TEKSTAI.LT
<< Atgal

 
       Neil Wills
       Kvailys sako savo širdyje...

       Kas būtų Dievu, a? Argi negana visokiausios bjaurasties pridaryta tavo vardu ir skardingalvių šios planetos (ir kas žino, dar kelių kitų planetų) teologų priskirta tau? Galiausiai ginčijamasi netgi dėl pačių fundamentaliausių tavo savybių. Pavyzdžiui, dėl tavo egzistavimo. Kybererdvėje, kur nesigirdi riksmo, tačiau kiekvienas vis tiek gali klykti po senovei, užderėjo esybės – arba Dievo – metas ir mėgėjai a/teistai jam skyrė savo tinklapius.
       Pasaulis neteisingas, tačiau pasitelkęs visą saliamoniškumą, patyrinėjau pavyzdžius trijų padorių, įstatymų besilaikančių Dievo apologetų ir tiek pat pagonių, bedievių pakeltuodegių. Neilgai trukus ėmiau manyti, kad vis dėlto derėjo prieš tai įgyti kiek daugiau saliamoniškos išminties ir apsiginkluoti vienu ar dviem asilo žandikauliais1.
       Aptikau tikrą karo lauką. Pasiknaisiok po vieną tinklapį, ir imsi manyti, kad tik gleives vietoj smegenų turintis silpnaprotis galėtų tikėti Dievo egzistavimu. Paskaityk kitą, ir didesnio kvailio už ateistą nesurasi.
       Deja, abi pusės kenčia nuo sindromo, kurį aš galėčiau įvardinti kaip „nagi, juk žinai, kad iš tiesų su manim sutinki“. T.y. abi pusės tiesiog tvirtina, kad „jei A, tai C“, lengvai tardamos, kad ginčas išvengs B, nes tai juk „šitaip akivaizdu“. Nors iš tiesų dažniausiai tai toli gražu nėra akivaizdu ir toks apėjimas daromas tik norint išvilioti oponentą iš jo sunkiai įveikiamų pozicijų.
       Pavyzdžiui, pažvelkim į Frederick'o Bendz'o „įrodymą, kad dievo nėra“. Jis sumaniai naudoja Okamo2 skustuvą viskam, kas galėtų sumenkinti jo argumentus. Kadangi kiekvienu ašmenų mostelėjimu išskutamas Dievas, šis įrankis akivaizdžiai patogus ginčuose. Kuo skubiau turėsiu įsigyti tokių penkių skustuvų rinkinuką. Bet kokie apeliavimai į logiką tarsi akmenimis sudaužomi tokiais teiginiais: „garbinimo nenusipelnanti būtybė nėra dievas“. Galime tik stebėtis jo apibendrinimų drąsa: „Susidūrę su savo religijos kritika, daugelis tikinčių žmonių tampa ateistais arba laisvamaniais“. Turėtume manyti, kad atvirkštinis procesas nevyksta.
 

       Dievo egzistavimą teigiantys tinklapiai jokiu būdu nėra vien tik krikščioniški. Štai Self-realization.com labai paprastai interpretuoja kiekvienos ir tuo pačiu jokios religijos įrodymus ir pareiškia, kad „Dievas yra sau energiją teikiantis Žinojimas“. Nuvedus tekstą ekranu žemyn, šis teiginys patikslinamas į „sau energiją teikiantį Masinį Žinojimą“ (self-energetic Mass-Awareness). Matyt tai toks Dievas, kuris katalikišką bendruomenę atpažįsta tik ją pamatęs.
       Biblinis pasakojimas apie brangius perlus iš tiesų yra Nirvanos kodas. Vargu bau tokią gudrybę išgirstumėte savo Biblijos studijų grupelėje. Toliau tame tinklapyje teigiama, jog „Dievas nėra asmuo ir neturėtume mėginti Dievo suvokti savo žmogišku supratimu“. Būtent į šiuos spąstus menkiausiai progai pasitaikius įkliūna tiek teologai, tiek ateologai.
       Chad'o Docterman'o specializacija – „krikščionių Dievo“ neigimas. Šį jis pastoviai ir gan netiksliai įvardija kaip Jahvę. Tenka pripažinti, jo teiginyje esant logikos: „Neįmanoma, kad egzistuotų tokia tobulo gailestingumo esybė, kuri sukurtų kūrinius, iš anksto žinodama, jog jie pasmerkti kančiai“.
       O toliau jis pasirenka keletą krikščioniškų doktrinų ir jas beatodairiškai sudirba. Prie tokio sudirbimo įprasite labai greit, jei tik karalystėje „e-Dievas/Dievo nėra“ praleisite daugiau nei dvidešimt minučių. Galiausiai jis prieina išvadą: „Galite rinktis tarnauti neįmanomam Dievui. Aš renkuosi realybę“. Šelmis mums visai nepaaiškina, kas gi yra toji realybė. Galbūt jis tiki, kad Dievas glūdi po užantspauduotų pieno butelių kamščiais esančiame ore, kaip tikėjo mano dėdė Frankas?
       Ką gi, jums turėtų palengvėti išgirdus, kad galbūt po mėnesio aš jums pateiksiu nepaneigiamų įrodymų, kai paties Dievo tinklalapis asciavisadabuvau.org pasirodys internete. O iki tol lai Bevardė Tuštuma teesie su jumis.

       „Ship of Fools“, 2002 January
       vertė Kęstutis Pulokas

____________

1 Nuoroda į Teisėjų 15, 15: "Aptikęs šviežią asilo žandikaulį, [Samsonas]... juo užmušė tūkstantį [filistinų] vyrų. Vertėjo pastaba. (Atgal>>>)

2 William Ockham (1285-1349) - anglų filosofas, teologas. Okamo skustuvu vadinamas jo suformuluotas paprastumo principas, reikalaujantis atmesti tas mokslo sąvokas, kurių negalima patikrinti patyrimu ar intuicija. Vertėjo pastaba. (Atgal>>>)

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt