Poetai ant „Vagos“ stogo. BJ foto       Prieš kelias dešimtis metų aidėjusių „Poezijos pavasarių“ liudininkai pastebi, kad šventė netenka tikrosios savo paskirties. Just. Marcinkevičius, A. Baltakis, H. A. Čigriejus, V. Kukulas teigia, kad poezijos šventėje dalyvaujančių menininkų kūryba tampa nesuprantama paprastiems žmonėms. Tačiau poetai pripažįsta – dabartinis „Poezijos pavasaris“ – profesionalesnis. Tuo tarpu dabartinio „Poezijos pavasario“ direktorė Janina Rutkauskienė nors ir sutinka, kad keletą pastarųjų metų į sales šventė sutraukdavo kur kas mažiau klausytojų, tačiau jos išliekamąja verte neabejoja.

 

Poetas Justinas Marcinkevičius mintimis grįžo į pačią „Poezijos pavasario“ pradžią, 1964 metus. „To meto tikrovėje buvo galima justi tam tikrą demokratijos, pakantumo dvelksmą, žmonių pastangas siekti saviraiškos, bendravimo, pažinimo kultūros. Ir, žinoma, siekį tam tikros autonomijos, ne politine – menine prasme. Atsirado daugiau įvairių galimybių ir raiškos formų – tiek dailėje, tiek kine, tiek literatūroje, ypač poezijoje. Reikėjo tas formas apsaugoti, plėtoti, telkti, šaukti žmones į pagalbą, nes neturinti skaitytojų literatūra bejėgė. Kiekvienas valdininkėlis, viršininkėlis tokią būtų galėjęs nuspirti į šalį pasakydamas, kad tai niekam nereikalingi dalykai“, – pasakojo poetas.

 

Poetas Algimantas Baltakis prisimena, kad „totalitarinėje visuomenėje viešasis gyvenimas buvo suvaržytas, įrėmintas“, o per poeziją žmonės galėdavę išgirsti „kažkokį laisvesnį žodį“. „Publika suprasdavo menkiausias užuominas – toks būdavo solidarumas tarp publikos ir tarp literato. Dabar nebėra to tokio žaidimo. Gyvenimą tvarko visokie rinkos dalykai, pinigas. Anksčiau buvo vienoki varžtai, dabar – kitokie“, – apie materializmo užvaldytus šiuolaikinius menininkus kalbėjo pašnekovas.

 

Tuo tarpu poetas Henrikas Algis Čigriejus per „Poezijos pavasarius“ besiliejusius poezijos srautus vadina „didele rezistencija“. „Ko nebuvo galima pasakyti proza, tą buvo galima pasakyti poezija. Pavyzdžiui, kaip Marcelijus Martinaitis: „O į vakarus ir į rytus žmones vežė, / O ant aukšto balto koto, / Vėliava beržų žalia“. Per „Poezijos pavasarį“ būdavo ugdomas patriotizmas“, – mena kūrėjas.

 

Poetas Valdemaras Kukulas apgailestavo, kad dabartiniu laikmečiu „poetas nebėra pranašas, nebėra visuomeninės tiesos skelbėjas“. „Kai poetas turėjo skelbti slepiamą, neskelbiamą tiesą, jo eilėraščiai dažnai tapdavo publicistiniais. Sumenkdavo jų kaip meno kūrinių vertė. Dabar jie praktiškai tampa meno kūriniais, geresniais ar blogesniais, be siekio turėti kokią nors kitą, kaip estetinę vertę“, – teigė pašnekovas.

 

Laisva kėdė salėje – įžeidimas kūrėjui

 

Poetas Just. Marcinkevičius prisimena, kaip praeityje „Poezijos pavasario“ atidarymas vykdavo ne Vilniuje, o Kaune, vadinamoje Lakštingalų krantinėje, Palemone prie Kauno Marių, Salomėjos Nėries namelio. „Pačioje pradžioje, pirmaisiais, antraisiais ir trečiaisiais metais, būdavo renkamas „Poezijos pavasario“ laureatas. Tuos rinkimus organizuodavo Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba ir Kauno miesto vykdomasis komitetas.

 

Kadangi Kaunas buvo aktyvus „Poezijos pavasario“ tradicijų plėtotojas, suprantama, jis norėjo dalyvauti ir renkant, ir skelbiant   „Poezijos pavasario“ laureatą. Būdavo įteikiamas prizas, statulėlė ar kokia nors kitokia meninė kūryba. Tada nebuvo jokio poezijos aukuro, niekas jo ir neplanavo. Nebuvo ir ąžuolų lapų vainikai uždedami laureatui ant kaklo. Buvo „Poezijos pavasario“ prizo įteikimas.

 

Tarp kitko, jokių pinigų (nei rublio, nei kapeikos) „Poezijos pavasario“ laureatui neskirdavo“, – prisiminė pašnekovas. Anot Just. Marcinkevičiaus, norinčių pasiklausyti poezijos iš visos Lietuvos į Lakštingalų krantinę prisirinkdavo tiek, kad nelikdavo nė vieno laisvo plotelio. „Poetai, kurie skaitydavo, būdavo daugiausiai tie patys, kurie aktyviausiai reikšdavosi to meto periodikoje, spaudoje. Dabar jų jau beveik nelikę, visi mirę. Susitikimai neapseidavo be pačių tuo metu iškiliausių poezijos kūrėjų: Antano Venclovos, Teofilio Tilvyčio,   Eugenijaus Matuzevičiaus, Vlado Mozuriūno, Vacio Reimerio, Pauliaus Širvio. Paskui įsiterpė kita karta: Antanas A. Jonynas… Galėčiau vardinti ir vardinti“, – pasakojo Just. Marcinkevičius.

 

Anot poeto, per „Poezijos pavasarius“ netrūkdavę ir vaišių (taip pat ir alkoholio), tačiau jis niekada nepadaugindavęs. „Būdavo lyg ir įsipareigojimas nuvykti į Kiršų kaimą, Salomėjos Nėries tėviškę. Tuo metu ten buvo kolūkiai, tad kolūkio valdyba, pirmininkas ir kiti svarbūs asmenys surengdavo poezijos skaitymą, susitikimus su žmonėmis ir, be abejo, pavaišindavo pietumis ir vakariene. Ir, žinoma, prie pietų ir vakarienės būdavo ir kai ko stipresnio. Tačiau aš negalėčiau sakyti, kad visa tai pavirsdavo į girtuokliavimą. Atsidėkodama už apsilankymą ta vietovė, miestelis ar kolūkis jau turėdavo pasiruošęs išaustą juostą su atitinkamu įrašu poetui, kuris būdavo paskelbiamas Salomėjos Nėries premijos laureatu“, – prisiminė kūrėjas.

 

Kolegai antrino poetas H. A. Čigriejus. Anot jo, „Poezijos pavasariai“ tikrai būdavo geros šventės“. „Atvažiuoji, sakykime, prie rajono ribos ir tavęs ten jau laukia. Muzikantai, su alumi pasitikdavo. Tekdavo labai žiūrėti, kad nepadaugintumei iki vakarinio koncerto“, – prisipažįsta poetas.

 

Tuo tarpu poetas A. Baltakis iki šiol prisimena išskirtinį ankstesniais „Poezijos pavasariais“ kūrėjams tekdavusį dėmesį. „Ir dabar geri poetai negali skųstis, bet būna vakarų, kada nesusirenka pilna salė. Anksčiau būdavo taip, kad jeigu didžiulėje salėje pamatydavai kokią nors laisvą kėdę, tai priimdavai kaip asmeninį įžeidimą. Būdavai pripratęs, kad nelieka laisvų nė stovimų vietų, ant grindų jaunimas susėdęs. Be to, vietos valdžia visa aukščiausia dalyvaudavo“, – prisiminimais dalinosi pašnekovas.

 

Poetai – romantiški ir su pokštais

 

Poetas A. Baltakis prisimena, kad per „Poezijos pavasarius“ nutikdavę daug linksmų dalykų. „Būdavo labai juokinga su vaišėmis. Pažaislio vienuolyne vienu metu veikė beprotnamis, tad durys užsidarydavo tik iš lauko, o iš vidaus buvo neatidaroma. Pasitaikydavo, kad ten į spąstus pakliūdavo, pavyzdžiui, poetas su poete“, – šypsodamasis pasakojo menininkas.  

 

Prisimena A. Baltakis ir kaip su grupe poetų, tarp kurių buvo ir Paulius Širvys, užsuko į Latviją. „Tuo metu kai kurie „Poezijos pavasario“ renginiai buvo rengiami ir Latvijoje. Būtumėte matę latvių reakciją, kai P. Širvys latviškai ėmė piemenų blevyzgas dainuoti...“ – pasakojo A. Baltakis.

 

H. A. Čigriejus pastebėjo, kad „dabar publika į „Poezijos pavasarius“ ateina noriai ir savo noru“, bet sovietmečiu taip būdavę ne visuomet. „Mokinukai būdavo netgi, nesakykime, kad suvaryti, bet jau su tam tikru rimtesniu mokytojų pasiūlymu atėję. Kai aš dirbau Kooperacijos kolegijoje, viena mano studenčiukė pasakė: „Dėstytojau, mes jus pažįstame. Mums reikėjo eiti jūsų klausyti“, – prisiminė pašnekovas.

 

Tuo tarpu V. Kukulas pastebėjo, kad būtent „Poezijos pavasarių“ metu išryškėdavęs lietuvių poetų humoro jausmas. „Galiu sakyti, kad lietuvių tauta, priešingai negu rusų, nemoka improvizuoti, bet „Poezijos pavasario“ pokylių metu paaiškėdavo, kad kai kurie lietuvių poetai puikiai improvizuoja: čia pat apie visus kolegas gali sukurti kupletus. Nepamainoma būdavo Alma Karosaitė“, – tikino poetas.

 

V. Kukulas prisiminė, kad „Poezijos pavasarių“ metu pasitaikydavę, jog tarp juose dalyvaudavusių menininkų įsižiebdavę romantiški jausmai. „Visą kelią iš poetės Vilijos Šulčaitės juokiausi, nes ji per vieną naktį įsimylėjo poetą Vaidotą Daunį. Pasižiūrėjo, kad gražus vyras ir įsimylėjo. Visą kelią jai aiškinau, kad ji su savo eilėraščiais į literatūros istoriją tikrai neįeis, bet jeigu suvilios V. Daunį, kuris buvo rimtuolis kaip reta, į literatūros istoriją tikrai pateks“, – juokavo V. Kukulas.

 

„Poezijos pavasaris“ netenka padūkėliškumo

 

Poetas Just. Marcinkevičius prisipažįsta, kad aprėpti visumą, kurią dabar išskleidžia šiuolaikinio „Poezijos pavasario“ planas (šiemet 115 renginių – lrt.lt), sudėtinga. Kūrėjas pastebi, kad dabartinis „Poezijos pavasaris“ kur kas profesionalesnis už savo pirmtakus. „Kasmet diskusijos poetinėmis, filosofinėmis temomis, pasikvietus iš užsienio šalių svečių, vyksta kur kas giliau, įdomiau, reikšmingiau. Gaila tik, kad šių dalykų visiškai nemato, nefiksuoja, nežino arba sąmoningai nutyli žiniasklaida. Nors lyg ir turime ir kultūrinę spaudą, turime ir kitą spaudą, kuri apskritai vengia kalbėti apie kultūros reiškinius, tad suprantama, jog plačiajai visuomenei tie dalykai nežinomi. Ir tai taip lyg ir lieka tų, kurie dalyvauja kasmetiniuose seminaruose, atmintyje, pačių kūrėjų atmintyje. Arba nelieka“, – svarstė menininkas.

 

Nuo 2003 metų „Poezijos pavasariams“ direktoriaujanti Janina Rutkauskienė pastebi, kad anksčiau į festivalį atvykdavo kur kas mažiau svečių iš kitų šalių. „Festivalis neišeidavo už Lietuvos sienų. Žinoma, apsilankydavome ir Kaliningrado srityje, prie Donelaičio paminklo keletą metų „Poezijos pavasaris“ vykdavo. Taip pat jau dvidešimt kelintas „Poezijos pavasaris“ yra švenčiamas lietuviškose salose Lenkijoje. Dabartiniu metu „Poezijos pavasaris“ iškeliauja į Airiją, Vokietiją. Kaliningrade vyksta įvairūs susitikimai ne tik su lietuvių bendruomene, bet ir su studentais, ten gyvenančiais žmonėmis“, – pasakojo pašnekovė.

 

J. Rutkauskienė pasidžiaugė, kad pastarųjų metų „Poezijos pavasariai“ sulaukia daug dėmesio iš jaunimo ir poetų mėgėjų. „Poezijos pavasariuose“, man atrodo, kad ir tada, ir dabar, dalyvavo ir dalyvauja daug jaunimo. Dalyvauja įvairios kartos, mes stengiamės jas suburti. Atsirado daug jaunųjų poezijos skaitovų, įvairių poezijos mėgėjų, kurie rašo. Duodame ir jiems kažkokią erdvę pasireikšti. Tiek čia, Vilniuje, tiek Kaune, Klaipėdoje, vyksta tokie susitikimai, kur savo kūrybą skaito mėgėjai“, – sakė J. Rutkauskienė.

 

Poezijos renginių organizatorė pasidžiaugė ir tuo, kad „Poezijos pavasario“ almanachas jau antrus metus išeina su kompaktine plokštele. J. Rutkauskienė pastebi, kad nors pastaruosius metus buvo jaučiamas šioks toks „Poezijos pavasario“ lankytojų sumažėjimas, pamažu jie sugrįžta. „Ankstesniais laikais į renginius susirinkdavo didžiuliai būriai žmonių. Šimtai. Salėse būdavo po kokius 5–6 šimtus žmonių. Dabar yra susiaurėjęs lankymasis apskritai bet kokiuose renginiuose. Bet šiaip, pastaruoju metu, vėl publika sugrįžta į sales. Patys pirmieji šių metų renginiai parodė – pilnos salės, net ir stovinčių yra. Manau, tai rodo, kad žmonės vėl sugrįžta prie tikrųjų vertybių“, – dėstė pašnekovė. Anot J. Rutkauskienės, išaugusį poezijos poreikį rodo iš mažesnių šalies kampelių atsišaukiantys prašymai užsukti į svečius.

 

„Jeigu šis festivalis praeitais metais turėjo per 100 renginių, šiais metais jų turime per 118. Poetų lyg ir nepritrūkstame, bet neišgalime patenkiname visų, kurie norėjo, kad „Poezijos pavasaris“ atvyktų pas juos, kažkur rajonuose. Mūsų finansinės galimybės ribotos“, – prisipažino J. Rutkauskienė.

 

Tuo tarpu V. Kukulas nusiskundė, kad jam nepatinka tai, jog dabartinių „Poezijos pavasario“ dalyvių išvykos po atokesnius rajonus tampa vis trumpesnės, o pats renginys įgyja vis daugiau oficialumo ir šaltumo.

 

„Sutrumpėjo išvykos. Mes anksčiau išvažiuodavome trims dienoms per kelis rajonus. Dabar grupė išvažiuoja praktiškai į vieną rajoną ar du, vienai dviem dienoms. Renginių daug daugiau, nebelieka laiko atsipalaidavimui, šėliojimui. Antra, kadangi atsiranda renginio tematika, tarkime, šiais metais Lietuvos vardo tūkstantmečio, tad renginiai solidėja ir nuobodėja. Nebelieka improvizacijos“, – dėstė poetas.

 

Anot V. Kukulo, pasikeitė ne tik poetų karta, bet ir jų kūryba. „Dabar eilėraščiai paprastai publikai yra sunkiau „įkandami“. Anksčiau į „Poezijos pavasarius“ važiuodavo poetai, kurių eilėraščius visi suprasdavo. Dabar labiau žiūrima į patį poetą kaip į aktorių, o ne klausoma jo eilėraščių. Nes jie klausymui ir neskirti. Šiuolaikinis eilėraštis pasidarė per daug sudėtingas, kad jis būtų atliekamas kaip estrados dalis“, – teigė V. Kukulas.

 
lrt.lt
2009-05-23

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1