Andrius Jakučiūnas. BJ nuotrauka       Tiesą sakant, nesiruošiau šiame straipsnyje išsamiau pristatyti jau senokai (rugpjūčio 20–23 d.) Jurbarke vykusio tarptautinio literatūros forumo „Šiaurės vasara“, juo labiau kad redakcijos esu įpareigotas akyliau domėtis sostinės kultūros naujienomis. Jis norom nenorom vėl iškilo atmintyje, kai niekaip nepavyko suderinti mano paties prisiminimų apie šį renginį su kai kuriais žiniasklaidoje pasirodžiusiais atsiliepimais. Turiu galvoje straipsnį „Literatūtos (kalba netaisyta – aut. past.) forume „Šiaurės vasara“ buvo ir niekų“ („Lietuvos rytas“, 2009-08-24). Perskaitęs šį pašaipų straipsnį, kiekvienas doras pilietis turėtų manyti, neva forumo dalyviai be gailesčio niekino ir drabstė purvais lietuvių literatūrą bei jos kūrėjus, šlovino transseksualumą, suteikė nemokamo laiko reklamuoti  „Metų knygos“ konkursą (autorius duoda suprasti, kad tas konkursas jam neatrodo rimtas) ir visi sutartinai būgštavo, jog festivalis esą vyksta paskutinį kartą.

 

       Neabejoju, kad didžiąją dalį gerb. autoriaus teiginių ir visa tai, kas nepasakyta žodžiais, bet atpažįstama iš pašaipios ironijos, tuoj pat galėčiau svariai ir autoritetingai „sugriauti“, bet nematau reikalo – nesu aš koks nors nesivaldantis „meilės laiškų“ rašytojas ar „pašto karvelių“ aštrialiežuvis dresuotojas. Galų gale man, kaip „elito vakarėlių“ – kartais taip pašaipiai pavadinamas forumas – dalyviui, taip elgtis būtų net neelegantiška. Kodėl tad turėčiau šitaip nemaloniai supaprastėti? Važiuodami braškančiu autobusu iš Jurbarko su keliais kitais „elito vakarėlių dalyviais“ lyg nujausdami ką negero diskutavome apie tai, kaip/ar turėtume reaguoti į spaudoje ir interneto komentaruose pilamas paplavas (žinoma, ginčijomės ir dėl to, ar galima tai pavadinti paplavomis, ar visgi dera laikyti nuomonėmis), ir daugmaž sutarėme dėl vieno: komentarai/nuomonės, kurios remiasi argumentum ad hominem yra netoleruotinos. Tai yra dar viena priežastis, kodėl atsisakau detaliau komentuoti R. Gerbutavičiaus išvadas – beveik visais atvejais turėčiau įžengti į privačią vieno forumo dalyvio (ne minėtojo straipsnio autoriaus) erdvę, taigi naudočiausi argumentum ad hominem, o tai, kaip sutarėme anksčiau, negali būti atleista žmogui, kuris įsivaizduoja sakąs tiesą.

 

       Kas yra toji Giedros Radvilavičiūtės kitados įkvėpta „Šiaurės vasara“ – žadinanti aistras, paslaptinga, skurdžiai tenušviečiama žiniasklaidoje? Atvirai kalbant, festivalio žanrą trumpai apibūdinti sunku, galbūt todėl jis ir pavadintas pačiu neapibrėžčiausiu terminu – forumas. Jame skamba ne tik rašytojų, kritikų, literatūros mokslininkų, vertėjų, filosofų, kultūros funkcionierių ir kt. mintys apie literatūrą (dienomis vyksta daugmaž tai, kas įprastai vadinama konferencija), bet rengiami ir literatūros skaitymai, gyvos muzikos popietės. Tam tikrą procentą festivalio svečių visuomet sudaro svečiai iš Šiaurės šalių, būtent į tai nurodo ir forumo pavadinimo pirmasis sandas. Kiekviename forume gvildenama vis kita tema.

 

       Šių metų literatūros forumo tema – „Literatūra be kabučių: prarandamos kokybės beieškant“. Jau pati tema pakuždėjo, kad forume buvo kalbama apie savo šalyse, o ir už jos ribų pripažintus literatus ir literatūrą, kurios kokybė daugmaž niekam nekelia abejonių. Buvo skaitomi Hanso Christiano Anderseno, Tovės Jansson, Nikolajaus Baturino, Magnuso Hendlundo ir kt. tekstai, lietuvių literatūrai taip pat atstovavo gerai žinomi, jau laiko patikrinti autoriai – Poezijos pavasario laureatas Rimvydas Stankevičius, LRS premijos laureatė rašytoja Danutė Kalinauskaitė, Nacionalinės premijos laureatas Kęstutis Navakas.  Šiaurės šalims atstovavo ir savo garsiuosius žemiečius pristatė Berkas Vaheris (Estija), Trondas Haugenas (Norvegija), Annina Rabe (Švedija), Dagas Heede (Danija), Sirke Happonen (Suomija).

 

       Aišku, neįmanoma nesutikti su tuo, kad viena Šiaurės šalių literatūros forumo „Šiaurės vasara“ problemų yra… Šiaurės šalių rašytojai ir kritikai. Pastaruosius skandinavų organizacijos pasiūlo vien pagal numanomą jų kūrybos/pranešimo atitikimą forumo temai, todėl kartais nutinka ne itin malonių paradoksų. Antai pernykščiame forume, kurio tema buvo „Rašytojas ir maištas“, viena autorė pristatė „maištingą“ romaną, kuriame aptarinėjo savo intymius nuotykius su jos šalyje žinomais žmonėmis; ji neslėpė, kad visus tuos nuotykius prasimanė, siekdama pagarsėti. Kita skandinavų autorė tąsyk pasakojo, kaip ji „rinko medžiagą“ kūriniui apie italų mafiją ir kaip ją, berenkančią, mafijozai išprievartavo. Šiemet nemaloniai nustebino danų profesorius D. Heede, kuris, kaip taikliai pasakyta minėtame R. Gerbutavičiaus straipsnyje „Lietuvos ryte“, „nepraleido progos paauklėti esą homofobiškos lietuvių tautos, o H. Ch. Anderseno „Mažojoje undinėlėje“ įžvelgė transseksualumo alegoriją“. Net nebandant ginčytis, kad pakantumo ir tolerancijos vaivorykštiečiams pas mus – bent palyginti su Skandinavija – tikrai stinga, neįmanoma nesutikti, kad pranešimo autorius akivaizdžiai nepanoro suprasti temos. (Beje, kartais svečiams pritrūksta ir paprasčiausio išsilavinimo: vienas pernykštis svečias nepajėgė suprasti termino „egzistencinis nerimas“…). Visgi neįmanoma būtų teigti, kad tai yra tendencija, ir šių metų forumas tai neblogai įrodo. Nepaisant išties keistos Danijos kritiko laikysenos įgyvendinant forumo tikslus, kitiems svečiams šiemet sekėsi nepalyginamai geriau. Didelis atradimas buvo estų autorius N. Baturinas, su kurio kūryba išsamiai supažindino B. Vaheris (Estija), savaip įkvėpė Dago Solstado ir Magnuso Hedlundo (Švedija) tekstai, kuriuos skaitė T. Haugenas (Norvegija) su Jūrate Baranova bei A. Rabe (Švedija) su G. Radvilavičiūte. Labai šiltai buvo sutiktas paskutinę dieną atvykusios suomių lektorės Sirke Happonen pranešimas „Tove Jansson – charakterių ir peizažų choreografija iliustracijose ir tekste“.

 

       Iš lietuvių pranešėjų bene didžiausią įspūdį paliko „Lietuvos ryto“ nemalonę užsitraukęs vertėjos Gabrielės Gailiūtės pranešimas „Penkios knygos“, kuriame pranešėja analizavo dviejų skaitytojų kategorijų – „skaitytojos Staselės“ ir skaitytojo „profesoriaus Raidžiūno“ (negaliu patvirtinti, ar simbolinio personažo pavardė tikrai tokia, kokia ji liko mano atmintyje – aut. past.) – galimybes susieiti. Šiame pranešime nuskambėjo ir kai kam turbūt nemalonus, tačiau, šio straipsnio autoriaus nuomone, gana teisingas teiginys – lietuvių literatūra išties nėra labai stipri (nors šiais visuotinio dekadanso laikais jos silpnumas ir neišskirtinis), todėl per metus išleidžiamų gerų knygų yra tiek nedaug, kad nemaža dalis knygų leidybai skiriamų valstybės lėšų neišvengiamai atitenka vietiniam šlamštui. Autorė siūlė šiuos pinigus verčiau naudoti remiant gerų užsienio autorių vertimus. Bent jau nenuobodu buvo klausyti Loretos Jakonytės („Ar dar tebėra literatūros vertinimo kriterijai?“) ir Solveigos Daugirdaitės („Bandymas įsivaizduoti, kuo esam įdomūs“), o Arūno Brazausko pranešimo „Kelionė iš dangiškosios Jeruzalės į virtualųjį Bobruiską“ dauguma forumo dalyvių tiesiog nesuprato. Matyt, todėl internetinio dienraščio Balsas.lt vyr. redaktorius forumui pasibaigus savo žiniasklaidos priemonėje rado vietos paaiškinti ir pakomentuoti savo pranešimą. Nesutrumpintą pranešimo tekstą taip pat galima rasti internete.

 

       Visus vakarus forumo erdvėje skambėjo muzika. Dalyvius ir svečius linksmino Kęstučio Vaiginio projektai, kuriuos jis atliko su savo draugais ispanais Aleixu de Gispertu ir Celeste Alias. Tiesa, šeštadienio vakarą dar vyko K. Navako inicijuota diskoteka, kurioje jis dalijosi savo vinilų kolekcijos perlais.

 

       Straipsnį, matyt, reikėtų baigti tuo, nuo ko jį reikėjo pradėti – Jurbarke vykstąs tarptautinis literatūros forumas „Šiaurės vasara“ paprastai pradedamas Vilniuje. Šįsyk tai rugpjūčio 20 d. nutiko „Havana Social Club“. Savo kūrybą skaitė R. Stankevičius, D. Kalinauskaitė, apie rašytojo N. Baturino kūrybą pasakojo svečias iš Estijos B. Vaheris. Susirinkusiesiems muzikavo Rokas Radzevičius ir Aistė Smilgevičiūtė. Kiek pamenu, jokių priešiškų pastabų lietuvių rašytojų atžvilgiu nebuvo – bet gal aš ką nors praklausiau? Gal didžioji lietuvių literatūra pradėta trypti ir žeminti jau čia? Reikėtų paklausti pačių įžeistųjų.

 

       Nemunas / kulturpolis.lt

       2009-09-07

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1