Robertas Keturakis. Pasitikrinimas – kas mus nugalės

Donaldas Kajokas. Eilėraščiai

Romualdas Granauskas. Pasijos pagal Joną

Lidija Šimkutė. Mįslingi laiškai. Eilėraščiai

Daina Opolskaitė. Iškyla. Apsakymas

Dovilė Zelčiūtė. Eilėraščiai

Aidas Marčėnas. Sakiniai. Menkoji eseistika

Jacques Prévert. Bandymas aprašyti galvų vakarienę Paryžiuje, Prancūzija. Vertė Ramūnas Kasparavičius, paaiškinimus parengė Monika Nemanytė

Ilmar Vananurm. Pagalbos šauksmas. Apsakymas. Vertė Aldona Kalm

 

„Metų“ anketa

 

Kristijonui Donelaičiui – 300. Viktorija Daujotytė, Giedra Radvilavičiūtė

 

Svarstymai

 

Vytautas Martinkus. Šiandienės lietuvių literatūros versmės: amžinos ir išnykstančios

Regimantas Tamošaitis. Literatūra ant debesies

 

Apie kūrybą ir save

 

Žmogus – kito dangaus kiaušinis. Poetas Gintautas Dabrišius atsako į Romo Daugirdo klausimus

 

Iš praeities

 

Algimantas Katilius. Seinų kunigų seminarijos klierikų lituanistinė veikla

 

Akiratis

 

Simon Sebag Montefiore. Jeruzalė: biografija. Vertė Laimantas Jonušys

 

Mūsų publikacija

 

Aldous Huxley. Cenzūra ir sakytinė literatūra.

Rytoj, poryt ir užporyt. Dvi esė. Vertė Gražvydas Kirvaitis

 

Recenzijos, anotacijos

 

Vytautas Martinkus. Punktyrinė kelionė į vidinės dramos aukštupius (P. Venclovo „Iš tamsos į tamsą“) * Asta Skujytė. Šuoliavimas siaura linija (R. Šerelytės „Vėjo raitelis“) * Fausta Radzevičiūtė. Giesmė apie kasdienybės apeigas (D. Molytės-Lukauskienės „Baltojo kiro giesmynai“) * Laura Sintija Černiauskaitė. Ar tikrai Tyruliukuose viskas gerai? (V. Šoblinskaitės Aleksos „Tyruliukuose viskas gerai“)

 

Tėvynės varpai

 

Stasys Stacevičius. Mykolo ir kiti žvaigždynai

Benediktas Januševičius. Vilniaus knygų mugė 2013: parašai po nuotraukomis