TEKSTAI.LT
<< Atgal

Užmušk juos visus!

Replika Laimantui Jonušiui              

       Mėgstu skaityti Senąjį Testamentą, ypač kai kurias jo vietas. Pavyzdžiui, Esteros knygoje skaitau apie didžiulę persų imperiją, kurią beveik prieš 2 500 metų valdė Kserksas I, Darijaus Didžiojo sūnus. Skaitau apie niekadėją Kserkso (Ahasuero) vizirį Hamaną Agagitą, kuris lyg ir už tai, kad jam nenusilenkė kažkoks karaliaus vartų sargybinis žydas Mordekajus, įkalbėjo karalių, kad šis išleistų įsaką išžudyti visus žydus, pasklidusius jo imperijoje, išnaikintų "šią tautą, kuri vienintelė yra priešiška visai žmonijai, nuo kurios ji skiriasi savo keistais įstatymais, kenkia mūsų užmojams ir daro tokius baisius nusikaltimus, jog gresia karalystės gerovei" (Est 3, 5). Skaitau apie tai, kad norėdamas nustatyti žydų sunaikinimo dieną ir mėnesį, Hamanas metė "Pur"*, ir burtas nurodė Adaro mėnesio 13 dieną. Skaitau apie nuostabiąją žydę Esterą, vieną karaliaus sugulovių iš skaitlingo jo haremo, kuri savo grožiu ar kažkokiomis kitomis priemonėmis taip paveikė Kserksą, kad jis išleido antrą įsakymą, kuriuo paliepė visiems gyventojams "leisti žydams laikytis jų papročių ir jiems padėti, kad tą dieną, paskirtą jų pražūčiai, jie apsigintų nuo užpuolėjų" (Est 8, 19-20). Skaitau, kaip tą dieną žydai gynėsi: "Visose karaliaus Ahasuero valdose žydai susibūrė savo miestuose, rengdamiesi pulti visus, norėjusius jiems padaryti žalos. Jie susibūrė ginti savo gyvasties ir apsigynė, užmušdami 75 000 jų nekenčiančių žmonių. Vien Sūsos** pilyje žydai užmušė iš viso 500 žmonių, taip pat ir dešimt Hamano sūnų" (Est 9, 1-19). Skaitau apie tai, kad nuo to laiko dvi dienas per metus - keturioliktąją ir penkioliktąją Adaro mėnesio dieną - žydai puotauja ir smaginasi, švenčia linksmiausią savo šventę - Purimus.
       Mėgstu skaityti "Šiaurės Atėnus", ypač kai kurias jų vietas. Pavyzdžiui, politiniuose L.Jonušio straipsniuose skaitau apie didžiulę Vakarų imperiją, šiandien nusidriekusią per visą Ameriką ir Europos šalis, kurią valdo Bushas Jaunesnysis, Busho Vyresniojo sūnus. Skaitau apie niekadėją Sadamą, kuris lyg ir už tai, kad jam nenusilenkė kažkoks kaimyninės šalies vadovas, įkalbėjo imperatorių įsakyti tiekti jam ginklų. Skaitau, kaip vėliau Bushas Jaunesnysis, gal paveiktas visiems žinomų įvykių Amerikoje, gal dėl kokių kitokių prižasčių išleido kitą įsakymą, pagal kurį visas pasaulis privalo gintis nuo piktojo Sadamo užmačių išžudyti visus geros valios žmones savo masinio naikinimo ginklais. Skaitau apie tai, kad Amerikai būtina pulti Iraką šiandien, nes: "nors šiandien grėsmės jis nekelia, gali kelti rytoj" ("ŠA", 2003.02.08, 2 psl.).
       Skaitau ir laukiu tos dienos "šiandien", kada burtas bus mestas, kada L.Jonušio straipsniuose skaitysiu, kad laisvasis pasaulis susibūrė ginti savo gyvasties ir apsigynė, užmušdami, tarkim, kokius 500 000 žmonių.
       Nekantriai laukiu šios šventės, skaitau L.Jonušį, ranka nevalingai susigniaužia į kumštį, rodomasis ir mažylis atsilenkia, aš badau jais orą, linguoju galvą ir tyliai šnibždu:
       - Kill, kill, kill'em all!

* - akadiškas žodis burtų metimui ženklinti, (Atgal)
** - viena iš tuometinės Persijos sostinių. (Atgal)

Darius Pocevičius

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt