Alfonsas Maldonis. Šviesa pro lapus. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 495 p. Vieno žymiausių lietuvių poetų Alfonso Maldonio (1929–2007) rinktinių eilėraščių knyga, aprėpianti visą jo kūrybos kelią.

 

        Petras Cvirka. Apsakymai ir „Žemė maitintoja“. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 381 p. Žymaus prozininko rinktinė, išleista serijoje „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. Įžangos straipsnį „Peržengęs šimtmečio slenkstį“ parašė P. Bražėnas.

 

        Julius Keleras. 58 sapnai ir kitos vienaveiksmės pjesės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 141 p. Trys pjesės, kuriose autorius „plėtoja galios, komunikacijos, tapatybės, atminties ir žinojimo reliatyvumo temas, atskleidžia šiuolaikinę postindustrinės epochos žmogaus situaciją“.

 

        Gintaras Bleizgys. Estafetė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 144 p. Keturių poezijos rinkinių autoriaus eseistikos knyga – „įžvalgūs samprotavimai apie dabartinę „Europos epochą“, Europos Sąjungos šalių ekonomikos ir kultūros raidą, žmonių likimus. Pasakojimai išsiskiria natūralia kalbėsena, jaukiu asmeniškumu“.

 

        Rimantas Kmita. Švelniai tariant. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 89 p. Trečias poeto eilėraščių rinkinys. „Savitumą lemia kasdieninės ir poetinės kalbos, kone buitiško dienoraščio ir meninio regėjimo diskusijos bei sąlyčiai.“

 

        Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 8-9 (rugpjūtis-rugsėjis)