in_memoriam       Romualdas Narečionis gimė 1930 m. rugpjūčio 15 d. Panevėžyje. 1961 m. baigė Maskvos M. Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus. Dirbo Tauragės ir Pakruojo rajonų laikraščių redakcijose, o nuo 1958 m. triūsė Panevėžyje: redakcijose, kino teatre, dramos teatre, nuo 1991 m. buvo „Panevėžio balso“ darbuotojas.

 

       Pirmoji R. Narečionio knyga išėjo 1955 m. Tai buvo feljetonų ir humoreskų rinkinys „Taikli akis“. Vėliau pasirodė vodevilis „Nuostabus bičiulis“ (1958), pjesės „Prieš nuosprendį“ (1966), „Sentimentali istorija“ (1968), „Susitikimas su praeitimi“ (1971), „Sunkus charakteris“ (1983), „Kaktusas“ (1985) ir apsakymų knygos „Sužeistas be šūvio“ (1962), „Įkurtuvės“ (1964), „Tie ilgi ilgi metai“ (1982), apysaka „Pasmerkimas“ (1967), humoreskų rinkinys „Vėžys“ (1965), publicistinių etiudų rinkinys „Ir išaugo brolybės ąžuolas…“ (1980).

 

       Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba

 

       Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 7 (liepa)