Vytautas Mačernis. Praeinančiam pasaulyje praeisiu. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 282 p.
       Nauja V. Mačernio (1921–1944) kūrybos rinktinė, išleista minint 85-ąją poeto gimimo sukaktį serijoje „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. Sudarė V. Sventickas.

       Antanas Vaičiulaitis. Linksmam būti yra sunkiausia. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 349 p.
       Literatūros klasiko rinktinė, kurioje – apsakymai ir romanas „Valentina“. Knyga skiriama A. Vaičiulaičio šimtmečiui, išleista serijoje „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. Sudarė D. Linčiuvienė.

       Julian Barnes. 10 ½ pasaulio istorijos skyrių. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 349 p.
       Šiuolaikinio britų rašytojo romanas – savitas modernaus žmogaus žvilgsnis į žmonijos istoriją. Vertė R. Drazdauskienė.

       Indrė Valantinaitė. Žuvim ir lelijom. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 67 p.
       Jaunos autorės pirmoji poezijos knyga.

       Viktorija Ivanova. Girgždantis žvirgždas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 98 p.
       Jaunos autorės pirmoji prozos knyga, sudaryta iš apsakymų ir apysakos.

VagaEugenijus Ališanka. Exemplum. – Vilnius: Vaga, 2006. – 103 p.
       Naujas, penktasis, poeto eilėraščių rinkinys, kuriame keliaujama po plačią geografinę ir kultūrinę erdvę.
 

Sara Poisson. Pasienis. – Vilnius: Vaga, 2006. – 141 p.
    Trečia poetės ir prozininkės poezijos knyga (dvi ankstesnės pasirodė Rasos Čergelienės pavarde).

       Paulina Žemgulytė. Nubėgantys vieškeliais. – Vilnius: Vaga, 2006. – 117 p.
       Ketvirta poetės eilėraščių knyga, kurioje minimalistine poetika perteikiamos trapios vidinės būsenos.

    
       Viktorija Daujotytė. Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006. – 224 p.
       Įžymios literatūrologės nauja monografija apie poeto V. Mačernio gyvenimą ir kūrybą. Knygos paantraštė: sugrįžtantys Vytauto Mačernio skaitymai 85-aisiais jo būties metais.