G ü n t e r i s  E i c h a s  (1907–1972) laikomas vienu žymiausiu vokiečių lyrikų, pjesių autorių. 1925–1932 m. Leipcige, Berlyne ir Paryžiuje studijavo teisę ir sinologiją. Po karo buvo vienas iš literatūrinio sambūrio „47 grupė“ („Gruppe 47“) įkūrėjų bei PEN klubo narys. G. Eicho ankstyvuosiuose rinkiniuose „Nuošalios sodybos“ („Abgelegene Gehöfte“, 1948) ir „Lietaus žinios“ („Botschaften des Regens“, 1955) vyrauja gamtinė poezija. Vėliau perėmė hermetiškosios poezijos patirtį. Eilėraščių knygoje „Dingstys ir akmeniniai sodai“ („Anlässe und Steingärten“, 1966) ryški kinų poezijos bei amerikiečių imažistų įtaka.


Iš vokiečių k. vertė Gytis Norvilas
Ilgieji eilėraščiai

Paprasta

Sako jam,
jis turi šakutę laikyti kaire,
o peilį – dešine.
Vienarankiui tai negalioja.

Atsargumas

Kaštonai žydi.
Įsidėmiu,
atsiliepiu, bet ne dėl to.

Tvirtas įsitikinimas

Salonikuose
žinau vieną, kuris mane skaito,
taip pat ir Nauheimo kurorte.
Jau du.

Tylus kiekvienų metų paštas

Sausio pirmąją pašnibždu tau į ausį.
Siųsk toliau, aš laukiu.

Išankstinis pranešimas apgailėtiniems medžiams

Akacijos nepavaldžios laikui.
Akacijos – sociologiškai nereikšmingos.
Akacijos nėra akacijos.

Popierinis laikas

Raštus ir akvareles
protėvis saugojo
kartono ritiniuose.
Ateisiantiems tyrinėtojams tai vien atsitiktinumas,
visgi išminties įžvalgumas.

Duoklė Dante's metams

Chandleris miręs
ir
Dashiellis Hammettas1.
Man nuobodu
vien nelabojo būt
įsitvėrus ir
skaityti Dantę.

Odė gamtai

Turime savų dingsčių įtarti
upėtakį, žiemą
ir kritimo greitį.

Hart Crane2


Mane įtikina
sukežę pusbačiai,
vienareikšmis žingsnis per stipendijas
ir laivo turėklus – žemyn.


Be parašo

Atsakymai: vikšrai po nukirstų
tuopų žieve,
rūgštieji žagreniai ties įkalne,
išgaravęs vanduo iš medaus stiklainio.

Pasaulio tvarka dėl skinamų gėlių
ir grakščių miško pakraščių linijų.
Keleto paslapčių
neišduoda vėjo malūnai,
to gana vaiskumui ir nuobodžiui –

Daugiau jokių klausimų, susitaikymas,
apsėdus mirčiai.


Ten, kur aš gyvenu

Atidarius langą,
į kambarį plūstelėjo žuvys,
silkės. Rodos,
ką tik praskrodė visas būrys.
Jos smaginosi ir tarp kriaušių.
Nors iki šiol
būriuodavosi miške,
virš jaunuolynų ir žvyrduobių.

Jos įkyrios. Įkyresni nebent
jūreiviai
(taip pat ir aukštesnių rangų: šturmanai, kapitonai) –
be perstojo lenda prie atviro lango
ir prašo ugnies savo prastam tabakui.

Aš noriu išsikraustyti.


Miesto pakraštys

Nauji pastatai, neužgimę
kambariai, po dešimtos
prašom tylos karstuose.
Druska ir duona
vienišiams –
į juos paduota, tarakonai yra
kantresni –
kuždės tau paguodos žodžius
į baltąją duoną.


Bičiulis, Horacijaus skaitytojas

Tik nesakyk man vėl: Horacijus
ir išmokti numirti.
Niekas to neišmoko,
tai ištinka
kaip ir gimimas.


Ligos patale

Dienos, sergant angina, mėlynas sniegas,
laikas slapstosi
laikraščių iškarpose,
laikas – mėlynas, laikas yra sniegas,
o rankovės raudonos, skrybėlė juoda,
laikas – gelstanti moteris.

Dienos, sergant angina, šveicariškos,
mėlynas devonas3,
juodas kambras4.
Laikas commedia dell'arte,
raudonas silūras5, raudonos šliurės,
gelstanti angliška veja ir laikas.

Dienos, sergant angina, pamėlęs Kentas6,
o laikas toks geltonas –
jog nesuvokiamas niekam,
pajuodęs rodomasis pirštas
iš mėlynos pirštinės žiūri –
raudona mūro siena ilgąlaik namie.


Bastūnas

Tuoj už Vankuverio
prasideda miškas,
prasideda niekas,
prasideda, mes skrendam virš.

Viskas šiaurietiška, kaip tau ir tinka,
vienas druskos grūdas tikučiui7,
odinis maišelis, galbūt
juodajam parakui, prieskoniams, tabakui.

Kas prasideda, tam nėra galo,
dūmas iš Bohemijos miško,
žiūronas,
menka žmonių.


Pranešimas iš sanatorijos

Savo vandens dar neišgėriau,
ir net neketinu.
Geležinkelio stoties rekonstrukcija
verčia galvot apie ateitį,
vėl pažadina many įsiūtį.

Spygliuočių ozonas, kraujo tyrimai,
gydytojų įtarumas.
Gamta –
viena iš neigimo formų.
Eilėraščiai gydymo kurso žurnale
– geriau.

 
       Versta iš:
       Eich G. GEDICHTE. – Suhrkamp: Verlag, 1994


       ________________
 
       1 Raymondas Chandleris (1888–1959), Dashiellis Hammettas (1894–1961) – žymūs detektyvų rašytojai.

       2 Hartas Crane'as (1899–1932) – vienas žymiausių XX a. amerikiečių poetų. 1932 m. gavęs stipendiją išvyko į Meksiką rašyti poemos. Grįždamas laivu atgal, nusigėrė, sukėlė muštynes ir įšoko į Meksikos įlankos vandenis.

       3 Paleozojaus eros periodas. Per šį laikotarpį žuvims išsivystė kojos ir jos išropojo į sausumą kaip amfibijos.

       4 Paleozojaus eros pradžia. Per tą laikotarpį atsirado ypač daug gyvybės rūšių.

       5 Per paleozojaus eros III periodą susidarė uolienų sistema.

       6 Viljamas Kentas (1685–1788) – peizažinių parkų pradininkas Anglijoje ir visoje Europoje. Šiuo stiliumi rekonstravo žymiausius Anglijos renesansinius ir barokinius parkus.

       7 Stibynuočių šeimos paukštis. Peri pelkėse, raistuose, miškingų upelių, ežerų pakrantėse, minta bestuburiais.