Latvijos rašytojų sąjunga, remiama Kultūros kapitalo fondo, surengė kūrybinius tobulinimosi kursus „Literatūros teorija ir praktika“. Prozos studijai vadovavo garsus literatūrologas Guntis Berelis. Kartą per mėnesį šeštadieniais į jo butą susirinkdavo keliolika literatų: kas atsisėsdavo ant vienintelės sofos ir kelių kėdžių, kas ant grindų ir tris valandas kalbėdavo, entuziastingai diskutuodavo apie literatūrą, tiksliau – apie asmeninį kūrėjo santykį su literatūra, savų tekstų santykį su literatūra ir savo santykį su parašytais tekstais. Taip pat klausydavosi paskaitų apie įvairius teorinius dalykus.
       Kursus pradėjo lankyti 18 rašančiųjų, iki pabaigos „ištvėrė“ 12 (jų amžius – nuo 18 iki 72 metų). Pasak G. Berelio, „tie studijos dalyviai, kurie ištvėrė iki pabaigos, atliko vienintelę užduotį, kuri jiems buvo užduota per pirmą susitikimą: užsiėmimus gali lankyti arba gali nelankyti, gali dalyvauti kolegų tekstų vertinime, gali tylėti ir gali gulėti, pagaliau – gali rašyti ir gali nerašyti, bet baigdamas studiją turi pateikti amato darbą – nesvarbu, ar tai būtų apsakymas, romanas, ar anekdotas, svarbu, kad autorius raiškiai reprezentuotų save ir savo talentus (arba jo trūkumus)“.
       Šiame mikrokolektyve buvo intelektualus absurdininkas Maris Berzinis, kurio šviesaus ir nuoširdaus absurdo apsakymus iš ciklo „Gūtenmorgenas“ jau skaitė „Karogs“ skaitytojai. Kitų studijos dalyvių kūrybos pavyzdžiai publikuojami šių metų sausio mėnesio žurnalo numeryje.
       M. Berzinio priešprieša – klasikinis E. Hemingway'aus tipo realistas Uldis Vanagas, turįs didelę gyvenimo patirtį, nepasitikįs išmone. Anot U. Vanago, jo kūriniuose viskas „yra išgalvota, bet nėra nieko tokio, kas negalėtų nutikti“. Studijos dalyvis aktorius E. Vilsonas panaudoja roką tiek dramaturgijoje, tiek prozoje. K. Būrane bando tekstą papildyti nuotraukomis.
       Studijos kūrybinis rezultatas: pavasarį leidykla „Karogs“ planuoja išleisti M. Berzinio knygą „Gūtenmorgenas ir...“, o rudeniop – U. Vanago prozos knygą apie latvio seržanto Aldžio Vituolinio tarnybą sovietinėje armijoje Irano pasienyje.