ANTANAS ŠIMKUS. Tie patys debesys
LEONARDAS GUTAUSKAS. Iš istorijos popierių. Eilėraščiai
GEORGIJ JEFREMOV. Priešaušris. Miesto iškilimas. Pjesė. Vertė Viktorija Jasiulytė
ALMIS GRYBAUSKAS. Dievų gyvenimas ir mirtis. Eilėraščiai
VYTAUTAS VARANIUS. Akis. Veronika. Šviesa. Apsakymai
DAIVA MOLYTĖ-LUKAUSKIENĖ. Eilėraščiai
JACQUES PREVERT. Pasakos išdykusiems vaikams. Vertė Monika Nemanytė
LIDIJA PAVLOVIĆ-GRGIĆ. Trys apsakymai. Vertė Laima Masytė


Literatūros mokslas ir kritika

 

VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Laiku ištarti kertinį skiemenį


Apie kūrybą ir save


...tikra palaima nors kartais pabūti apostatu. Rašytojas Arūnas SPRAUNIUS atsako į Romo DAUGIRDO klausimus


Mūsų publikacija


ALAIN ROBBE-GRILLET. Apie kai kurias pasenusias sąvokas. Vertė Vytautas Bikulčius


Atsiminimai. Dienoraščiai. Laiškai

 

„Labai lauksiu parašant“. Algirdo LANDSBERGIO laiškai Alfonsui NYKAI-NILIŪNUI. Parengė Virginija Babonaitė-Paplauskienė

 

Akiratis


RAMINTA GAMZIUKAITĖ. Variacijos Vilhelmo Meisterio tema (Pabaiga)


Recenzijos, anotacijos


RAMUTĖ DRAGENYTĖ. Poezijos auka (V. Braziūno „Stalo kalnas“) * AUDINGA PELURITYTĖ. Moterų patirtys, patirčių paslaptys (V. Pilipauskaitės-Butkienės „Kvėpuoju“) * DOVILĖ KUZMINSKAITĖ. Penklinės tarp eilučių (A. Valionio „Kameriniai kūriniai vienišam balsui“) * ALDONA KRUŠEVIČIŪTĖ. Surakintų žodžių laisvė (V. Žilinskaitės „Ne tas drugys“)


2015 m. „Metų“ 1–12 nr. turinys

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2015 Nr. 12