Dainų šventė

 

Išmėtėm iš dainų žodžius.

Niūniavom.

Išbraukėm ir natas.

Tylėjom.

 

 

Vaikščiojimai žirgu | lekcija

 

valso ritmu

vienas pirmyn du į šoną

kairį arba dešinį

du pirmyn vienas į šoną

kairį arba dešinį

vienas atgal du į šoną

kairį arba dešinį

du į šoną

kairį arba dešinį

vienas atgal

 

pagavot mintį?

 

visąlaik

vienas pirmyn arba atgal ir du į šoną kairį arba dešinį

arba

du pirmyn arba atgal ir vienas į šoną kairį arba dešinį

arba

vienas į šoną kairį arba dešinį ir du pirmyn arba atgal

arba

du į šoną kairį arba dešinį ir vienas pirmyn arba atgal

 

ir taip valso ritmu

 

kol žaidžiasi

arba

kol nukirs

 

 

Disonansas

 

Kosmologai ir kosmetologai

pasikeisdami

tyrinėjo visatos veidą.

 

Su metais širdis

apaugo riebalais.

 

Anądien snigo kąsniais.

Bet praeivių lūpos

buvo kietai sučiauptos.

 

 

Horizonto linija

 

Kolonos automobilių slinko.

 

Šalikelėje, benzino kolonėlės

garsiakalbiuose grojo muzika,

skirta pradėti vaikams.

 

Kolonos slinko, nestabteldamos.

 

 

Nedarbo diena

 

Buvo jau po pjūties, nes

lapai atrodė spalvoti.

Miestas pasitiko svečius

išskėstomis gatvėmis.

Meilei tądien buvo išeiginė.

 

 

Ką pasėsi tą ir pjausi | reziumė

 

Juk ne pradžia, o pabaiga svarbiausia, –

Vangogas šnabžda į nurėžtą ausį.

 

 

Metadestrukcija

 

Sugriovėm

griovį.

 

Rekonstrukcija

 

na kaip? ar suvaikei

plunksninius debesis

į taisyklingą grupę?

 

šiaip tai viskas ok

neblogai sekėsi

 

bet tavo veidas trupa

 

 

Kelios smulkios

 

tave gal apsėdo kas?

nelabai... tik rankas

kelios smulkios

kosmoso dulkės

 

 

Polifonija

 

pykomės taikėmės

vėl pykomės

taikėmės

pykomės

vėl taikėmės

pykomės

taikėmės

vieni į kitus

 

 

Lygumų sakmė

 

Tais metais, kai šautuvas žuvo, jie

išvyko. Išsivežė ir savo pasekmes.

Šautuvą palaidojom kaip pridera.

Nei tą sezoną, nei vėliau tam plotely

niekas neužderėjo. Informacinės

lentos ar kokio paminklinio akmens

nereikėjo užsakinėt, ir taip buvo

aišku. Gerai sutaupėm.

 

 

Revoliucija

 

Miestas dar miega.

Jokios gynybos.

Traukinys užima stotį.

Spinduliai savo kontrolėn

perima tiltus, atgnybia

elektros stulpus.

Teorija sako, dar

reikia surast telegrafą.

Nėr telegrafo, panaikintas,

irgi sako visą parą veikianti

informacinė linija

ir suplėšo teoriją.

 

 

Tęstinumas

 

tu senas jau

tai pasakyk:

 

o kas už mūsų?

 

gerai, tuojau

matai – rakštis aky

 

truputį pakentėk

tik nusiplėšiu valktį

 

nusiplėšiau. vis tiek

sunku įžvelgti

 

pro brūzgyną musių