Justinas Marcinkevičius. Naktį užkluptas žaibo. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 126 p. Naujų eilėraščių rinkinys – „netikėtos įvykių, žmonių, kultūros reiškinių interpretacijos, pereinančios į kintančias, originalias poetines formas“.

 

Aidas Marčėnas. Šokiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 117 p. Naujas eilėraščių rinkinys – 2005–2007 m. poeto nuotaikos, išgyvenimai, apmąstymai, to laiko netektys.

 

Rimvydas Stankevičius. Laužiu antspaudą. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 96 p. Ketvirtasis 1996 m. debiutavusio poeto lyrikos rinkinys, kurio „apmąstymų centrą reikia apibrėžti taip: tarp mirties ir gyvybės“.

 

Erika Drungytė. Rūkas ir vėjas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 70 p. Trečia autorės poezijos knyga. Rinkinį sutelkia meilės, harmonijos, dvasingumo ilgesys.

 

Gintaras Grajauskas. Eilėraščiai savo kailiu. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 111 p. 1993 m. debiutavusio poeto šeštas eilėraščių rinkinys, pasakojantis apie žmones, atsitikimus, būsenas, patirtis.

 

Aleksandras Mažrimas. Žmonės, žaiskime! – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 365 p. Žinomo bibliofilo straipsnių ir recenzijų rinkinys. Autorius rašo žaismingai, šmaikščiai, intriguojančiai ir kritiškai.

 

Lituanistikos keleivis. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2007. – 336 p. Alberto Zalatoriaus (1932–1999) – literatūros kritiko, visuomenės ir kultūros žmogaus – kūrybai ir asmenybei skirta knyga. Joje – mokslo straipsniai bei draugų, kolegų, artimųjų prisiminimai. Sudarė V. Martinkus, E. Zalatoriūtė.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 6 (birželis)