Tomas Venclova. Kitaip. Poezijos vertimų rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 439 p.
       Žinomo poeto ir vertėjo pasaulio poezijos vertimų rinktinė, aprėpianti daug garsių vardų bei kūrinių.

       Justina Stravinskytė. Paslapties Įpėdinis: fantazijų romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 373 p.
       Itin jaunos – penkiolikmetės – autorės pirmasis kūrinys apie gėrio ir blogio kovą.

       Jūratė Stauskaitė. Trylika klausimų trylikai vyrų. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 175 p.
       Žinomos dailininkės pokalbiai su įvairių profesijų žmonėmis, atskleidžiantys jų veiklos, kūrybos, pažiūrų esmę.

       Jonas Mikelinskas. Čia ir dabar. – Vilnius: Vaga, 2006. – 323 p.
       Vyresniosios kartos prozininko naujas politinės krypties epistolinis romanas apie netolimą praeitį ir dabartį.

       Raimondas Kašauskas. Milijoną! arba Stokholmo sindromas. – Vilnius: Vaga, 2006. – 141 p.
       Naujas žinomo prozininko psichologinis kūrinys apie nusikaltėlio ir aukos santykius.

       Alfonsas Bieliauskas. Sau paminklą sta… – Vilnius: Vaga, 2006. – 197 p.
       Naujas rašytojo romanas, kuriame atskleidžiamas menininko likimas; siužetas prisodrintas istorinių, kultūrinių sąsajų.

       Juozas Aputis. Maži atsakymai į didelius klausimus. – Vilnius: Alma littera, 2006. – 184 p. Nacionalinės premijos laureato pokalbių ir esė knyga apie gyvenimo ir kūrybos patyrimus, praėjusio laiko ir dabarties prieštaravimus.