. Vertė K. Klimka.

       Kazimieras Barėnas. Apsakymų rinktinė. – Šiauliai: Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, 2004. – 240 p.
       Londone gyvenančio prozininko K. Barėno (g. 1907 m.) geriausių įvairiu laiku rašytų apsakymų knyga. Sudarė L. Peleckis-Kaktavičius.
      
       Jonas Jackevičius. The yellow insekt / Geltonas vabzdys. – Vilnius: Diemedis, 2005. – 192 p.
       Rinktinė, kurioje spausdinami įdomiausi J. Jackevičiaus eilėraščiai. Į anglų k. vertė J. Gliauberzonaitė, K. Sh. Keysas. Įžangą „Geltonas vabzdys išlekia į pasaulį“ parašė S. Geda.
     
       Joana Danutė Žilaitytė. Akimirkos. – Vilnius: Homo liber, 2005. – 108 p.
       Žinomos poetės ir prozininkės naujų eilėraščių rinkinys. Knygą puošia dailininko A. Petrulio kūrinių reprodukcijos.
      
       Ineza Juzefa Janonė. Atitrūkęs šešėlis. – Vilnius: Vaga, 2005. – 173 p.
       Apsakymų rinktinė – šeštoji prozininkės ir poetės knyga.