Liudvikas Jakimavičius. Išparduotuvė „Lietuva“

       Jonas Juškaitis. Nusigandusi širdis. Eilėraščiai

       Romas Gudaitis. Taikos balandėlis viršum Propojsko. Romano fragmentas

       Julius Keleras. Eilėraščiai

       Algirdas Vaseris. Salvadoro Dali bankas. Apsakymas

       Haroldas Baubinas. Eilėraščiai

       Nijolė Raižytė. Kareivio duktė

       Harvey L. Hix. Eilėraščiai. Vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė

       Charles Ferdinand Ramuz. Rasių atskyrimas. Vertė Diana Bučiūtė

 

Literatūros mokslas ir kritika

 

       Viktorija Daujotytė. Aiškinanti Aisčio estetika

 

„Metų“ anketa

 

        Požiūriai. Tomas Taškauskas, Mindaugas Valiukas, Agnė Biliūnaitė, Žilvinas Andriušis

 

Apie kūrybą ir save

 

       Pasaulis, kurį susikuriu, saugo mane. Dailininkę Dalią Kasčiūnaitę kalbina Romas Daugirdas

 

Tautosaka. Mitologija

 

       Gintaras Beresnevičius. Identiteto paradoksai. Legendos ir mitologija lietuvių savimonės formavimesi

 

Iš praeities

 

       Reda Griškaitė. Kodėl jurginai?

 

Pažintis

 

       Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė. Tapytojas Noltenas ir trys ne jo moterys

 

Akiratis

 

       Ervinas Koršunovas. Francio Bacono stabų teorija ir Hamleto eksperimentas

 

Vasaros skaitymai

 

       Elžbieta Banytė. Barboros Radvilaitės portretas literatūroje ir istorijoje

 

Recenzijos, anotacijos

 

       Renata Šerelytė. Herojaus vienaskaita (S. Parulskio „Prieš mirtį norisi švelnaus“) * Asta Skujytė. Pasisvečiavus Frankburge (U. Radzevičiūtės „Frankburgas“) * Augustė Žičkytė. Žmogiškoji drama prie publicistikos slenksčio (V. Juknaitės „Ponios Alisos gimtadienis“) * Aldona Prašmantaitė. Knygius iš pašaukimo, mecenatas iš apsisprendimo („Knygius Petras Jaunius“)

 

Tėvynės varpai

 

       Tomas Venclova. Žodis priimant kinų literatūrinę premiją