Accessibility Tools

Aidas Marčėnas. Sakiniai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 312 p.

Žinomo poeto eseistiniai užrašai, fiksuojantys 2010–2012 m. įvykius, patirtis, apmąstymus, mintis apie rašytojus, kūrybos reikšmę. „Kaip ir visi tokio pobūdžio tekstai, šie sakiniai neigiamai byloja ne apie parašytus asmenis, o tik apie jų autorių“, – prisipažįsta poetas.

Vidmantė Jasukaitytė. Kaip mes mokėmės mirti. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 568 p.

Knygos paantraštė: vienos vilties romanas. Žinoma rašytoja perkėlė autentišką kovos su vėžiu istoriją. „Pasipriešinimas ligai, dvasios galios jai atsispirti, įtikėjimas gamtos, maldų, žmogiškojo gėrio pajėgomis – šie motyvai, išreikšti energinga, sodria, įtaigia kalba, sukuria ypatingą įtampų lauką.“

Janina Survilaitė. Pašnekesiai su Helvecija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 304 p.

Šveicarijoje gyvenanti autorė atskleidžia šios šalies kultūrinį, socialinį, politinį būvį, žavisi pagarba žmogui, profesionaliai atliktam darbui. Knyga parašyta informatyviai ir žaismingai, su beletrizuotais epizodais.

Lidija Šimkutė. Kažkas pasakyta / Something is Said. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 144 p.

Nauja dvikalbė poetės, rašančios lietuviškai ir angliškai, eilėraščių knyga, kurioje vyrauja užuominos ir potekstės, išgyvenimų punktyrai. Įžanginį žodį „Ilgiau negu žmonės ir medžiai“ parašė Tomas Venclova.

*

Romas Daugirdas. Ir trečią valandą po finišo. – Vilnius: Homo liber, 2013. – 120 p.

Trylikta poeto knyga, kurią sudaro trys skyriai: „Jausmų ganyklos“, „Dulkių pripumpuotos lėlės“, „Susijungiančios žiemos“. Tekstai turi paantraštę – poesizmai, „autorius vengia linijinio racionalumo, todėl interpretacijos metaforizuotos“.

*

Leonas Peleckis-Kaktavičius. Adolfas Vaičaitis: kaltas, nes tapo menininku. – Šiauliai: Neoprintas, 2013. – 220 p.

Biografinis pasakojimas apie nuo 1949 metų Australijoje gyvenantį grafiką, knygų iliustratorių, tapytoją Adolfą Vaičaitį (g. 1915 m.). Knygoje pateikiama daug dokumentinės, archyvinės medžiagos apie lietuvių menininkų gyvenimą Australijoje.